Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi - Erzurum

------------------------
Sıra Program Adı Tarih Toplam Sayı
1 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan aşçılara yönelik hizmet içi eğitim semineri 02/01/2006 06/01/2006 54
2 3269 sayılı kanun uyarınca değişik ceza infaz kurumlarına atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 16/01/2006 10/02/2006 44
3 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 13/02/2006 31/03/2006 192
4 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 03/04/2006 26/05/2006 183
5 Eğitim standartları hizmet içi eğitim semineri ı. grup ı.-2. müdür,öğretmen,psikolog,sos.çal.inf.kor.bşm. 29/05/2006 02/06/2006 212
6 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi  06/06/2006 28/07/2006 97
7 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 11/09/2006 10/11/2006 99
8 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 06/11/2006 29/12/2006 31
9 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 06/11/2006 28/12/2006 82
10 2. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 01/11/2006 03/11/2006 20
11 2. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 08/01/2007 12/01/2007 92
12 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 16/01/2006 10/02/2006 102
13 2. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 22/01/2007 26/01/2007 46
14 Ceza infaz kurumu personeline yönelik arşivlerin önemi ve arşivcilik bilgileri konulu hizmet içi eğitim semineri  05/02/2007 16/02/2007 32
15 Ceza infaz kurumu katiplerine yönelik hizmet içi eğitim semineri  05/02/2007 16/02/2007 82
16 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi  05/03/2007 25/04/2007 11
17 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 05/03/2007 27/04/2007 122
18 Emanet para biriminde görevli personele yönelik hizmet içi eğitim semineri 24/04/2007 27/04/2007 42
19 Uzman erbaşlıktan ceza infaz kfurumlarına açıktan ve yeniden infaz ve koruma memuru olarak atanan personele yönelik hizmet içi eğitim kursu  30/04/2007 08/06/2007 73
20 İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 30/04/2007 18/05/2007 246
21 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 14/05/2007 29/06/2007 92
22 Ceza infaz kurumlarında görv yapan kalorifercilere yönelik hizmet içi eğitim semineri 21/05/2007 30/05/2007 116
23 Ceza infaz kurumları 2.müdürleri ve denetimli serbestlik yardım merkezi şube müdürlükleri  11/06/2007 15/06/2007 10
24 Bakanlığımıza bağlı 4 eğitim merkezi öğretim görevlilerine yönelik yaratıcı drama - temel drama bilgileri konulu hizmet içi eğiitim semineri 20/06/2007 29/06/2007 19
25 Ceza infaz kurumları i infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 02/07/2007 20/07/2007 120
26 Ceza infaz kurumlarında görevli personele yönelik eğitim standartlları eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri 24/07/2007 04/08/2007 396
27 Ceza infaz kurumlarında sağlık brimlerinde görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri 03/09/2007 07/09/2007 39
28 Ceza infaz kurumları i infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 03/09/2007 21/09/2007 126
29 Ceza infaz kurumlarında emanet para ve kıymetli eşya bürosunda çalışan personele yönelik uyap ıı-f hizmet içi eğitim semineri 25/09/2007 28/09/2007 42
30 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri 24/09/2007 28/09/2007 100
31 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik eğitim sertifikası konulu hizmet içi eğitim semineri. 23/10/2007 03/11/2007 409
32 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına  yönelik aday memurluk eğitimi. 07/01/2008 22/02/2008 110
33 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik badminton antrenörlüğü gelişim semineri ve hakemliği eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  22/01/2008 01/02/2008 112
34 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına  yönelik aday memurluk eğitimi. 25/02/2008 11/04/2008 191
35 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik badminton antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 06/03/2008 16/03/2008 71
36 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik dart antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 24/03/2008 31/03/2008 72
37 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik satranç antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 14/04/2008 22/04/2008 117
38 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik dart antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 14/04/2008 21/04/2008 54
39 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik iletişim ve liderlek konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/04/2008 09/05/2008 89
40 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik uyap konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/09/2008 09/05/2008 33
41 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik (10 grup) sosyal beceri eğitimi  konulu hizmet içi eğitim semineri. 12/05/2008 01/08/2008 222
