2013 YILI EKİM AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol(CMK 109) 39.897 3.572 43.469
Tedavi ve Denetimli Serbestlik (TCK 191) 115.412 8.795 124.207
Seçenek Yaptırımlar (TCK 50) 3.795 1.697 5.492
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik (TCK 51) 689 379 1.068
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 2.963 595 3.558
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 181 15 196
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 1.505 0 1.505
Konutta İnfaz (CGTİHK 110/2) 154 0 154
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 221 51 272
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 278 278
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53/6) 6.490 0 6.490
Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 55.523 0 55.523
TOPLAM 226.830 15.382 242.212
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 31.09.2013 229.469
31.08.2013 232.034
31.07.2013 220.727
11 Nisan 2012 - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 118.199 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.523 dür.