TBMM DENETİMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi üyeleri arasından seçtiği milletvekillerinden oluşan "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" gerek gördükçe ceza infaz kurumlarında incelemeler yapmaktadır.

Bu konuyla ilgili düzenlemeleri içeren 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu 08/12/1990 tarih ve 20719 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir." ifadesine yer verilmiştir.

3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu uyarınca; TBMM "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" önceden haber vermeden ve izin almaya da gerek duymadan, ceza infaz kurumlarına gelip incelemelerde bulunmaktadır.