Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi

Sıra Program Adı Tarih Toplam Sayı
1 İnfaz ve koruma memurlarına yönelik denetimli serbestlik eğiticilerin eğitimi temel eğitimi  16/01/2006 10/02/2006 30
2 İnfaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 18/01/2006 17/03/2006 100
3 Ceza infaz kurumları saymanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri 23/01/2006 03/02/2006 176
4 Ceza infaz kurumları psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik hizmet içi eğitim semineri 06/02/2006 10/02/2006 42
5 Eğitim standartları hizmet içi eğitim semineri (14 ayrı grup) ı.-II. müdür,öğretmen,psikolog,sos.çal.inf.kor.bşm. 06/02/2006 24/03/2006 529
6 İdare memurlarına II. müdürlük için görevde yükselme eğitimi 06/02/2006 03/03/2006 30
7 II. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 20/03/2006 24/03/2006 17
8 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürleri hizmet içi eğitim semineri 20/03/2006 24/03/2006 133
9 İnfaz ve koruma başmemurlarına-  inf.kor.mem.- katipler için  idare memurluğuna, görevde yükselme eğitimi 27/03/2006 21/04/2006 149
10 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri uzmanlarına verilecek eğitimin materyallerinin değerlendirilmesi  03/04/2006 07/04/2006 8
11 idare memurlarına II. müdürlük için görevde yükselme eğitimi 24/04/2006 18/05/2006 32
12 İnfaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 24/04/2006 26/06/2006 119
13 Ceza infaz kurumu personeline uyap ıı-c eğitimi  24/04/2006 02/06/2006 153
14 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan uzmanlara (psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog,öğretmen) yönelik hizmet içi eğitim semineri 05/06/2006 23/06/2006 48
15 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan ı. müdürlere yönelik hizmet içi eğitim semineri 05/06/2006 09/06/2006 28
16 Uyuşturucu ve alkol bağımlıları ile ilgili seminerlerde kullanılacak eğitim materyallerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi 05/06/2006 15/06/2006 7
17 Ceza infaz kurumları psiko sosyal yardım servislerinde çalışan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik mahkum davranışları programı 19/06/2006 23/06/2006 103
18 İnfaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri (yakın savunma sporları)  26/06/2006 07/07/2006 14
19 Denetimli serbestlikte eğitim staretejileri konulu seminer 26/06/2006 30/06/2006 6
20 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde göreve başlayan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlere yönelik  hizmet içi egitim semineri 26/06/2006 14/07/2006 113
21 Risk ihtiyaçları değerlendirme aracı konulu seminer 03/07/2006 14/07/2006 6
22 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde göreve başlayan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlere yönelik  hizmet içi egitim semineri  17/07/2006 04/08/2006 50
23 II. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 02/08/2006 03/08/2006 6
24 Alkol ve madde bağımlısı hükümlüler ile çalışma konulu eğitici eğitimi semineri  04/09/2006 08/09/2006 36
25 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli  sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve infaz koruma memurlarına yönelik alkol ve madde bağımlısı hükümlüler ile çalışma konulu hizmet içi eğitim semineri 11/09/2006 29/09/2006 357
26 Denetimli serbestlik hizmetlerinde kamu hizmeti eğitiminde kullanılacak materyallerin oluşturulması konulu  şube müdürü  sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı  ve infaz koruma memurlarına yönelik seminer 02/10/2006 13/10/2006 9
27 İş yurdu muhasebesi, ayrıntılı maliyet hesaplaması, uygulamalı maliyet hesaplamaları, bütçe işlemleri, iş yurdu mevzuatı, iş yurdu işlemlerinin genel değerlendirilmesi konulu sayman ve atölye şeflerine yönelik seminer 02/10/2006 11/10/2006 221
28 Öfke kontrolü konulu konulu seminer 10/10/2006 11/10/2006 16
29 Kamu hizmeti eğitimi verecek eğitimcilerin eğitimi konulu eğitici eğitimi semineri 16/10/2006 20/10/2006 12
30 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli  sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve infaz koruma memurlarına yönelik kamu hizmeti konulu  hizmet içi eğitim semineri 30/10/2006 17/11/2006 303
31 Çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu hizmet içi eğitim semineri 20/11/2006 01/12/2006 7
32 Kamu hizmeti eğitimine ilişkin materyallerin değerlendirilmesi konulu seminer 20/11/2006 24/11/2006 4
33 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine yeni atanan şube müdürlerine yönelik yönetim ve uygulama becerileri konulu eğitici eğitimi semineri 04/12/2006 08/12/2006 13
34 moldova Ceza infaz kurumları üst düzey yetkililerine hizmet içi eğitim  20/11/2006 20/12/2006 10
35 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personellere yönelik arşivcilik konulu eğitici eğitimi  22/11/2006 23/11/2006 12
36 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine yeni atanan şube müdürlerine yönelik temel beceri kazandırma  konulu hizmet içi eğitim semineri  20/11/2006 29/12/2006 119
37 Stresle başa çıkma konulu hizmet içi eğitim semineri 04/12/2006 08/12/2006 16
38 Yeni atanan idare memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 08/01/2007 02/02/2007 45
39 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile İnfaz ve koruma memurlarına yönelik uyuşturucu ve yasak maddelirin tanıtımı ve istihbarat yöntem ve teknikleri ve istihbarata karşı koyma konulu hizmet içi eğitim semineri 08/01/2007 19/01/2007 176
40 saymanlara yönelik hizmet içi eğitim semineri 25/01/2007 02/02/2007 180
41 Risk ihtiyaçları değerlendirme aracı ve rehberlik, risk ve ihtiyaç analizlerinin geliştirilmesi konulu hizmet içi eğitim semineri 22/01/2007 02/02/2007 6
42 1.müdürlere yönelik yönetici ve liderlik konulu hizmet içi eğitim semineri  22/01/2007 24/01/2007 28
43 Yeni atanan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri 12/02/2007 14/02/2007 47
44 Ceza infaz kurumu  ı.müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri 05/02/2007 16/02/2007 95
45 Ceza infaz kurumu  personeline yönelik arşivlerin önemi ve arşivcilik bilgileri konulu hizmet içi eğitim semineri  05/02/2007 09/02/2007 98
46 Denetimli serbestlik daire başkanlığında görevli personele yönelik staretejik planlama konulu çalışma toplantısı 07/02/2007 09/02/2007 6
47 Denetimli serbestlik daire başkanlığında görevli personele yönelik staretejik planlama konulu çalışma toplantısı 12/02/2007 16/02/2007 7
48 Ceza infaz kurumu  doktorlarına yönelik verem konulu eğitici eğitimi  19/02/2007 22/02/2007 14
49 Ceza infaz kurumu nda görevli sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen ve İnfaz ve koruma memurlarına yönelik öfke kontrolü konulu eğitci eğitimi  19/02/2007 23/02/2007 12
50 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü gözetiminde bulunan çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi (ardıç) projesi çerçevesinde geliştirilen psiko-sosylal ve destek müdehale pragramları ile yönetici personele yönelik çalışma toplantısı 12/02/2007 13/02/2007 9
51 Fırsat eşitliği konulu hizmet içi eğitim semineri 19/02/2007 23/02/2007 9
52 II.müdürlere yönelik hizmet içi eğitim semineri 19/02/2007 28/02/2007 96
53 İletişim staretijisi konulu hizmet içi eğitim semineri  05/03/2007 09/03/2007 10
54 Askeri ceza ve tutukevleri personeline(müdür, müdür yardımcısı, infaz astsubayı ve sivil infaz ve koruma memurları) yönelik hizmet içi eğitim semirei 05/03/2007 23/03/2007 44
55 Ceza infaz kurumu  personeline yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri  05/03/2007 16/03/2007 16
56 Ceza infaz kurumu  II.müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri  05/03/2007 07/03/2007 40
57 İdare memurluğuna görevde yükselme eğitimi  12/03/2007 30/03/2007 116
58  Saymanlara yönelik hizmet içi eğitim semineri 16/04/2007 26/04/2007 181
59 Ceza infaz kurumu  ı.müdürleri ile işyurtlarından sorumlu II.müdürle yönelik hizmet içi eğitim semineri  02/04/2007 10/04/2007 358
60 Ceza infaz kurumu  ı.müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri  24/04/2007 27/04/2007 24
61 Ceza infaz kurumu  II.müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri  30/04/2007 04/05/2007 32
62 Ceza infaz kurumlarına açıktan atanan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik hizmet içi eğitim semineri 30/04/2007 04/05/2007 28
63 Ceza infaz kurumu uzman personeline yönelik intihar ve kendine zarar verme konulu eğitci eğitimi  30/04/2007 04/05/2007 10
64 Ceza infaz kurumları iş yurtları atölyelerinde görevli personele yönelik hizmet içi eğitim semineri  30/04/2007 02/05/2007 47
65 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 09/05/2007 29/06/2007 160
66 Ceza infaz kurumlarında ziraat mühendisi kadrolarında görev yapan personel ile ziraat mühendisi olup diğer unvanlarda görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitim semineri 07/05/2007 09/05/2007 65
67 Ceza infaz kurumlarında iç güvenlik brimlerinde fiilen görev yapan İnfaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğtim semineri 21/05/2007 01/06/2007 14
68 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine yeni atanan uzman personele yönelik hizmet içi eğitim semineri 14/05/2007 25/05/2007 36
69 Öğretim görevlisi, öğretmen, psikolog ve  sosyal çalışmacılara yönelik salıverme öncesi mahkum gelişimi programı konulu eğitici eğitimi 28/05/2007 08/06/2007 10
70 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli öğretmen, sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik  hizmet içi eğitim semineri  14/06/2007 15/06/2007 80
71 Kadın Ceza infaz kurumlarında göreli personele yönelik kadın sağlığı, çocuk gelişimi ve bakımı, iletişim, hükümlü tutuklu psikolojisi, öfke kontrolü ve stresle baş etme konulu hizmet içi eğitim semineri 04/06/2007 20/06/2007 110
72 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli öğretmen, sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik  hizmet içi eğitim semineri  18/06/2007 22/06/2007 80
73 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 02/07/2007 20/07/2007 67
74 stresle başa çıkma konulu hizmet içi eğitimi semineri 25/06/2007 06/07/2007 64
75 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri  24/07/2007 27/07/2007 133
76 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezi öğretim görevlileri ile genel müdürlük uzman personeli ve ankara çocuk eğitimevi uzman personeline yönelik çok boyutlu zeka zeka konulu hizmet içi eğitim semineri  25/07/2007 25/07/2007 27
77 Ceza infaz kurumlarında görevli personel ile Denetimli serbestlik şube müdürlükllerinde görevli personele yönelik müebbet hapis ve uzun süreli hapis cezası alan hükümlülere yönelik davranış eğitimi konulu eğitici eğitimi  27/08/2007 07/09/2007 6
78 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 17/09/2007 05/10/2007 100
79 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik veli okul yakınlaşmasına destek konulu hizmet içi eğitim semineri 08/09/2007 08/09/2007 32
80 Ankara 1 ve 2 nolu f tipi yüksek güvenlikli kapal Ceza infaz kurumlarında iç güvenlik ve ani müdehale birimlerinde görevli infaz ve koruma başmemurları ile İnfaz ve koruma memurlarına yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri. 24/09/2007 28/09/2007 22
81 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik uyuşturucu madde konulu eğitci eğitimi. 24/09/2007 05/10/2007 6
82 Ceza infaz kurumlarında görevli 2.müdür ve idare memurlarına yönelik eğitim sertifikası eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri 01/10/2007 19/10/2007 177
83 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik cinsel suç  konulu eğitci eğitimi. 15/10/2007 19/10/2007 8
84 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik eğitim sertifikası konulu hizmet içi eğitim semineri. 23/10/2007 03/11/2007 312
85 2007 yılı eğitim planı hazırlık toplantısı 08/11/2007 09/11/2007 5
86 İnfaz ve korumabaşmemurluğuna görevde yükselme eğitimi  05/11/2007 23/11/2007 151
87 askeri ceza ve tutukevleri personeline yönelik hizmet içi eğitim semirei 19/11/2007 04/01/2008 14
88 Unıcef iş birliği ile yürütülen ardıç projesi kapsamınrda ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü gözetiminde bulunan çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi konulu eğitici eğitimi 10/11/2007 11/11/2007 10
89 Denetimli serbestlik şube müdürlüğünde görevli uzman personele yönelik hizimet içi eğitim semineri  26/11/2007 30/11/2007 16
90 F tipi  yüksek güvenlikli kapal Ceza infaz kurumlarında iç güvenlik ve ani müdehale birimlerinde görevli infaz ve koruma başmemurları ile İnfaz ve koruma memurlarına yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri. 03/12/2007 14/12/2007 22
91 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik müebbet hapis ve uzun süreli hapis hapis cezası alan hükümlülere yönelik davranış eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  19/11/2007 23/11/2007 12
92 Ceza infaz kurumlarında görev yapan uzman personele yönelik uyuşturucu madde konulu hizmet içi eğitim semineri  26/11/2007 07/12/2007 30
93 İdare memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 26/11/2007 14/12/2007 96
94 Ceza infaz kurumlarında görevli doktor ve sağlık memurlarına yönelik temel ilk yardım konulu eğitimci eğitimi  semineri  03/12/2007 12/12/2007 12
95 Ceza infaz kurumlarında görev yapan uzman personele yönelik cinsel suç programına yönelik hizmet içi eğitim semineri  10/12/2007 14/12/2007 40
96 Denetimli serbestlik ve yarım merkezleri şube müdürlüğünde görevli personele yönelik uyap test toplantısı konulu hizmet içi eğitim semineri  10/12/2007 10/01/2008 8
97 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik "yönetici ve personel eğitim pragramı" konulu hizmet içi eğitim semineri  07/01/2008 18/01/2008 60
98 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik "psiko-sosyal destek programları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri  07/01/2008 11/01/2008 60
99 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli personele yönelik "uyap ekranları" konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/01/2008 04/04/2008 266
100 Ceza infaz kurumlarında görev yapan muhasebe yetkililerine yönelik "uyap ekranları üzerinden giriş" konulu hizmet içi eğitim semineri  14/01/2008 16/01/2008 190
101 D, L ve T tipi kapalı Ceza infaz kurumlarında  iç güvenlik ve ani müdehale birimlerinde görevli personele yönelik " mesleki savunma teknik ve taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri  21/01/2008 01/02/2008 26
102 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli personele yönelik "denetimli serbestlik uyap ekranlarının uzman kullanıcı"konulu  hizmet içi eğitim semineri. 14/01/2008 25/01/2008 8
103 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik "özel gözetim ve denetim programı" konulu hizmet içi eğitim semineri  21/01/2008 08/02/2008 9
104 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  özel gözetim ve denetim programının uygulayıcı eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri. 11/02/2008 22/02/2008 25
105 2007 yılı öğretmenlik sınavında başarılı olan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri . 04/02/2008 08/02/2008 70
106 Ceza infaz kurumlarında iç güvenlik ve ani müdehale birimlerinde görev yapan personele personele yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri. 11/02/2008 22/02/2008 22
107 Ceza infaz kurumları 1 nci müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri. 11/02/2008 19/02/2008 190
108 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  özel gözetim ve denetim programı eğitim metaryelleri revizyon eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri. 10/03/2008 14/03/2008 4
109 eğitim merkezlerinde görevli personele yönelik uyap portalının kullanımı konulu hizmet içi eğitim semineri  07/04/2008 11/04/2008 24
110 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönetici ve personel eğitim programı konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/04/2008 07/05/2008 78
111 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  psiko-sosyal destek programı konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/04/2008 02/05/2008 53
112 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan personele yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri. 07/04/2008 18/04/2008 22
113 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan personele yönelik intihar ve kendine zarar verme konusunda personelde farkındalık yaratma konulu eğitici eğitimi. 05/05/2008 23/05/2008 9
114 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan doktor ve sağlık memurlarına yönelik hizmet içi  eğitim semineri. 21/05/2008 23/05/2008 40