42 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik himet içi eğitim kursu 12/05/2008 30/05/2008 53
43 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik bocce antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 08/05/2008 15/05/2008 106
44 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik uyap ıı-f  konulu hizmet içi eğitim semineri. 12/05/2008 30/05/2008 30
45 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik basketbol antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 02/06/2008 16/06/2008 68
46 Cüseyin turgut eğitim merkezi görevlilerine yönelik sınıf yönetimim ve sosyal bilimlerde araştırma konulu eğitici eğitimi  02/06/2008 06/06/2008 9
47 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik satranç  antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 09/06/2008 15/06/2008 128
48 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik liderlik ve yöneticilik  konulu hizmet içi eğitim semineri. 16/06/2008 20/06/2008 291
49   23/06/2008 27/06/2008  
50   07/07/2008 11/07/2008  
51 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik liderlik ve yöneticilik  konulu hizmet içi eğitim semineri. 14/07/2008 18/07/2008 36
    21/07/2008 25/07/2008  
52 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik sosyal beceri  konulu hizmet içi eğitim semineri. 14/07/2008 18/07/2008 37
    21/07/2008 25/07/2008  
53 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik psiko-sosyal destek proğramları konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/07/2008 01/08/2008 53
54 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik yönetici ve personel eğitim proğramı konulu hizmet içi eğitim semineri. 28/07/2008 06/08/2008 71
55 Ceza infaz kurumları 2.müdürleri ve denetimli serbestlik yardım merkezi şube müdürlükleri  14/07/2008 18/07/2008 96
    21/07/2008 25/07/2008  
56 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik himet içi eğitim kursu 08/09/2008 26/09/2008 319
    06/10/2008 24/10/2008  
    03/11/2008 21/11/2008  
57 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik sosyal beceri  konulu hizmet içi eğitim semineri. 20/10/2008 24/10/2008 77
    03/11/2008 07/11/2008  
    10/11/2008 14/11/2008  
    17/11/2008 21/11/2008  
    24/11/2008 28/11/2008  
    01/12/2008 05/12/2008  
58 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 106 personele  05-23 ocak 2009 tarihleri arasında  hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 05/01/2009 23/01/2009 106
59 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 141 personele, 19-31 ocak 2009 tarihleri arasında birinci grup, 16-28 şubat 2009 tarihleri arasında ikinci grup olamak üzere iki grup halinde badminton antrenörlüğü ve hakemliği sertifika programı  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/01/2009 28/02/2009 141
60 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 143 personele, 02-06 şubat 2009 tarihleri arasında birinci grup, 09-13 şubat 2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde ekip çalışması ve iletişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2009 13/02/2009 143
61 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 178 personele, 23-27 şubat 2009 tarihleri arasında birinci grup, 02-06 mart  2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde ekip çalışması ve iletişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2009 06/03/2009 178
62 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 112 personele, 09/03/2009-24/04/2009 tarihleri arasında aday memur yetiştirme yönetmeliği kapsamında aday memur yetiştirme eğitimi düzenlenmiştir. 09/03/2009 24/04/2009 112
63 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 50 bayan infaz ve koruma memurlarına, 16-20 mart 2009 tarihleri arasında birinci grup, 23-27 mart  2009 tarihleri arasında ikinci grup ve 27 nisan- 1 mayıs 2009 tarihleri arasında üçüncü grup olmak üzere üç grup halinde gücünü fark et konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2009 01/05/2009 50
64 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 158 idare memuruna,  4-8 mayıs  2009, 11-15 mayıs  2009  ve 18-22 mayıs 2009 tarihleri arasında üç dönem  halinde  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/04/2009 22/04/2009 158
65 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 90 infaz ve koruma memurlarına, 01-05 haziran 2009 tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 01/06/2009 05/06/2009 90
66 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 90 infaz ve koruma memurlarına, 15-19 haziran 2009 tarihleri arasında  “ekip çalışması ve iletişim” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 15/05/2009 19/06/2009 90
67 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurlarına, infaz ve koruma memurlarına ve katiplere yönelik toplam 180 personele, 22/06/2009-10/07/2009 tarihleri arasında “ idare memurluğuna görevde yükselme” eğitimi düzenlenmiştir. 22/06/2009 10/07/2009 180
