2013 YILI AĞUSTOS AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 36,446 3,248 39,694
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 115,695 8,72 124,415
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 3,878 1,707 5,585
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 762 375 1,137
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 3,104 589 3,693
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 219 16 235
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 1,279 0 1,279
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 146 0 146
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 214 52 266
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 318 318
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6) 6,667 0 6,667
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 54,636 0 54,636
TOPLAM 223,046 15,025 238,071
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 31.07.2013 232,03
30.06.2013 220,73
31.05.2013 214,95
11 Nisan 2012 - 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 105.162 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 542.636 dır.