115 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan personele yönelik salıverilme öncesi mahkum gelişimi konulu hizmet içi  eğitim semineri. 26/05/2008 30/05/2008 20
116 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan personele yönelik güvenlik eğitimi konulu hizmet içi  eğitim semineri. 16/06/2008 20/06/2008 39
117 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan personele yönelik mesleki savunma teknik ve taktikleri konulu eğitici eğitimi . 02/06/2008 20/06/2008 24
118 Ardıç projesi kapsamında meteryal değerlendirme toplantısı  06/06/2008 07/06/2008 7
119 Ceza infaz kurumlarında görevli personeli yönelik 2.müdürlük ve idare memurluğuna görevde yükselme eğitimi  01/09/2008 19/09/2008 187
120 Eğitim merkezleri şube müdürlerine yönelik çalışma toplantısı  11/09/2008 12/09/2008 4
121 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik "yakın savunma eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri  08/10/2008 24/10/2008 30
122 Ceza infaz kurumlarında görevli personele yönelik mantolama hizmet içi eğitim semineri. 17/11/2008 27/12/2008 101
123 Denetimli serbestlik şube müdürlerine yönelik performans değerlendirme semineri konulu hizmet içi eğitim semineri  05/11/2008 07/11/2008 24
124 Ceza infaz kurumlarında görevli iç güvenlikten sorumlu personele yönelik kişisel ve güvenlik eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  03/11/2008 14/11/2008 48
125 Ceza infaz kurumlarında görevli ambarmemurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri  17/11/2008 21/11/2008 95
126 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik "yakın savunma eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri  17/11/2008 28/11/2008 26
127 Yüksek güvenlikli Ceza infaz kurumu nda görev yapan  personele yönelik "yüksek güvenlik eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri  15/12/2008 19/12/2008 50
128 Denetimli serbestlik şube müdürleri ile uzmanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri  22/12/2008 30/12/2008 80
129 2009 yılı eğitim planı çalışması  15/12/2008 19/12/2008 8
130 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 203 muhasebe yetkilisine yönelik 5-16 ocak 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/01/2009 16/01/2009 203
131 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 12 personele müdürlere yönelik 5-9 ocak 2009 tarihleri arasında birinci grup, 2-6 ocak 2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde etkin yönetim becerileri konulu seminerin el kitabının oluşturulması çalışmaları yapılmıştır.  05/01/2009 06/02/2009 12
132 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personele 5-16 ocak 2009 tarihleri arasında özel gözetim ve denetim programı konulu eğitici eğitimi yapılmıştır. 05/01/2009 16/01/2009 8
133 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerince yürütülen denetimli serbestlik hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 5-16 ocak 2009 tarihleri arasında, şube müdürleri ile uzmanlara yönelik toplam 110 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/01/2009 16/01/2009 110
134 Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal servislerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik toplam 119 personele 19-30 ocak 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/01/2009 30/01/2009 119
135 Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdur ve çocuk ile ilgili çalışmalarının geliştirilmesi "proje oryantasyon eğitimi" konulu toplam 71 personele 19-20 ocak 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/01/2009 20/01/2009 71
136 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 9-17 şubat 2009 tarihleri arasında toplam 42 personele yönetici ve personel eğitim proğramı konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2009 17/02/2009 42
137 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 66 idare memurlarına yönelik 27 ocak - 2 şubat 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 27/01/2009 13/02/2009 66
138 Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdur ve çocuk ile ilgili çalışmalarının geliştirilmesi "proje materyal hazırlanması" konusunda toplam 8 personele 26 ocak - 6 şubat 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2009 06/02/2009 8
139 Ceza infaz kurumu  yöneticilerine yönelik 20 personele, 2-7 şubat 2009 tarihleri arasında  etkin yönetim becerileri semineri düzenlenmiştir. 02/02/2009 07/02/2009 20
140 F tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza infaz kurumu nda görev yapan toplam 50 personele, 9 - 13 şubat 2009 tarihleri arasında  kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2009 13/02/2009 50
141 Özge-der işbirliği ile ankara Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli toplam 10 persoele, 5 şubat 2009 tarihinde hizmet içi eğitim semineri (konferans şeklinde) düzenlenmiştir. 05/02/2009 05/02/2009 10
142 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personele, 23 şubat-6 mart 2009 tarihleri arasında öfke kontrol programı için eğitici eğitimi verilmiştir. 23/02/2009 06/03/2009 8
143 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 22 personele, 16-17 şubat 2009, 18 şubat 2009 , 23 şubat-6 mart  2009, tarihlerinde  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2009 06/03/2009 22
144 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele, 16-20 şubat 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2009 20/02/2009 20
145 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 198  1 nci müdüre , 16-27 şubat 2009 tarihleriarasında etkin yönetim becerileri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2009 27/02/2009 198
146 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 277  ikinci müdüre , 02-27 mart 2009 tarihleri arasında etkin yönetim becerileri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2009 27/03/2009 277
147 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 62 uzman personele , 09-13 mart 2009 tarihleri arasında sosyal bilimlerde istatistik paketi (spss) konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2009 13/03/2009 62
148 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 32 personele , 09-20 mart 2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2009 20/03/2009 32
149 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 16 personele, 9-10 mart 2009 tarihleri arasında"türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdurlar ve çocuklar ile ilgili çalışmalarının geliştirilmesi projesi" kapsamında  “çocuk müdahale programı birinci ve ikinci sunumları" hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2009 10/03/2009 16
150 Ceza infaz kurumlarında ambar birimlerinde görev yapan 34 personele , 16-20 mart 2009 tarihleri arasında ambar memurları eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2009 20/03/2009 34
151 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 225  ikinci müdüre , 30 mart - 1 mayıs 2009  2009 tarihleri arasında etkin yönetim becerileri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2009 01/05/2009 225
152 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 30 personele , 23 mart - 3 nisan 2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2009 03/04/2009 30
153 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personele , 23 mart - 3 nisan 2009 tarihleri arasında insan hakları konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2009 03/04/2009 40
154 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personele , 6-15 nisan 2009 tarihleri arasında yönetici ve personel eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2009 15/04/2009 40
155 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 37 personele , 13-24 nisan 2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/04/2009 24/04/2009 37
156 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 21 personele, 13 - 24 nisan 2009  tarihleri arasında "iletişim stratejileri ve tanıtım", 27- 28 nisan 2009 tarihlerinde çocuk müdahale programı- 2 için sunumlar" ve 20 nisan- 1 mayıs 2009 tarihleri arasında "mağdurlar için politika geliştirilmesi" çalıştayları  düzenlenmiştir. 13/04/2009 01/05/2009 21
157 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 142  ikinci müdüre , 4 mayıs-26 haziran 2009 tarihleri arasında etkin yönetim becerileri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2009 26/06/2009 142
158 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik toplam 25 personele 4-8 mayıs 2009 tarihleri arasında alkol ve madde bağımlılığı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2009 08/05/2009 25
159 Ceza infaz kurumlarında görev yapan sorumlu infaz ve koruma başmemurlarına yönelik toplam 42 personele 27 nisan-15 mayız 2009 tarihleri arasında insan hakları konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/04/2009 15/05/2009 42
160 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 20 personele , 4-15 mayıs 2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2009 15/05/2009 20
161 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde görevli uzman personele yönelik 4-8 mayıs 2009  tarihleri arasında, 34 personele öfke kontrol programı konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2009 08/05/2009 34
162 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 25 personele,4-15 mayıs 2009  tarihleri arasında "çocuklarla çalışma ulusal standartlarının oluşturulması", 25 mayıs-5 haziran 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-1'in geliştirilmesi" ve 25 mayıs-5 haziran 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-1'in geliştirilmesi" konularındaki çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 04/05/2009 05/06/2009 25
163 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 8-17 haziran 2009 tarihleri arasında toplam 42 personele yönetici ve personel eğitim proğramı konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/06/2009 17/06/2009 42
164 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 38 personele,1-12 haziran 2009  tarihleri arasında "mağdurlar için kurumlar arası çalışma stratejileri", 8-12 haziran 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine genel yönetim eğitimi materyal hazırlama" 15-19 haziran 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine genel yönetim eğitimi eğitici eğitimi", 15-26 haziran 2009 tarihleri arasında "mağdur ulusal standartları", 22 haziran-3 temmuz 2009 tarihleri arasında "iletişim stratejileri" ve 29 haziran-10 temmuz 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-2'nin geliştirilmesi" konularındaki  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 01/06/2009 10/07/2009 38
165 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan idare memurlarına  8-26 haziran 2009 tarihleri arasında toplam 45 personele 2.müdürlüğe görevde yükselme eğitimi düzenlenmiştir. 08/06/2009 26/08/2009 45
166 F tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza infaz kurumu nda görev yapan toplam 50 personele, 15-19 haziran tarihleri arasında  kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/06/2009 19/06/2009 50
167 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 38 personele,15 -19 haziran 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine genel yönetim eğitimi eğitici eğitimi", 22- 26 haziran 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı- 1 için eğitim materyalinin hazırlanması" konularındaki çalışmalar Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde,  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 15/06/2009 03/07/2009 21
168 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 146 personele,6-10 temmuz 2009 ve 13-17 temmuz 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine genel yönetim eğitimi", 13-17 temmuz 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-1'in eğitim materyalinin hazırlanması", 20-24 temmuz 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik çocuk müdahale programı-1 ve çocuk ulusal standartları eğitimi materyalinin hazırlanması", 20-24 temmuz 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-1'in eğitici eğitimi", 27-31 temmuz 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik çocuk müdahale programı-1 ve çocuk ulusal standartları eğitici eğitimi", 13-17 temmuz 2009 tarihleri arasında "çocuklar için politika geliştirilmesi" konularındaki çalışmalar çalışmalar Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde,  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 06/07/2009 24/07/2009 146
169 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 32 personele,20-24 temmuz 2009  tarihleri arasında "çocuk müdahale programı- 1" konusunda çalışma şeklinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2009 24/07/2009 32
170 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 51 personele, 07- 11 eylül 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı- 2 eğitici eğitimi" ,07- 11 eylül 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı- 1 eğitimi", 17- 18 eylül 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı- 3 sunumları" , 14- 18 eylül 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı-1 ve mağdur temel yaklaşımı el kitabının hazırlanması" konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2009 18/09/2009 51
171 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 8 personele, 31 ağustos- 4 eylül 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı- 2 eğitiminin el kitabının hazırlanması" ,  31 ağustos- 11 eylül 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı- 2'nin geliştirimesi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2009 11/09/2009 8
172 F tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza infaz kurumu nda görev yapan toplam 50 personele, 14-17 eylül 2009 tarihleri arasında  kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2009 17/09/2009 50
173 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 24 personele, 05- 09 ekim 2009 tarihleri arasında "şube müdürlerine temel mağdur yaklaşımı ve mağdur müdahale programı-1 eğitici eğitimi" ,05- 09 ekim 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-2'nin eğitici el kitabının hazırlanması" ,12- 16 ekim 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-2'nin eğitici eğitimi" , 26- 27 ekim 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-4 için sunumlar"  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2009 27/10/2009 24
174 Denetimli serbestlik ve yardım  merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 28 personele, 02-06 kasım 2009 tarihleri arasında "müdahale programlarını desteklemek için şube müdürlerine süpervizyon eğitimi materyalinin hazırlanması" ,09-20 kasım 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı 3’ün geliştirilmesi", 09-20 kasım 2009 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı 3’ün geliştirilmesi",16-20 kasım 2009 tarihleri arasında "çocuk kurumlararası çalışma stratejileri", 30 kasım - 11 aralık 2009 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı 4’ün geliştirilmesi"  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2009 11/12/2009 28
175 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli 9 personel 23-25 kasım 2009 tarihleri arasında 2009 yılı eğitim faaliyetlerini değerlendirmek ve 2010 yılı eğitim plânı taslağına nihai şeklini vermek üzere çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 23/11/2009 25/11/2009 9
176 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli İnfaz ve koruma memurlarına 1-18 aralık 2009  tarihleri arasında toplam 50 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/12/2009 18/12/2009 50
177 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezi personeline  9-10 aralık 2009  tarihleri arasında toplam 26 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/12/2009 10/12/2009 26
178 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik toplam 28 personele 7-11aralık 2009 tarihleri arasında alkol ve madde bağımlılığı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/12/2009 ########### 28
179 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personele 4-15 ocak 2010  tarihleri arasında aile eğitim programı, formatör eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2010 15/01/2010 8
180 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personele 11-20 ocak 2010 tarihleri arasında ardıç programı kapsamında yönetici ve personel eğitimi programı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/01/2010 20/01/2010 40
