Personel Eğitim Faliyetleri

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin 2017 Yılı Eğitim Programı

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri,  hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri ile hükümlünün, suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları amacıyla düzenlenecek eğitimlere ilişkin hazırlanan 2017 yılı eğitim planı,  14 Mart 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK Başkanlığında yapılan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısında kabul edilmesi sonrasında 14 Nisan 2017 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından onaylanmıştır. 2017 yılı eğitim planı ve programı; personelin bilgi edinmesi amacıyla ekte yayınlanmıştır.