2014 YILI OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 43.582 4.048 47.63
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 115.09 9.555 124.645
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 3.927 1.759 5.686
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 662 399 1.061
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 2.98 502 3.482
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik  (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 173 10 183
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 2.183 0 2.183
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 148 0 148
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 245 48 293
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 325 325
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6) 6.481 0 6.481
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  (CGTİHK 105/A) 55.019 0 55.019
TOPLAM 230.49 16.646 247.136
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 31.12.2013 244.988
31.11.2013 242.553
31.10.2013 242.212
* 11 Nisan 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 138.305 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.019 dur.