181 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 64  personele, 04-08 ocak 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-3 için eğitim materyalinin geliştirilmesi" ve "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı-2'nin eğitici eğitimi materyal hazırlanması" ,11-15 ocak 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-3 için eğitici eğitimi" ve "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı-2'nin eğitici eğitimi",
18-22 ocak 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-4 için eğitim materyalinin geliştirilmesi", "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı-2'nin eğitimi" ,25-29 ocak 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-4 için eğitici eğitimi" , 25-29 ocak 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programları-2,3 ve 4 konularında şube müdürleri eğitimi için materyal hazırlanması",konularında hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
04/01/2010 29/01/2010 64
182 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 205 personele 4-14 ocak 2010  tarihleri arasında emanet para memurlarına yönelik  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2010 14/01/2010 205
183 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 personele 11-15 ocak 2010  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/01/2010 15/01/2010 50
184 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 idare memuruna 18 ocak – 5 şubat  2010  tarihleri arasında  hizmet içi eğitim kursu  düzenlenmiştir. 18/01/2010 05/02/2010 42
185 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 infaz ve koruma başmemuru ile İnfaz ve koruma memurlarına 25 ocak – 5 şubat 2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 25/01/2010 05/02/2010 24
186 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 60 infaz ve koruma başmemuruna  25-29  ocak  2010  tarihleri arasında  kişisel gelişim  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 25/01/2010 29/01/2010 60
187 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 56 personele 15-18  şubat 2010  tarihleri arasında emanet para memurlarına yönelik  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/02/2010 18/02/2010 56
188 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 100 İnfaz ve koruma memurlarına, 8-26 şubat 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/02/2010 26/02/2010 100
189 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 110  personele,1- 5 şubat 2010 tarihleri arasında;  "çocuk müdahale programı-3 eğitimi için grupla çalışma eğitimi"  konulu seminer, isim ve görev yerleri ek-1 sayılı listede yer alan personelin,  "mağdur müdahale programı-3 eğitim materyalinin geliştirilmesi" konulu seminer,  isim ve görev yerleri ek-2 sayılı listede yer alan personelin,   "çocuk müdahale programları 2, 3 ve 4 konularında şube müdürlerine yönelik eğitici eğitimi",  8- 12 şubat 2010 tarihleri arasında;  "mağdur müdahale programı-3 eğitici eğitimi", "çocuklar için kurumlararası çalışma stratejileri", "çocuk müdahale programı-3 eğitimi", "çocuk müdahale programı-4 eğitimi için grupla çalışma eğitimi",15- 19 şubat 2010 tarihleri arasında;  "çocuk ulusal standartlarının gözden geçirilmesi", "çocuk müdahale programı-1'in gözden geçirilmesi",  22 şubat- 5 mart 2010 tarihleri arasında;   "mağdur müdahale programı-4'ün geliştirilmesi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/02/2010 05/03/2010 110
190 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personele 1-5 şubat 2010  tarihleri arasında iş güvenliği  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/02/2010 05/02/2010 100
191 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 personele 8-12 şubat 2010  tarihleri arasında alkol ve madde bağımlılığı  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/02/2010 12/02/2010 25
192 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 personele 15-19 şubat 2010  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/02/2010 19/02/2010 50
193 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personele 22 şubat 2010-5 mart 2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/02/2010 05/03/2010 23
194 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele  1-5 mart 2010  tarihleri arasında  kütüphanecilik konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 01/03/2010 05/03/2010 20
195 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 23  personele, 1-5 mart 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-1'in gözden geçirilmesi",
8-12 mart 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-1'in eğitiminin gözden geçirilmesi". 15-19 mart 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-1 eğitiminin gözden geçirilmesi", 29 mart- 2 nisan 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı- 4 için eğitim materyali geliştirilmesi" konularında hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
01/03/2010 02/04/2010 23
196 Ceza infaz kurumları ile Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde görevli  toplam 21 personele  22 şubat - 5 mart 2010  tarihleri arasında  aday psikolog ve sosyal çalışmacı eğitim materyali hazırlama konulu  hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/02/2010 05/03/2010 21
197 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 60 İnfaz ve koruma memurlarına, 1-19 mart  2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 01/03/2010 19/03/2010 60
198 İdare memuru öğrenciliği hizmet öncesi eğitime katılacak 100 aday idare memuru öğrencisine   1 mart 2010 – 26 kasım 2010 tarihleri arasında  hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir. 01/03/2010 26/11/2010 97
199 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 44 personele  8-17 mart 2010  tarihleri arasında  ardıç programı kapsamında personel eğitim programı konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/03/2010 17/03/2010 44
200 Denetimli  serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 31  personele, 22-26 mart 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı- 3” konulu  hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/03/2010 26/03/2010 31
201 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 23 infaz ve koruma başmemuru ile İnfaz ve koruma memurlarına 29 mart-09 nisan  2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 29/03/2010 09/04/2010 23
202 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 75 infaz ve koruma memuruna, 22 mart- 9 nisan  2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/03/2010 09/04/2010 75
203 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 personele 5-9 nisan 2010  tarihleri arasında   öfke kontrol programı  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 05/04/2010 09/04/2010 42
204 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 47 personele 29 mart – 2 nisan 2010  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/03/2010 02/04/2010 47
205 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 35  personele,  5- 9 nisan 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-4 eğitimi" ,12- 16 nisan 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-2 eğitiminin gözden geçirilmesi" ve "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı 3 ve 4 için eğitim materyali hazırlama", 19- 22 nisan 2010 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı 3 ve 4 eğitici eğitimi" ve 3- 7 mayıs 2010 tarihleri arasında "çocuklar için politika geliştirilmesi" konularında hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/04/2010 07/05/2010 35
206 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 13 personele 29 mart-2 nisan 2010 tarihleri arasında öğrtmen el kitabı konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 29/03/2010 02/04/2010 13
207 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 129 personele 12 nisan – 7 mayıs 2010 tarihleri arasında öğrtmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/04/2010 07/05/2010 129
208 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 26 infaz ve koruma  memurlarına 26 nisan – 07 mayıs   2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 26/04/2010 07/05/2010 26
209 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 69 personele 19-21 nisan 2010  tarihleri arasında  elektronik belge yönetim sistemi konulu  hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/04/2010 21/04/2010 69
210 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 49  personele,  3-7 mayıs 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-4 eğitimi" ,10- 14 mayıs 2010 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programları 3 ve 4 eğitimi" ve "iletişim stratejileri" , 24- 28 mayıs 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-2 eğitiminin gözden geçirilmesi"  konularında hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/05/2010 28/05/2010 49
211 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 43 personele 10-18 mayıs 2010  tarihleri arasında ardıç programı kapsamında yönetici ve personel eğitimi programı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/05/2010 18/05/2010 43
212 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 76 İnfaz ve koruma memurlarına, 24 mayıs – 11 haziran 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 24/05/2010 11/06/2010 76
213 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 30 personele 7-11 haziran 2010  tarihleri arasında   öfke kontrol programı  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/06/2010 11/06/2010 30
214 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 5  personele,  31 mayıs-4 haziran 2010 tarihleri arasında "mağdurlar için politika geliştirilmesi" konusunda   hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/05/2010 04/06/2010 5
215 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 23  personele,  7-11 haziran 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı 2’nin gözden geçirilmesi", 
7-11 hazian 2010 tarihleri arasında "mağdur ulusal standartları"nın gözden geçirilmesi
14-18 haziran 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı-2 eğitiminin gözden geçirilmesi"  ve 28 haziran-2 temmuz 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı 3’ün gözden geçirilmesi" konusunda  hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
07/06/2010 02/07/2010 23
216 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 30 personele 14-25 haziran  2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 14/06/2010 25/06/2010 30
217 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personele 14-18 haziran  2010  tarihleri arasında  sorumlu başmemurlar  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 14/06/2010 18/06/2010 40
218 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 18 personele 14-15 haziran  2010  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/06/2010 15/06/2010 18
219 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 42  personele,  5-9 temmuz 2010 tarihleri arasında "mağdur müdahale programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi için program ve veri tabanları oluşturulması eğitimi".12-16 temmuz 2010 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik oluşturulan mağdur müdahale programları kitaplarının gözden geçirilmesi" , 12-16 temmuz 2010 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik oluşturulan çocuk müdahale programları kitaplarının gözden geçirilmesi eğitimi", 12-16 temmuz 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi için program ve veri tabanları oluşturulması eğitimi", 19-23 temmuz 2010 tarihleri arasında "tdsh için program geliştirme biriminin kurulması amacıyla inceleme ve hazırlık çalışması"  konusunda  hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/07/2010 23/07/2010 43
220 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 50  personele 21-25 haziran 2010 tarihleri arasında uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 21/06/2010 25/06/2010 50
221 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 74 personele 21-30  haziran 2010 tarihleri arasında ardıç programı kapsamında yönetici ve personel eğitimi programı ile psiko-sosyal müdehale programı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/06/2010 30/06/2010 73
222 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 34 İnfaz ve koruma memurlarına, 28 naziran – 16 temmuz  2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/06/2010 16/07/2010 34
223 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 4  personele,  28 haziran - 2 temmuz 2010 tarihleri arasında "türk denetimli serbestlik hizmetlerinde mağdurlar ve çocuklar ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi projesi”  konusunda  hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/06/2010 02/07/2010 4
224 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11  personele 04-06 ağustos 2010 tarihleri arasında uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 04/08/2010 06/08/2010 11
225 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklernde görevli toplam 26  personele,  14-15 eylül 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı 2’nin gözden geçirilmesi",
20-24 eylül 2010 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-4'ün eğitiminin ve çocuk müdahale programı 4'ün gözden geçirilmesi" ile  20-24 eylül 2010 tarihleri arasında "şube müdürlerine yönelik mağdur müdahale programı 3-4'ün eğitimi"   hizmet  içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
14/09/2010 24/09/2010 26
226 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 90 İnfaz ve koruma memurlarına, 27 eylül-15 ekim 2010  tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 27/09/2010 15/10/2010 90
227 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 49 personele 27 eylül – 1 ekim  2010  tarihleri arasında iş güvenliği  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/09/2010 01/10/2010 49
228 Değişik Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan şoförlere yönelik 27 eylül – 5 kasım 2010  tarihleri arasında toplam 47 personele aday memurluk eğitimi düzenlenmiştir. 27/09/2010 05/11/2010 47
229 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 personele 18-28 ekim 2010   tarihleri arasında  yakın savunma konulu eğitici eğitimi  düzenlenmiştir. 18/10/2010 28/10/2010 25
230 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personele 18-22 ekim  2010  tarihleri arasında alkol ve madde bağımlılığı  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/10/2010 22/10/2010 24
231 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 infaz ve koruma başmemuruna  18-22 ekim   2010  tarihleri arasında  kişisel gelişim  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/10/2010 22/10/2010 50
232 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 48 personele  18-22 ekim   2010  tarihleri arasında  insan hakları  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/10/2010 22/10/2010 48
233 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 personele 25-28 ekim 2010  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/10/2010 28/10/2010 50
234 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 aşçıya 25-28 ekim 2010  tarihleri arasında   hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/10/2010 28/10/2010 50
235 Ceza infaz kurumlarında görevli   öğretmen ve eğitim merkezi öğretim görevlilerinden oluşan 10 personel 08-12 kasım 2010 tarihleri arasında “aday öğretmen eğitimi materyali” hazırlaması için çalışma toplantısı düzenlenmiştir   08/11/2010 12/11/2010 10
236 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 infaz ve koruma memuruna  08 kasım – 10 aralık 2010 tarihleri arasında  uygulamalı insan hakları  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/11/2010 10/12/2010 40
237 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan soyal çalşmacı, psikolog, infaz ve koruma memuru, teknisyen ve katiplerden oluşan 161 personele   12 kasım – 31 aralık 2010 tarihleri arasında  aday memurluk eğitimi   düzenlenmiştir. 12/11/2010 31/12/2010 161
238 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personel 06-17 aralık 2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu eğitici eğitimi  düzenlenmiştir. 06/12/2010 17/12/2011 24
239 2010 yılı eğitim planının değerlendirilmesi ve 2011 yılı eğitim planı çalışmalrının yapılması için 06-10 aralık 2010 tarihleri arasında çalışma toplantısı düzenlenmiştir.  06/12/2010 10/12/2010 8
240 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 9  personele,  17-28 ocak 2011 9 tarihleri arasında "materyal geliştirme " konulu toplantı düzenlenmiştir., 17/01/2011 28/01/2011 9
241 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personele 03-19 ocak 2011  tarihleri arasında sağlık memurlarına yönelik  temel  ilk  yardım konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/01/2011 19/01/2011 40
