YARGISAL DENETİM

Ceza infaz kurumu idarelerinin vermiş olduğu her türlü karar veya yaptıkları uygulamalar hakkında, hükümlü ve tutuklular tarafından infaz hâkimliğine başvurulabilmekte ve bu karar ya da uygulamalar yargı denetimine tabi kılınmaktadır.

Konuyla ilgili yasal dayanağı oluşturan 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu 23/05/2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hâkimliklerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.