2013 YILI TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 34,624 3,141 37,77
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 112,761 8,727 121,49
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 3,995 1,734 5,729
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 770 374 1,144
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 3,255 630 3,885
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 223 17 240
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 1,207 0 1,207
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 150 0 150
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 213 56 269
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 319 319
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6) 7,385 0 7,385
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 52,448 0 52,448
TOPLAM 217,036 14,998 232,03
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 30.06.2013 220,727
31.05.2013 214,950
30.04.2013 198,952
11 Nisan 2012 - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 98.145 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 52.448 dir.