242 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 125 personele 03-07  ocak 2011  tarihleri arasında nizamiye ve ziyaretçi kabul birimlerinde görevli personele yönelik  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/01/2011 07/01/2011 125
243 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele 10-14 ocak 2011 tarihleri arasında standartlar sistemi revizyon toplantısı düzenlenmiştir. 10/01/2011 14/01/2011 21
244 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15 personele 10-14 ocak 2011  tarihleri arasında eğitici el kitabı çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 10/01/2011 14/01/2011 15
245 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele 24-28 ocak  2011  tarihleri arasında  insan hakları konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 24/01/2011 28/01/2011 20
246 Kadın Ceza infaz kurumları ile Ceza infaz kurumlarının kadın bölümlerinde görev yapan toplam 40 İnfaz ve koruma memurlarına  17-21 ocak  2011  tarihleri arasında   hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 17/01/2011 21/01/2011 40
247 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele   17-28  ocak  2011  tarihleri arasında  standart güvenlik uygulamaları eğitimi düzenlenmiştir. 17/01/2011 28/01/2011 20
248 Ceza infaz kurumları işyurtlarında görev yapan 150 ambar memuruna yönelik 24 ocak-11 şubat tarihleri arasında üç dönem halinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/01/2011 11/02/2011 150
249 Ceza infaz sisteminde çalışma ve eğitim projesi kapsamında 191 personele yönelik 31 ocak-23 şubat tarihleri arasında beş dönem halinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/01/2011 23/02/2011 191
250 Kapalı Ceza infaz kurumu  yönetimi el kitabı hazırlanmasına ilişkin 31 ocak-04 şubat tarihleri arasında çalışma toplantısı  düzenlenmiştir. 31/01/2011 04/02/2011 13
251 Denetimli  serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 9  personele, 21 şubat-04 mart 2011 tarihleri arasında “temel eğitim eğitici materyali” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/02/2011 04/03/2011 9
252 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 23 personele 14-18 şubat  2011  tarihleri arasında  “mesleki müdahale teknik ve taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/02/2011 18/02/2011 23
253 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele 28 şubat-04 mart 2011 tarihleri arasında  “insan hakları” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/02/2011 04/03/2011 21
254 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan toplam 134 ambar memuruna yönelik  21-25 şubat 2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir  21/02/2011 25/02/2011 134
255 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 28 şubat-04 mart 2011 tarihleri arasında“etik iletişim ve davranış geliştirme” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/02/2011 04/03/2011 14
256 Ceza infaz kurumlarının mutfak hizmetlerinden sorumlu ikinci müdürlere yönelik 28/02/2011-04/03/2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/02/2011 04/03/2011 50
257 Denetimli serbestlik sistemine ataması yapılarak göreve yeni başlayan aday memurlara 21-25 mart 2011 tarihleri arasında  “ hazırlayıcı eğitim materyali gözden geçirme toplantısı” düzenlenmiştir. 21/03/2011 25/03/2011 8
258 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde görevli personele 22-24 mart tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/03/2011 24/03/2011 18
259 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele 04-08 nisan tarihleri arasında “insan hakları” konulu hizmet içi eğitim  semineri düzenlenmiştir. 04/04/2011 08/04/2011 20
260 Ceza infaz kurumları ile Denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde göreve başlayan aday uzmanlara 04 nisan-13 mayıs tarihleri arasında aday memurluk eğitimi düzenlenmiştir 04/04/2011 13/05/2011 37
261 50 idare memuru öğrencisine hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir.  04/04/2011 25/11/2011 40
262 Ceza infaz kurumlarında görev yapan aşçılara yönelik, 18 nisan-04 haziran 2011 tarihleri arasında dört dönem halinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/04/2011 04/06/2011 119
263 Ceza infaz kurumlarının mutfak hizmetlerinden sorumlu ikinci müdürlerine yönelik 25-29 nisan 2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/04/2011 29/04/2011 51
264 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 02-06 mayıs 2011 tarihleri arasında “etik iletişim ve davranış geliştirme” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 02/05/2011 06/05/2011 14
265 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarına yönelik 02-13 mayıs 2011 tarihleri arasında “standart güvenlik uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/05/2011 13/05/2011 19
266 Ceza infaz kurumlarında çalışan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik 06-17 haziran 2011 tarihleri arasında “0-18 yaş ulusal aile eğitim programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/06/2011 17/06/2011 26
267 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarına yönelik 30 mayıs-03 haziran 2011 tarihleri arasında “insan hakları” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/05/2011 03/06/2011 20
268 Ceza infaz kurumlarında görev yapan yönetici ve diğer birim sorumlularından oluşan personelin katılımıyla 30 mayıs-03 haziran 2011 tarihleri arasında “kapalı Ceza infaz kurumu  yönetimi el kitabı” hazırlanmasına yer verilmiştir. 30/05/2011 03/06/2011 11
269 Ceza infaz kurumlarının mutfak hizmetlerinden sorumlu ikinci müdürlerine yönelik 06-10 haziran 2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/06/2011 10/06/2011 44
270 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 30 mayıs-03 haziran 2011 tarihleri arasında “etik iletişim ve davranış geliştirme” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 30/05/2011 03/06/2011 13
271 50 sözleşmeli infaz ve koruma memuruna yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/06/2011 24/06/2011 50
272 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve İnfaz ve koruma memurlarına yönelik 06-07 haziran 2011 tarihleri arasında “yetişkin araştırma ve değerlendirme formu” nu tanıtmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 06/06/2011 07/06/2011 53
273 Ceza infaz kurumlarında çalışan personele yönelik 13-17 haziran 2011 tarihleri arasında “mesleki müdahale teknik ve taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/06/2011 17/06/2011 19
274 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik 20-09 haziran 2011 tarihleri arasında “yönetici ve personel eğitim programı” konulu, 20-04 haziran 2011 tarihleri arasında “psikososyal müdahale programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/06/2011 29/06/2011 59
275 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarına yönelik 27 haziran-01 temmuz 2011 tarihleri arasında “insan hakları” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/06/2011 01/07/2011 21
276 Ceza infaz kurumlarında çalışan personele yönelik 27 haziran-01 temmuz 2011 tarihleri arasında “mesleki müdahale teknik ve taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/06/2011 01/07/2011 21
277 Kadın Ceza infaz kurumlarında ve Ceza infaz kurumlarının kadın bölümlerinde görev yapan bayan infaz ve koruma başmemurları ile İnfaz ve koruma memurlarına yönelik 04-08 temmuz 2011 tarihleri arasında “kişisel gelişim” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/07/2011 08/07/2011 69
278 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezi ile Ceza infaz kurumu  personellerinin katılımıyla “mesleki müdahale teknik ve taktikleri eğitimi eğitici el kitabı” konusunda  04-08 temmuz 2011 tarihleri arasında çalışma toplantısı yapılmıştır. 04/07/2011 08/07/2011 15
279  Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 11-15 temmuz 2011 tarihleri arasında “fotoğrafçılık” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/07/2011 15/07/2011 24
280 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarına yönelik 11-22 temmuz 2011 tarihleri arasında iki dönem halinde “insan hakları” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/07/2011 15/07/2011 40
281 Ceza infaz kurumlarında idare memuru olarak görev yapan 40 personele 11-29 temmuz 2011 tarihleri arasında iki dönem halinde “Ceza infaz kurumları yöneticiliği” konulu hizmet içi semineri düzenlenmiştir. 11/07/2011 29/07/2011 40
282 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz koruma memurlarına yönelik 18-29 temmuz 2011 tarihleri arasında “standart güvenlik uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/07/2011 29/07/2011 18
283 Ceza infaz kurumlarında göre yapan müdür ve ikinci müdürlere yönelik 27-29 temmuz 2011 tarihleri arasında  "uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği" hizmet içi eğitm semineri yapılmıştır. 27/07/2011 29/07/2011 36
284 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 150 infaz ve koruma memuru 05-23 eylül 2011 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi”ne alınmıştır. 05/09/2011 23/09/2011 150
285 Ceza infaz kurumlarında görev yapan yönetici ve diğer birim sorumlularından oluşan personelin katılımıyla 03-07 ekim 2011 tarihleri arasında “kapalı Ceza infaz kurumu  yönetimi el kitabı” hazırlanmasına yer verilmiştir. 03/10/2011 07/10/2011 8
286 İdare memurlarına yönelik “Ceza infaz kurumları yöneticiliği” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/10/2011 28/10/2011 31
287 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla 17 ekim 04 kasım 2011 tarihleri arasında “eğitimci eğitimi " düzenlenmiştir. 17/10/2011 04/10/2011 14
288 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 101 infaz ve koruma memuru 03-21 ekim 2011 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi”ne alınmıştır. 03/10/2011 21/10/2011 101
289 Ceza infaz kurumlarında çalışan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik 24-28 ekim 2011 tarihleri arasında “öfke kontrolü programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/10/2011 28/10/2011 22
290 Ceza infaz kurumlarında çalışan personele yönelik 24 ekim- 2 kasım 2011 tarihleri arasında “ardıç programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/10/2011 02/11/2011 44
291 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sosyolog, soyal çalışmacı, psikolog, infaz ve koruma memuru, aşçı,teknisyen ve katiplerden oluşan 138 personele   14 kasım – 23 aralık 2011 tarihleri arasında  aday memurluk eğitimi   düzenlenmiştir. 14/11/2011 30/12/2011 138
292 Eğitim merkezleri öğretim üyelerinin katılımıyla 07-09 aralık 2011 tarihlerinde 2012 yılı eğitim planı taslağına nihai şeklini vermek üzere çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 07/11/2011 09/11/2011 9
293 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 17 personele 26-30 aralık  2011  tarihleri arasında  “mesleki müdahale teknik ve taktikleri” konulu eğitimci eğitimi düzenlenmiştir. 26/12/2011 30/12/2011 17
294 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevlendirilen 13 personele yönelik 12-23 aralık 2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/12/2011 23/12/2011 13
295 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevlendirilen 127 personele yönelik 26-30 aralık 2011 tarihleri arasında Denetimli serbestlik şube müdürlerine yönelik hizmet içi eğtim semineri düzenlenmiştir. 26/12/2011 30/12/2011 127
296 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 personele, 02-11 ocak 2012 tarihleri arasında ardıç konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/01/2012 11/01/2012 42
297 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 39 personele, 30-ocak-3 şubat 2012 tarihleri arasında “elektronik izleme uygulamaları eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/01/2012 03/02/2012 39
298 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50  şoföre,  06-10 şubat 2012 tarihleri arasında “güvenli sürüş teknikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 10/02/2012 50
299 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam  51 personele, 06-17 şubat 2012 tarihleri arasında “çocuk müdahale eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 17/02/2012 51
300 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20  personele, 06-10 şubat 2012 tarihleri arasında  “yakın savunma”konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 10/02/2012 20
301 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 10  personele,  06-10 şubat 2012 tarihleri arasında  “Ceza infaz kurumu  yönetimi el kitabı hazırlama” konulu toplantı düzenlenmiştir. 06/02/2012 10/02/2012 10
302 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 39 personele, 06-10 şubat 2012 tarihleri arasında “temizlik yönetimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 10/02/2012 39
303 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 16 personele, 06-17 şubat 2012 tarihleri arasında temel  eğitim becerileri konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 06/02/2012 17/02/2012 16
304 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15 personele, 06-08 şubat 2012 tarihleri arasında “temel  ilk yardım becerileri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 08/02/2012 15
305 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 150 personele, 16 ocak 2012-03 şubat 2012 tarihleri arasında saymanlığa görevde yükselme eğitimi düzenlenmiştir. 06/01/2012 03/02/2012 150
306 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 5 personele, 21-24 şubat 2012 tarihleri arasında " grupla çalışma eğitimi materyalinin gözden geçirilmesi "  konulu toplantı düzenlenmiştir. 21/02/2012 24/02/2012 5
307 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 44 personele, 20 şubat-23 mart 2012 tarihleri arasında "zümre eğitici toplantısı" eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 20/02/2012 23/03/2012 44
308 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 250 personele, 05-16 mart 2012 tarihleri arasında iki grup halinde kişisel gelişim konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/03/2012 16/03/2012 250
309 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 107 personele, 12-23 mart 2012 tarihleri arasında " grupla çalışma eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/03/2012 23/03/2012 107
310 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 80 personele, 19 mart-6 nisan 2012 tarihleri arasında üç grup halinde kişisel gelişim konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/03/2012 06/04/2012 80
311 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 9 personele, 13-14 mart 2012 tarihleri arasında "profesyonel eğitim becerileri" eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 13/03/2012 14/03/2012 9
312 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde görev yapan toplam 10 personele, 03-04 nisan 2012 tarihleri arasında "takım çalışması"  eğitimi düzenlenmiştir. 03/04/2012 04/04/2012 10
313 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünde görev yapan 37 şube müdürüne "iletişim ve yönetim becerileri" konulu seminer düzenlenmişir. 25/04/2012 04/05/2012 37
314 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 13 personele, 02-13 nisan 2012 tarihleri arasında "istihbarat yöntem ve teknikleri" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 02/04/2012 13/04/2012 11
315 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 10 personele, 09-13 nisan 2012 tarihleri arasında   "Ceza infaz kurumları yönetimi el kitabı hazırlama çalıştayı" kişisel gelişim konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/04/2012 13/04/2012 10
316 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 81 personele, 09-13 nisan 2012 tarihleri arasında "yetişkinler için genel suçlu davranış programı eğitimi-grupla çalışma eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/04/2012 13/04/2012 81
317 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 28 personele, 09-20 nisan 2012 tarihleri arasında "motosiklet eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/04/2012 20/04/2012 28
318 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 68 personele, 16-20 nisan 2012 tarihleri arasında   "uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği" konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/04/2012 20/04/2012 68
319 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 20 personele, 16-20 nisan 2012 tarihleri arasında "çocuklar için genel suçlu davranışı" konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 16/04/2012 20/04/2012 20
