DENETİMLİ SERBESTLİK İSTATİSTİK

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNE
İNFAZ İÇİN GELEN KARAR SAYILARININ DAĞILIMI