2013 YILI EYLÜL AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol(CMK 109) 38.423 3.383 41.806
Tedavi ve Denetimli Serbestlik (TCK 191) 114.777 8.623 123.400
Seçenek Yaptırımlar (TCK 50) 3.816 1.655 5.471
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik (TCK 51) 710 378 1.088
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 3.014 558 3.572
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 207 16 223
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 1.336 0 1.336
Konutta İnfaz (CGTİHK 110/2) 142 0 142
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 201 52 253
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 293 293
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53/6) 6.463 0 6.463
Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 55.425 0 55.425
TOPLAM 224.514 14.958 239.472
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 31.08.2013 232.034
31.07.2013 220.727
30.06.2013 214.950
11 Nisan 2012 - 30 Eylül 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 112.945 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.425 dır. .