320 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 82 personele, 16-20 nisan 2012 tarihleri arasında "yetişkinler için madde bağımlılığı programı eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/04/2012 20/04/2012 82
321 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 160 infaz koruma memuru öğrencisine, 24 nisan -21 eylül 2012 tarihleri arasında   hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir. 24/04/2012 21/09/2012 160
322 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 20 sağlık personeline, 09-11 mayıs 2012 tarihleri arasında   "sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri" konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/05/2012 11/05/2012 20
323 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 151 infaz koruma memuru öğrencisine, 30 temmuz-03 ocak 2013 tarihleri arasında  hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir. 30/07/2012 03/01/2013 151
324 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 24 personele, 17-28 eylül 2012 tarihleri arasında   "yangına müdehale ve acil tahliye" konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/09/2012 28/09/2012 24
325 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 37 personele,08-17 ekim 2012 tarihleri arasında ardıç konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/10/2012 17/10/2012 37
326 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 10 personele,12-16 kasım 2012 tarihleri arasında ardıç konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/11/2012 16/11/2012 10
327 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 7 personele, 05-11 kasım 2012 tarihleri arasında “yeni sisteme ilişkin bilgilendirme eğitimi materyal hazırlama” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/11/2012 11/11/2012 7
328 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 444 personele, 12-21 kasım 2012 tarihleri arasında “denetimli serbestlik uzman eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/11/2012 21/11/2012 444
329 Ceza infaz kurumları ve Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 132 personele, 22 kasım-28 aralık 2012 tarihleri arasında “aday memurluk” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/11/2012 28/11/2012 132
330 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ankara eğitim merkezinde,6 personelin katılımıyla 12-14 aralık 2012 tarihleri arasında “yıllık plan toplantısıı” konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 12/12/2012 14/12/2012 6
331 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 228 personele, 07 ocak-08 şubat 2013 tarihleri arasında  “taşınır kayıt işlemleri" konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/01/2013 08/02/2013 228
332 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünde görev yapan 42 personele, 07-10 ocak 2013 tarihleri arasında "uyap" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/01/2013 10/01/2013 42
333 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 17 personele, 07-18 ocak 2013 tarihleri arasında “temel eğitim becerileri" konulu eğitimci eğitimi semineri  düzenlenmiştir. 07/01/2013 18/01/2013 17
334 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele, 07-18 ocak 2013 tarihleri arasında  “mesleki müdahale teknik ve taktikleri" konulu eğitimci eğitimi semineri  düzenlenmiştir. 07/01/2013 18/01/2013 21
335 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 384 personele, 07 ocak-01 şubat 2013 tarihleri arasında “araştırma ve değerlendirme formu (ardef)” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/01/2013 01/02/2013 384
336 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünde görev yapan 36 personele 15-16 ocak 2013 tarihleri arasında "uyap" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/01/2013 16/01/2013 36
337 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi  ve Ceza infaz kurumlarıda görev yapan 10 personele 14-18 ocak 2013 tarihleri arasında "revizyon çalışması" konulu toplantı düzenlenmiştir. 14/01/2013 18/01/2013 10
338 Ceza infaz kurumları ile Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak olan toplam 130 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 28 ocak-28 haziran 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/01/2013 28/06/2013 130
339 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 62 personele, 06-07 ocak 2013 tarihleri arasında  “ardıç " konulu hizmet içi eğitimi semineri  düzenlenmiştir. 21/01/2013 30/01/2013 62
340 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 53 personele, 06-07 ocak 2013 tarihleri arasında  “basınla iletişim ve haber takibi " konulu hizmet içi eğitimi semineri düzenlenmiştir. 06/02/2013 07/02/2013 53
341 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü ile ankara  cikpem' de  görev yapan 14 personele, 27 şubat-01 mart 2013 tarihleri arasında eğitici yeterliliği kazandırmak üzere  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/02/2013 01/03/2013 14
342 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 85 infaz koruma memuru öğrencisine, 04 şubat-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim” programı düzenlenmiştir. 04/02/2013 05/07/2013 85
343 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 98 personele, 18 şubat-01 mart 2013 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/02/2013 01/03/2013 98
344 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 114 personele, 04-15 şubat 2013 tarihleri arasında “denetimli serbestlik uyum eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/02/2013 15/02/2013 114
345 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 84 personele, 11-15 şubat 2013 tarihleri arasında “öfke kontrolü programı eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/02/2013 15/02/2013 84
346 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 93 personele, 18 şubat-01 mart 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı programı eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/02/2013 15/02/2013 93
347 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 14 personele, 27 şubat-01 mart 2013 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/02/2013 01/03/2013 14
348 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 5 personele, 25 şubat-01 mart 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için genel suçlu davranışı programı materyal hazırlama ve geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/02/2013 01/03/2013 5
349 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 18 personele, 04-08 mart 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için genel suçlu davranışı programı eğitici eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/03/2013 08/03/2013 18
350 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 42 personele, 25-29 mart 2013 tarihleri arasında “öfke kontrolü programı eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/03/2013 29/03/2013 42
351 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 100 idare memuru öğrencisine, 07 mart-07 ağustos 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim” programı düzenlenmiştir. 07/03/2013 07/08/2013 100
352 Ceza infaz kurumlarında görevli 67 personele , 11-15 mart 2013 tarihinde birinci grup; 18-22 mart 2013 tarihinde ikinci grup olmak üzere  "öfke kontrolü programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 11/03/2013 22/03/2012 67
353 Ceza infaz kurumları, Denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve eğitim merkezinde görevli 21 personele 11-22 mart 2013 tarihinde "infaz koruma memurları hizmet öncesi eğitimi" için materyal hazırlama eğitici eğitimi düzenlenmiştir.   11/03/2013 22/03/2013 21
354 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 90 personele, 01-12 nisan 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı programı eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/04/2013 12/04/2013 90
355 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü merkez teşkilatında, Ceza infaz kurumlarında, Denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve eğitim merkezlerinde görev yapan 27 personele, 08-12 nisan 2013 tarihleri arasında "iş doyumu anketi hazırlık çalışması" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/04/2013 12/04/2013 27
356 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünde görev yapan 12 personele, 13-14 nisan 2013 tarihleri arasında "ileri sürüş teknikleri ve protokol kuralları" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2013 14/04/2013 12
357 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 personele, 15-24 nisan 2013 tarihleri arasında “ardıç yönetici ve personel eğitim programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 15/04/2013 24/04/2013 42
358 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 personele, 25-26 nisan 2013 tarihleri arasında “Ceza infaz kurumlarında değerler eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 25/04/2013 26/04/2013 13
359 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personele, 09-17 mayıs 2013 tarihleri arasında “operasyon tanımlama belgesini hazırlama çalışması” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 09/05/2013 17/05/2013 8
360 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 285 personele, 27-31 mayıs 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı (samba) programı, öfke kontrol programı ve yetişkinler için genel suçlu davranışı programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/05/2013 31/05/2013 285
361 Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü merkez teşkilatında ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 5 personele, 03-07 haziran 2013 tarihleri arasında "personel memnuniyet anketi analiz çalışması" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/06/2013 07/06/2013 5
362 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 personele, 03-07 haziran 2013 tarihleri arasında  “ardıç " konulu hizmet içi eğitimi semineri  düzenlenmiştir. 03/06/2013 07/06/2013 13
363 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 103 personele, 24 haziran-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 24/06/2013 05/07/2013 103
364 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 55 personele, 01-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için genel suçlu davranışı programı eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/07/2013 05/07/2013 55
365 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 4 personele, 01-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “Ceza infaz kurumlarında değerler eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 01/07/2013 05/07/2013 4
366 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak görev yapacak olan toplam 208 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 26 Ağustos 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 26/08/2013 31/01/2014 208
367 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 210 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 02 Eylül 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”düzenlenmiştir. 02/09/2013 31/01/2014 210
368 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 16 personele, 13-27 Eylül 2013 tarihleri arasında "Adalet Uzman Yardımcılığı Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/09/2013 27/09/2013 16
369 Askeri Cezaevlerinde görev yapan 24 personele, 11-22 Kasım 2013 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  11/11/2013 22/11/2013 24
370 Askeri Cezaevlerinde görev yapan 19 personele, 25 Kasım-06 Aralık 2013 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  25/11/2013 06/12/2013 19
371 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan  toplam 22 personele, 23-27 Aralık 2013 tarihleri arasında “Değerlendirme Çalıştayı” programı düzenlenmiştir. 23/12/2013 27/12/2013 22
372 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri, ve ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15 personele 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Materyal Hazırlama”  konulu çalıştay düzenlenmiştir. 13/01/2014 17/01/2014 15
373 CTE Genel Müdürlüğü ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 14 personele 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında  “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 13/01/2014 17/01/2014 14
374 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 156 personele 03 Şubat-14 Mart  2014 tarihleri arasında “Aday Memurluk Eğitimi” düzenlenmiştir. 03/02/2014 14/03/2014 156
375 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 150 personele03-28 Şubat  2014 tarihleri arasında  3 grup halinde “Taşınır Kayıt ve Kâr Payı İşlemleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/02/2014 28/02/2014 150
376 CTE Genel Müdürlüğü ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 12 personele 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında  “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 10/02/2014 14/02/2014 12
377 CTE Genel Müdürlüğü ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 23 personele 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında  “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi”  kapsamında “Uzaktan Eğitim Liderliği Eğitimi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 24/02/2014 28/02/2014 23
378 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 44 personele 03-07 Mart  2014 tarihleri arasında “Taşınır Kayıt ve Kâr Payı İşlemleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/03/2014 07/03/2014 44
379 CTE Genel Müdürlüğünde görev yapan toplam 318  personele 03 Mart-10 Nisan 2014 tarihleri arasında 10 grup halinde  “UYAP, DYS, Resmi Yazışma Kuralları”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/03/2014 10/04/2014 318
380 CTE Genel Müdürlüğü  ve ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 9 personele 03-04 Mart 2014 tarihleri arasında “Etkin bir Koşullu Salıverilme Mekanizmasının Oluşturulması”  konulu çalıştay düzenlenmiştir. 03/03/2014 04/03/2014 9
381 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 31 personele 05 Mart  2014 tarihleri arasında “Motivasyonel Görüşme Teknikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/03/2014 05/03/2014 31
382 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 6 personele 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 10/03/2014 14/03/2014 6
383 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 20 personele 10-14  Mart  2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/03/2014 14/03/2014 20
384 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 15 personele 17-28  Mart  2014 tarihleri arasında “ Eğitici Becerileri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 17/03/2014 28/03/2014 15
385 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 7 personele 17-21 Mart 2014 tarihleri arasında “İnfaz Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 17/03/2014 21/03/2014 7
386 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 55 personele 17-28  Mart  2014 tarihleri arasında “Öfke Kontrol Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı ve İntihar ve Kendine Zarar Verme Konusunda Personele Farkındalık Oluşturma Programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/03/2014 28/03/2014 55
387 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 10 personele 17-21  Mart  2014 tarihleri arasında “Çocuklar İçin Saldırganlığı Önleme Müdehale Programı (ÇMP-4) Materyal Gözden Geçirme” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 17/03/2014 21/03/2014 10
388 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 5 personele 24-28 Mart 2014 tarihleri arasında “Etik Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 24/03/2014 28/03/2014 5
389 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 40 personele 24-28  Mart  2014 tarihleri arasında “Yetişkinler İçin Madde Bağımlılığı Müdehale Programı (SAMBA)” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 24/03/2014 28/03/2014 40
390 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 22 personele 24-28  Mart  2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/03/2014 28/03/2014 22
391 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 6 personele 07-11 Nisan 2014 tarihleri arasında “İletişim Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 07/04/2014 11/04/2014 6
392 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 20 personele 31 Mart-04 Nisan  2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/03/2014 04/04/2014 20
393 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 35 personelin katılımıyla 31 Mart – 01 Nisan 2014 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim Programı Çalıştayı” konulu toplantı düzenlenmiştir. 31/03/2014 01/04/2014 35
