2014 YILI ŞUBAT AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 44.104 4.163 48.267
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 113.417 9.468 122.885
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 3.965 1.803 5.768
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 651 413 1.064
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 2.938 485 3.423
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 151 10 161
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 2.327 0 2.327
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 145 0 145
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 246 49 295
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 336 336
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6) 6.57 0 6.57
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 56.045 0 56.045
TOPLAM 230.559 16.727 247.286
TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 31.01.2014 247.136
31.12.2013 244.988
31.11.2013 242.553
* 11 Nisan 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 138.305 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.019 dur.