2014 YILI MART AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 45,095 4,149 49,244
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 113,729 9,581 123,31
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 4,026 1,837 5,863
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 681 411 1,092
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 2,891 467 3,358
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik  (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 131 10 141
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 2,489 0 2,489
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 142 0 142
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 234 49 283
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 361 361
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6) 6,687 0 6,687
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 56,671 0 56,671
TOPLAM 232.776 16.865 249.641
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 28.02.2014 247.286
31.01.2014 247.136
31.12.2013 244.988
* 11 Nisan 2012 - 31 Mart 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 155.089 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 56.671 dir.