394 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 24 personele  01-04 Nisan  2014 tarihleri arasında “ARDIÇ Psiko-sosyal Destek ve Müdahale Programları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/04/2014 04/04/2014 24
395 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 107 personele, 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/04/2014 25/04/2014 107
396 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 16 personele 14-25 Nisan  2014 tarihleri arasında “ Eğitici Becerileri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 14/04/2014 25/04/2014 16
397 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 74 personele  14 Nisan-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde “Firar Girişimi ve Firarın Önlenmesi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/04/2014 28/05/2014 74
398 Eğitim merkezi ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 47 personele 09 Nisan-07 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde“İKM Öğrenci Uygulamalı Eğitim Değerlendirmesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/04/2014 07/05/2014 43
399 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 43 personele  28 Nisan-02 Mayıs  2014 tarihleri arasında 3 grup halinde “Taşınır Kâr Payı İşlemleri” hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/04/2014 02/05/2014 38
400 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 22 personele  05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında “ARDIÇ” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/05/2014 08/05/2014 22
401 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 180  personele 12-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde “İdare Mali İşler İşlemleri” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/05/2014 30/05/2014 183
402 Ceza İnfaz  Kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımıyla  05-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Seminer Programı Hazırlık Çalışması” konulu çalışma düzenlenmiştir. 05/05/2014 06/05/2014 15
403 Ceza İnfaz  Kurumlarında görev yapan 121 personelin katılımıyla  28 Nisan-03 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Uyum Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/04/2014 03/05/2014 121
404 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 7 personele 05-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Psikoloji Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 05/05/2014 09/05/2014 7
405 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 107 personele, 05-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 05/05/2014 23/05/2014 107
406 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 5 personele 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Personel Memnuniyet Anketinin Güncelleştirilmesi Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 12/05/2014 16/05/2014 5
407 Ceza İnfaz  Kurumlarında görev yapan 6  personele 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında “ Eğitici Becerileri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/05/2014 23/05/2014 6
408 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 100 idare memuru öğrencisine, 26 Mayıs-31 Ekim 2013 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 26/05/2014 31/10/2014 100
409 CTE Genel Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 15  personele 02-06 Haziran  2014 tarihleri arasında “Hayat İçin Değişim Programı Materyal-Gözden Geçirme” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 02/06/2014 06/06/2014 15
410 CTE Genel Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 15  personele 23-27 Haziran  2014 tarihleri arasında “Değerlendirme-Planlama Eğitimi Materyal-Gözden Geçirme” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 23/06/2014 27/06/2014 13
411 Eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 5 personele 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında “İnsan Hakları Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 02/06/2014 06/06/2014 5
412 CTE Genel Müdürlüğü ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 23 personele 11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında “Mesleki Eğitim ve Hazırlık Kursları Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 11/06/2014 13/06/2014 23
413 Ceza İnfaz  Kurumlarında görev yapan 11  personele 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında “İntihar ve Kendine Zarar Verme Vakalarını Değerlendirme Çalıştayı"” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 02/06/2014 06/06/2014 11
414  Eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 7 personele 09-20 Haziran 2014 tarihleri arasında “Ziyaretçi Kabul Dersi Materyal Oluşturma Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/06/2014 20/06/2014 7
415 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 16 personele 16-27 Haziran 2014 tarihleri arasında “Eğitici Becerileri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 16/06/2014 27/06/2014 16
416  CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personele 23 Haziran-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumlarına Mahkum Kabul Dersi Materyal Oluşturma Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 23/06/2014 04/07/2014 8
417  CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 47 personele 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında  2 Grup halinde “İş ve Meslek Danışmanlığı Toplantısı” konulu program düzenlenmiştir. 23/06/2014 27/06/2014 47
418 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 12 personele 26-27 Haziran 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı Çalıştayı” konulu program düzenlenmiştir. 26/06/2014 27/06/2014 12
419 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele 30 Haziran-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında “ARDIÇ Psiko-Sosyal Destek ve Müdahale Programları Eğitimi” konulu program düzenlenmiştir. 30/06/2014 02/07/2014 21
420 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 13 personelin katılımı ile 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında “Bireysel Görüşme Materyal Hazırlama Çalışması” konulu program düzenlenmiştir. 14/07/2014 18/07/2014 13
421 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 14 personelin katılımı ile 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Tanıtım Materyal Geliştirme Çalışması” konulu program düzenlenmiştir. 14/07/2014 18/07/2014 14
422 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 14 personelin katılımı ile 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Tanıtım Materyal Geliştirme Çalışması” konulu program düzenlenmiştir. 14/07/2014 18/07/2014 14
423 Ceza İnfaz  Kurumlarında görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/08/2014 15/08/2014 20
424 CTE Genel Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 7 personele 25-29 Ağustos  2014 tarihleri arasında “Hayat İçin Değişim Programı-2 Materyal Hazırlama Çalışması” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 25/08/2014 29/08/2014 7
425 CTE Genel Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 5 personele 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında “Hayat İçin Değişim Programı Uygulayıcı Eğitimi Materyal Hazırlama Çalışması” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 01/09/2014 05/09/2014 5
426 CTE Genel Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 12 personele 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında “Değerlendirme-Planlama Eğitimi Materyal-Gözden Geçirme” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 01/09/2014 05/09/2014 12
427 CTE Genel Müdürlüğü ve ceza infaz kurumlarında görev yapan  28 personele 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitimi Değerlendirme Çalıştayı” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 08/09/2014 12/09/2014 28
428 CTE Genel Müdürlüğü, eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 16 personele 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Uzaktan Eğitim Ders Materyallerinin Gözden Geçirilmesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 25/08/2014 29/08/2014 16
429 Eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 11 personele 01-12 Eylül 2014 tarihleri arasında “Halkla İlişkiler Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 01/09/2014 12/09/2014 11
430 Eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 11 personele 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında “İstihbarat Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 11
431 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 55 Personele  01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında "Çocuklar İçin Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı Eğitimi (GENÇ SAMBA)" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/09/2014 05/09/2014 55
432 Eğitim merkezleri ve  ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 personele 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında “Acil Durum ve Kriz Yönetimi Dersi Materyal Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 13
433 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 80 personele, 15 Eylül-02 Ekim 2014 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 15/09/2014 02/10/2014 80
434 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 7 personele 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı Çalıştayı” konulu program düzenlenmiştir. 10/09/2014 12/09/2014 7
435 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 7 personele 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı Çalıştayı” konulu program düzenlenmiştir. 22/09/2014 26/09/2014 7
436 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele, 13 Ekim-07 Kasım 2014 tarihleri arasında        “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 13/10/2014 07/11/2014 20
437 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 5 personele13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında “Personel Memnuniyet Anketi" konulu program düzenlenmiştir. 13/10/2014 17/10/2014 5
438 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 10 personele 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında “Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasındaki İşbirliği Protokolünün Güncellenmesi Çalıştayı” konulu program düzenlenmiştir. 15/10/2014 17/10/2014 10
439 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında “Değer Dergisi İçerik Çalışması" konulu program düzenlenmiştir. 20/10/2014 24/10/2014 21
440 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 personele 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim Programına Hazırlık Çalışması" konulu program düzenlenmiştir. 20/10/2014 22/10/2014 25
441 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 34 personele 24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında “Değerler Eğitimi 2015 Yılı Materyal Çalışması" konulu program düzenlenmiştir. 24/11/2014 26/11/2014 25
442 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan  toplam 20 personele 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında “Elektronik İzleme Üniteleri Kurulumu,Takma ve Sökme Eğitimi" konulu program düzenlenmiştir. 03/11/2014 07/11/2014 20
443 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 12 personele 01-05 Aralık 2014 tarihleri arasında “DS Standart Formlarının Geliştirilmesi" konulu program düzenlenmiştir. 01/12/2014 05/12/2014 12
444 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 100 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 03 Kasım 2014- 03 Nisan 2015 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” programı düzenlenmiştir. 03/11/2014 03/04/2015 102
445 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 27 personelin katılımıyla 17-21, 24-28 Kasım 2014 tarihleri arasında “Sağlık Hizmetleri, Motivasyonel Görüşme ve Kriminoloji, Acil Durum ve Kriz Yönetimi ve Risk Yönetimi, Psikoloji ve İletişimı" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 17/11/2014 28/11/2014 18
446 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 107 personelin katılımıyla 24-28 Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmetiçi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/11/2014 28/11/2014 107
447 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 8 personelin katılımıyla 01-05 Aralık 2014 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Bürosu UYAP Ekranlarının Standartlarının Oluşturulması" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 01/12/2014 05/12/2014 8
448 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 8 personelin katılımıyla 01-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Çocuk Müdahale Programlarının Gözden Geçirilmesi" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 01/12/2014 12/12/2014 8
449 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde, 22-24 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yıllık Plan Toplantısıı” konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 22/12/2014 24/12/2014 12
450 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 36 personelin katılımıyla 01-05, 08-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yeni e-Eğitim Şampiyonlarına Eğitim Verilmesi, Güvenlik Dersi Revizyon Çalışması, Cezaevi Yönetimi Dersi Revizyon Çalışması" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 01/12/2014 12/12/2014 36
451 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 19 personelin katılımı ile  08-12 Aralık 2014 ve 15-20 Aralık 2014 tarihleri arasında "Etik, İnfaz Hukuku, İnsan Hakları ve Liderlik Dersi Revizyon Çalışması" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 08/12/2014 20/12/2014 19
452 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan  toplam 20 personele 08-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Elektronik İzleme Üniteleri Kurulumu,Takma ve Sökme Eğitimi" düzenlenmiştir. 08/12/2014 12/12/2014 20
453 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 48 personelin katılımıyla 08-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/12/2014 12/12/2014 48
454 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  16 personele 22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında “Değerler Eğitici Eğitimi” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 22/12/2014 26/12/2014 16
455 2 personelin katılımıyla 08-12 Aralık 2014 tarihleri arasında“Kısa Film Çekimi Prova Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 08/12/2014 12/12/2014 2
456 3 personelin katılımıyla 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında“Kısa Film Çekimi Prova Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 15/12/2014 19/12/2014 3
457 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 personelin katılımıyla 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/12/2014 12/12/2014 50
458 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 5 personelin katılımı ile 22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında "Simülasyon Senaryosu Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 22/12/2014 26/12/2014 5
459 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 132 personelin katılımı ile  16 Aralık 2014 tarihinde;”Görev Tanımları ve Meslek Standartları Çalıştayı” konulu çalışma yapılmıştır. 16/12/2014 16/12/2014 132
460 1 personelin katılımıyla 22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında“Kısa Film Çekimi Prova Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 22/12/2014 26/12/2014 1
461 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 5-9 Ocak 2015, 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında "Tutuklu Hükümlü Kabul ve Nakil, Halkla İlişkiler, Ziyaretçi Kabul, Teknolojik Emniyet Araçlarının Kullanımı Dersi Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 05/01/2015 16/01/2015 20
462 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 5-16 Ocak 2015 tarihleri arasında "Bakım ve Eşitlik Eğitiminin Geliştirilmesi, Çocuk Suçlular İçin Eğitimin Geliştirilmesi Dersi Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 05/01/2015 16/01/2015 20
463 Denetimli Serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 50 personelin katılımı ile 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında "İnfaz İyileştirme Eğitici Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/01/2015 16/01/2015 50
464 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 ceza infaz kurumu müdürünün katılımıyla 12 Ocak 2015 tarihinde “Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri Çalıştayı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 12/01/2015 12/01/2015 20
465 2 personelin katılımıyla 12-19 Ocak 2015 tarihleri arasında“Kısa Film Çekimi Prova Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 12/01/2015 19/01/2015 2
466 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 ceza infaz kurumu personelinin katılımıyla 14-16 Ocak 2015 tarihleri arasında “Ardıç Revizyon Çalıştayı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 14/01/2015 16/01/2015 8
467 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 25 personelin katılımı ile 26 Ocak-06 Şubat 2015 tarihleri arasında "Cinsel Suç Çalışma Konusunda Eğitimin Geliştirilmesi, Terör Tutuklu Hükümlülerin Yönetimi İçin Eğitimin Geliştirlmesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 26/01/2015 06/02/2015 25
468 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında “ Uzaktan Eğitim Sisteminin Etkin Şekilde Uygulanmaya Konması İçin Tam Bir Uygulama Planı Tasarlanması Çalıştayı”  konulu çalıştay düzenlenmiştir. 19/01/2015 23/01/2015 7
469 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 26 Ocak-06 Şubat 2015 tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 26/01/2015 06/02/2015 7
470 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 50 personelin katılımı ile 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında “İş Yurtları UYAP( kantin,SSK,üretim,taşınır) Modüllerinin Kullanımı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 30/01/2015 50
471 CTE Genel Müdürlüğü ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan toplam 10 personelin katılımı ile 26-28  Ocak 2015 tarihleri arasında “Eğitim Merkezleri UYAP Sisteminin Revize Edilmesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir 26/01/2015 28/01/2015 10
472 Ceza infaz kurumları ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan toplam 13 personelin katılımı ile 02-06 Şubat  2015 tarihleri arasında “ Mesleki Müdahale Ders Notlarının Revizyonu ve Standartlarının Sağlanması”  konulu çalıştay düzenlenmiştir 02/02/2015 06/02/2015 13
473 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 09-13 Şubat  2015 tarihleri arasında “ Mesleki MüdahaleTeknik ve Taktikleri”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 09/02/2015 13/02/2015 20
474 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 3 personelin katılımı ile 20-22 Ocak 2015 tarihleri arasında "Bakım ve Eşitlik Eğitiminin Geliştirilmesi Dersi Revizyon Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 20/01/2015 22/01/2015 3
475 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 11 ceza infaz kurumu personelinin katılımıyla 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında “Ardıç Revizyon Çalıştayı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 02/02/2015 04/02/2015 11
476 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 54 personelin katılımı ile 04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği Eğitimi" düzenlenmiştir. 04/02/2015 06/02/2015 54
477 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 49 personelin katılımı ile 02 Şubat 2015-06 Şubat 2015 tarihleri arasında 4 grup halinde “ İş Yurtları UYAP( kantin,SSK,üretim,taşınır) Modüllerinin Kullanımı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 49
478 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 50 personelin katılımı ile 09 Şubat 2015-13 Şubat 2015 tarihleri arasında 4 grup halinde “ İş Yurtları UYAP( kantin,SSK,üretim,taşınır) Modüllerinin Kullanımı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 50
479 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 49 personelin katılımı ile 16 Şubat 2015-20 Şubat 2015 tarihleri arasında 4 grup halinde “ İş Yurtları UYAP( kantin,SSK,üretim,taşınır) Modüllerinin Kullanımı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 49
480 Ceza infaz kurumları iş yurtlarında görev yapan toplam 49 personelin katılımı ile 02 Mart 2015-06 Mart 2015 tarihleri arasında 4 grup halinde “ İş Yurtları UYAP( kantin,SSK,üretim,taşınır) Modüllerinin Kullanımı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 49
481 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 12 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında "Video ve Animasyon Senaryoları Çalıştayı” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 12
482 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 11 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında "Uzaktan Eğitim Uygulama Planıı” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 11
483 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 10 (1 Adalet Uzman Yard.) personelin katılımıyla, 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında "İş Tanımları ve Meslek Standartları" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 9
484 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 101 personele 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında "Öfke Kontrolü Programı Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 101
485 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve Uyap Kütüphane Ekranları Eğitici Eğitimi” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 19
486 Ceza infaz kurumları ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 11 personelin katılımı ile 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında " Özel Gereksinime İhtiyaç Duyan ve Bakıma Muhtaç Hastası Bulunan Personele Yönelik Yaklaşım Programı Materyal Çalışması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 11
487 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 110 personele 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında "Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulama Standartları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 110
488 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 16 personelin katılımıyla, 18-20 Şubat 2015 tarihleri arasında " Kişisel Gelişim Semineri Çalıştayı" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 18/02/2015 20/02/2015 16
489 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 6 personelin katılımıyla 26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında “Ardıç Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 26/02/2015 27/02/2015 6
490 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 02-13 Mart 2015 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimci Eğitimi” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 02/03/2015 13/03/2015 18
491 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında “Yangın ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 34
492 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımıyla 09-12 Mart 2015 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim ve İkincil Travmalara Bakış” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 45
493 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 11(1 Hâkim) personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında "Personel ve Hükümlü Disiplin İşlemleri ile Soruşturma Süreci Çalıştayı” düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 10
494 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 8 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumlarında Sanatsal ve Kültürel Çalışmaları Yürüten Personeli Destekleme ve Sanat Çalışmalarını Geliştirme Projesi” düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 8
495 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 (5 Adalet Uzman Yard.) personelin katılımı ile 09-20 Mart 2015 tarihleri arasında “Uzaktan Eğitim İçin Görev Tanımlarının Tasarlanması” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 09/03/2015 20/03/2015 20
496 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 10-11 Mart 2015 tarihleri arasında “Bisis Uyap Eğitici Eğitimi” konulu eğitici eğitimi üzenlenmiştir. 10/03/2015 11/03/2015 20
497 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında “Bisis Uyap Eğitici Eğitimi” konulu eğitici eğitimi üzenlenmiştir. 12/03/2015 13/03/2015 22
498 Ceza infaz kurumları ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 13 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumlarında Arama ve Sayımlar Konulu Kitapçık ve Görsel Materyal Oluşturma Çalıştayı” düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 13
499 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 25 personele 30 Mart 2015-03 Nisan 2015 tarihleri arasında "Öfke Kontrolü Programı Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 25
500 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 18 personelin katılımıyla, 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında " Denetim Standartları Belirleme Çalıştayı" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 18
501 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 9 personelin katılımıyla, 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında " Hayde Programı Revizyon ve Materyal Çalıştayı" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 9
502 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla 17-20 Mart 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 17/03/2015 20/03/2015 40
503 CTE Genel Müdürlüğünde görev yapan toplam 19 personelin katılımıyla, 30 Mart-1 Nisan 2015 tarihleri arasında "Genel Müdürlük Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenmiştir. 30/03/2015 01/04/2015 19
504 CTE Genel Müdürlüğünde görev yapan toplam 19 personelin katılımıyla, 6-8 Nisan 2015 tarihleri arasında "Genel Müdürlük Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenmiştir. 06/04/2015 08/04/2015 19
505 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 16 personelin katılımı ile 30 Mart 2015-03 Nisan 2015 tarihleri arasında "Çocuk Suçlular Konusunda Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 16
506 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 12 personelin katılımıyla, 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında "Öfke Programı Revizyon ve Materyal Çalıştayı" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 12
507 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 10 personelin katılımıyla, 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında "Samba Programı Revizyon ve Materyal Çalıştayı" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 11
508 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 21 personelin katılımıyla, 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında "Kurumlararası İlişki ve İletişim Çalıştayı" düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 21
509 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 23-27 Mart  2015 tarihleri arasında “Mesleki MüdahaleTeknik ve Taktikleri”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 23/03/2015 27/03/2015 20
510 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 84 personelin katılımı ile 23-27 Mart  2015 tarihleri arasında “Personel ve Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 23/03/2015 27/03/2015 84
511 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 5 personelin katılımı ile 26-27 Mart 2015 tarihleri arasında "Zümre Eğitici Toplantısı Çalıştayı” düzenlenmiştir. 26/03/2015 27/03/2015 5
512 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla 30 Mart 2015-03 Nisan 2015 tarihleri arasında “Yangın ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 25
513 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 33 personelin katılımıyla 30-31 Mart 2015 tarihleri arasında “Ardıç Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 30/03/2015 31/03/2015 33
514 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla 30 Mart-02 Nisan 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 30/03/2015 02/04/2015 40
515 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 85 personelin katılımıyla 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve Uyap Kütüphane Ekranları Eğitici Eğitimi” konulu eğitim düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 85
516 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 110 personele 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında "Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulama Standartları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 110
517 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 06-09 Nisan 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 06/04/2015 09/04/2015 21
518 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde görev yapan toplam 6 personelin katılımı ile 08-09 Nisan 2015 tarihleri arasında "Hijyen Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/04/2015 09/04/2015 6
519 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 09-10 Nisan 2015 tarihleri arasında “Ardıç Revizyonu Çalıştayı” düzenlenmiştir. 09/04/2015 10/04/2015 8
520 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam  11 personelin katılımı ile 13-17 Nisan  2015 tarihleri arasında “CİK ve DS Personeli Şiir Antoloji Kitabı Seçici Kurul Çalıştayı” düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 11
521 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam  11 personelin katılımı ile 27-30 Nisan  2015 tarihleri arasında “CİK ve DS Personeli Şiir Antoloji Kitabı Seçici Kurul Çalıştayı” düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 11
522 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 16-17 Nisan 2015 tarihleri arasında “Ardıç Revizyonu Çalıştayı” düzenlenmiştir. 16/04/2015 17/04/2015 13
523 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam  8 personelin katılımı ile 11-15 Mayıs  2015 tarihleri arasında “Çocuklar İçin Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı (ÇMP3)” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 8
524 Eğitim merkezleri ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 7 personelin katılımıyla 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında “Uzaktan Eğitim Materyal Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 7
525 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 90 personelin katılımıyla 27-28 Nisan 2015 tarihleri arasında “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/04/2015 28/04/2015 90
526 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 150 personelin katılımıyla 20-21 Nisan 2015 tarihleri arasında “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/04/2015 21/04/2015 150
527 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Terör Suçlular Konusunda Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2015 20
528 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 21 personelin katılımı ile 20 Nisan -01 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Denetimli Serbestlik Mevzuat Çalıştayı" düzenlenmiştir. 20/04/2015 01/05/2015 21
529 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 1 personelin katılımı ile 18-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Risk Analiz Calışması” düzenlenmiştir. 18/05/2015 22/05/2015 2
530 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 110 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulama Standarları” düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2015 110
531 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 15 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Motorize Ekip Eğitimi” düzenlenmiştir. 04/05/2015 15/05/2015 15
532 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 15 personelin katılımı ile 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Motorize Ekip Eğitimi” düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 15
533 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40 personelin katılımı ile 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Yakın Savunma Eğitimci Eğitimi” düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 40
534 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 27-30 Nisan  2015 tarihleri arasında “Protokol Kuralları Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi” düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 20
535 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 personelin katılımı ile 04 Mayıs-03 Haziran  2015 tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” düzenlenmiştir. 04/05/2015 03/06/2015 25
536 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında "E-öğrenme Ekranları Çalışkayı” düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 7
537 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Terör Suçlular Konusunda Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2015 7
538 Ceza infaz kurumlarında  görev yapan toplam 5 personelin katılımı ile 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında "YARDM Arayüz Ekranları için E-öğrenme Eğitim Senaryosu Hazırlama Çalıştayı” düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 5
539 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 11-14 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 11/05/2015 14/05/2015 20
540 CTE Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımı ile 26-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Değer Dergisi Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlenmiştir. 26/05/2015 28/05/2015 16
541 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 144 personelin katılımıyla 28 Mayıs-04 Haziran 2015 tarihleri arasında “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Halı Saha Futbol Şampiyonası” düzenlenmiştir. 28/05/2015 04/06/2015 144
542 Eğitim merkezlerinde görev yapan 7 personelin katılımı ile 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında “ Eğitim Merkezleri Program Geliştirme Çalıştayı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 9
543 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 30 personelin katılımı ile 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/05/2015 29/05/2015 30
544 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 30 personelin katılımı ile 01-05 Haziran 2015 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2015 05/06/2015 30
545 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 25 personelin katılımıyla 08-11 Haziran 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 08/06/2015 11/06/2015 25
546 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 2 personelin katılımı ile 18-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Risk Analiz Calışması” düzenlenmiştir. 01/06/2015 20/06/2015 2
547 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 5 personelin katılımı ile 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında "Bireysel Görüşme Materyal Çalıştayı" düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 5
548 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 8 personelin katılımı ile 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında "İdari ve Mali İşler Bürosu Uygulayıcı Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 8
549 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 6 personelin katılımı ile 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında "Kayıt Kabul Bürosu Çalıştayı" düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 6
550 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personelin katılımı ile 15-16 Haziran 2015 tarihleri arasında “Kariyer Planlama Merkezleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 15/06/2015 16/06/2015 24
551 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 83 personelin katılımı ile 15-26 Haziran 2015 tarihleri arasında “Uyum ve YARDM Eğitimi” düzenlenmiştir. 15/06/2015 26/06/2015 83
552 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 44 personelin katılımı ile 15-16 Haziran 2015 tarihleri arasında “Bisis Kurum Kabul Eğitimi” düzenlenmiştir. 15/06/2015 16/06/2015 44
553 Eğitim merkezlerinde ve ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 6 personelin katılımı ile 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında “E-öğrenme Ekranları Gözden Geçirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 15/06/2015 19/06/2015 6
554 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 8 personelin katılımı ile 29 Haziran-01 Temmuz 2015 tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. 29/06/2015 01/07/2015 8
555 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 83 personelin katılımı ile 20-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında “0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı Uygulayıcı Eğitimi” düzenlenmiştir. 20/07/2015 31/07/2015 83
556 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 72 personelin katılımı ile 24 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında “0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı Uygulayıcı Eğitimi” düzenlenmiştir. 24/08/2015 04/09/2015 72
557 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 22 personelin katılımı ile 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Protokol Kurulları Yöneticilik ve Ekip Çalışması Eğitimi” düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 22
558 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 52 personelin katılımı ile 03-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” düzenlenmiştir. 03/08/2015 21/08/2015 52
559 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 94 personelin katılımı ile 10-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında “İlk Yardım Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 10/08/2015 12/08/2015 94
560 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 97 personelin katılımı ile 17-19 Ağustos 2015 tarihleri arasında “İlk Yardım Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 17/08/2015 19/08/2015 97
561 CTE Genel Müdürlüğü ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 6 personelin katılımı ile 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında "Hayat İçin Değişim Programı" düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 7
562 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımıyla 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında “Yangın ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 42
563 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla 31 Ağustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 40
564 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Mesleki MüdahaleTeknik ve Taktikleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 24/08/2015 28/08/2015 20
565 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 31 Ağustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında “Mesleki MüdahaleTeknik ve Taktikleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 20
566 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 07-11 Eylül  2015 tarihleri arasında “Mesleki MüdahaleTeknik ve Taktikleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 20
567 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 20
568 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 25 personelin katılımıyla 07-18 Eylül  2015 tarihleri arasında “Diksiyon Eğitimi” düzenlenmiştir. 07/09/2015 18/09/2015 25
569 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımıyla 07-23 Eylül  2015 tarihleri arasında “Aylık Bülten Çalışması” düzenlenmiştir. 07/09/2015 23/09/2015 1
570 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 13 personelin katılımı ile 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında “Bireysel Görüşme Materyali Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 13
571 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 13 personelin katılımıyla 14-18 Eylül  2015 tarihleri arasında “Değer Dergisi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 13
572 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 6 personelin katılımıyla 11-18 Eylül  2015 tarihleri arasında “Kütüphane Uyap Çalışması” düzenlenmiştir. 11/09/2015 18/09/2015 6
573 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımıyla 19-23 Ekim  2015 tarihleri arasında “Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi Eğitimi” düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 42
574 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 05-07 Ekim  2015 tarihleri arasında “Norm Kadro Çalıştayı” düzenlenmiştir. 05/10/2015 07/10/2015 20
575 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personelin katılımı ile 05-23 Ekim 2015 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” düzenlenmiştir. 05/10/2015 23/10/2015 100
576 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Eğitimi” düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
577 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
578 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 12-14 Ekim  2015 tarihleri arasında “Norm Kadro Çalıştayı” düzenlenmiştir. 12/10/2015 14/10/2015 20
579 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 25 personelin katılımıyla 19-21 Ekim  2015 tarihleri arasında “Norm Kadro Çalıştayı” düzenlenmiştir. 19/10/2015 21/10/2015 25
580 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında “Ardıç Psiko-sosyal Güncelleme Eğitimi” düzenlenmiştir. 14/10/2015 16/10/2015 19
581 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 10 personelin katılımı ile 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında “İhlal İçin Yanıt ve İhlal Durumunda Uygulanacak Eylemlerin Belirlenmesine İlişkin Prosedürün Tekrar Tanımlanması Çalıştayı” düzenlenmiştir. 14/10/2015 16/10/2015 10
582 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan toplam 10 personelin katılımı ile 12-13 Ekim 2015 tarihleri arasında “ Türkiye'de  Elektronik İzleme Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 12/10/2015 13/10/2015 10
583 Eğitim merkezlerinde görev yapan 7 personelin katılımı ile 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında “ 2016 Yılı Eğitimi İhtiyaç Analizi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 19/10/2015 16/10/2015 7
584 Eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 2-6 Kasım 2015 tarihleri arasında “2016 Yılı Eğitimi İhtiyaç Analizi Rapru Hazırlama Çalıştayı” düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 7
585 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 37 personelin katılımıyla 04-06 Kasım 2015 tarihleri arasında “CİKPEM Ankara Tiyatro Grubu Oluşturma Toplantısı” düzenlenmiştir. 04/11/2015 06/11/2015 38
586 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 8 personelin katılımı ile 2-6 Kasım 2015 tarihleri arasında “Elektronik İzleme müdahale ekibinde ve izleme merkezinde görev  alan personelin, görev tanımlarının yeniden yapılması” düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 8
587 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 31 personelin katılımıyla 09-10 Kasım 2015 tarihleri arasında “Örgün Eğitim Çalıştayı” düzenlenmiştir. 09/11/2015 10/11/2015 31
588 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan 10 personelin katılımı ile 16-18 Kasım 2015 tarihleri arasında "Uzaktan Eğitim Tanıtım Materyali Çalıştayı" düzenlenmiştir. 16/11/2015 18/11/2015 10
589 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında “Elektronik İzleme Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi” düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 20
590 CTE Genel Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 10 personelin katılımı ile 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında “Politika ve Prosedürlerle Uyumlu Personel ve Eğitimci Materyallerinin Geliştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 10
591 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 29 personelin katılımı ile 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında “Ds Protokol Kuralları, Liderlik, Ekip Çalışması Eğitimi” düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 29
592 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 31 personelin katılımıyla 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında “Fotoğrafçılık Eğitimi” düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 31
593 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 9 personelin katılımı ile 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Standartları Çalıştayı” düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 9
594 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 30 Kasım 2015-12 Şubat 2016 tarihleri arasında “Uygulamalı Tiyatro Eğitimi ve Töre İsimli Tiyatro Oyunu Hazırlık Eğitimi” düzenlenmiştir. 30/11/2015 12/02/2016 21
595 Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 16 personelin katılımı ile 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında “Personel Destek Programı Materyal Hazırlama Çalıştayı” düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 15
596 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımıyla 14 Aralık 2015-8 Ocak 2016 tarihleri arasında “Yağlı Boya Resim Çalışması” düzenlenmiştir. 14/12/2015 08/01/2016 1
597 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 8 personelin katılımı ile 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında “Elektronik İzleme ve Usulleri Hakkında Çalışma ” düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 8
598 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 31 personelin katılımıyla 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri Temel Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 31
599 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 21-22 Aralık 2015 tarihleri arasında “Personel Kalemi İşlemleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 21/12/2015 22/12/2015 21
600 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 24-25 Aralık 2015 tarihleri arasında “Personel Kalemi İşlemleri Eğitimi” düzenlenmiştir. 24/12/2015 25/12/2015 20
601 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 28 personelin katılımı ile 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında “Uzaktan Eğitim Sistemi Portal Yönetimi Eğitimi” düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 28
602 Eğitim merkezlerinde görev yapan 14 personelin katılımı ile 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında “ Personel Destek Programı Materyal Hazırlama Çalıştayı” düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 14
603 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 7 personelin katılımı ile 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında “Elektronik Yöntemlerle Takibi Yapılacak Yeni Yükümlülere İlişkin Politika ve Prosüdürlerin Belirtlenmesi Eğitimi” düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 7
604 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personelin katılımı ile 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında “Elektronik İzleme Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi” düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 20
605 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 118 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Aralık 2015-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 14/12/2015 27/05/2016 118
606 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 115 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 28 Aralık 2015-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/12/2015 27/05/2016 115
607 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 28-30 Aralık 2015 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği Eğitimi" düzenlenmiştir. 28/12/2015 30/12/2015 23
608 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 22 personelin katılımı ile 04-15 Ocak  2016 tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 04/01/2016 15/01/2016 22
609 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 25 personele 11-19 Ocak 2016 tarihleri arasında "Uyum ve YARDM Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 11/01/2016 19/01/2016 25
610 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 31 personele 21-29 Ocak 2016 tarihleri arasında "Uyum ve YARDM Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 21/01/2016 29/01/2016 31
611 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 11 personelin katılımı ile 18-22 Ocak  2016 tarihleri arasında “Koruma Kurulları Uygulama ve UYAP Ekranlarının Geliştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 18/01/2016 22/01/2016 11
612 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 22 personele 01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında "Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 01/02/2016 05/02/2016 22
613 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımıyla 25 Ocak -19 Şubat 2016 tarihleri arasında “Yağlı Boya Resim Çalışması” düzenlenmiştir. 25/01/2016 19/02/2016 1
614 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 20 personele 01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında "Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 01/02/2016 05/02/2016 20
615 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 14 personele 03-07 Şubat 2016 tarihleri arasında "Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 03/02/2016 07/02/2016 14
616 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 11 personele 04-05 Şubat 2016 tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güenliği" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 04/02/2016 05/02/2016 11
617 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 22 personele 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında "Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 15/02/2016 19/02/2016 22
618 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 11 personele 29 Ocak 2016 tarihleri arasında "Uzaktan Eğitim Sistemi Teknik Personel Toplantısı" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 29/01/2016 29/01/2016 11
    Son Güncelleme:08.03.2016