68 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 23 personele, 13/07/2009-31/07/2009 tarihleri arasında “ ambar memurluğuna görevde yükselme” eğitimi düzenlenmiştir. 13/07/2009 31/07/2009 23
69 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 181 infaz ve koruma memurlarına, 07-11 eylül 2009 ve 11-18 eylül 2009 tarihleri arasında iki dönem halinde hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/09/2009 18/09/2009 181
70 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 205 infaz ve koruma başmemurlarına, 12-30 ekim 2009 tarihleri arasında üç dönem halinde hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 12/10/2009 30/10/2009 205
71 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli100 infaz ve koruma memurlarına, 16kasım – 4aralık  2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 16/11/2009 04/12/2009 100
72 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli130 infaz ve koruma memurlarına, 7-25 aralık  2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/12/2009 25/12/2009 130
73 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli160 infaz ve koruma memurlarına, 28 aralık  2009-15 ocak 2010  tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/12/2009 15/01/2010 160
74 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli160 infaz ve koruma memurlarına, 28 aralık  2009 – 15 ocak 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/12/2009 15/01/2010 160
75 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 28 personele, 18ocak – 25 şubat 2010 tarihleri arasında aday memur yetiştirme yönetmeliği kapsamında aday  memur yetiştirme eğitimi düzenlenmiştir. 18/01/2010 26/02/2010 28
76 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli110 infaz ve koruma memurlarına, 18 ocak – 5 şubat 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/01/2010 05/02/2010 110
77 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli120 infaz ve koruma memurlarına, 08 – 26 şubat 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/02/2010 26/02/2010 120
78 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli erzurum hüseyin turgut eğitim merkezi müdürlüğünde görev yapan öğretim görevlileri ile eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen değişik yer ceza infaz kurumlarında görevli toplam 10 personele 01-05 mart 2010 tarihleri arasında eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 01/03/2010 05/03/2010 10
79 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 140 infaz ve koruma memurlarına, 08 – 26 mart 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/03/2010 26/03/2010 140
80 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 60 infaz ve koruma memurlarına, 29 mart - 16 nisan 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 29/03/2010 16/04/2010 60
81 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 44 bayan infaz ve koruma memurlarına, 12 nisan-22 nisan 2010 tarihleri arasında "gücünü fark et" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/04/2010 22/04/2010 44
82 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 110 infaz ve koruma memurlarına, 19 nisan-07 mayıs 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/04/2010 07/05/2010 110
83 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 100 infaz ve koruma memurlarına, 10-28 mayıs 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 10/05/2010 28/05/2010 100
84 Değişik ceza infaz kurumlarında infaz bürolarında görev yapan toplam 20 personele yönelik 10-14 mayıs 2010 tarihleri arasında uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/05/2010 14/05/2010 20
85 “Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdurlar ve çocuklar ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi” projesi kapsamında 7-11 haziran 2010 tarihleri arasında 27 denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri ile 21-25 haziran 2010 tarihleri arasında 50 denetimli serbestlik ve yardım merkezi infaz ve koruma memurlarına “mağdur müdahale programı-1 eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/06/2010 25/06/2010 77
86 Değişik ceza infaz kurumlarında genel bütçe ambarında  görev yapan toplam 431 personele yönelik 31 mayıs-18 haziran 2010 tarihleri arasında ambar memurları hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/05/2010 18/06/2010 431
87 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 44 bayan infaz ve koruma memurlarına, 07-18 haziran 2010 tarihleri arasında "gücünü fark et" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/06/2010 18/06/2010 44
88 Değişik ceza infaz kurumlarında "mahkum kabul büroları"nda görev yapan toplam 39 personele yönelik 28 haziran-09 temmuz 2010 tarihleri arasında iki dönem halinde uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/06/2010 09/07/2010 39
89 Değişik ceza infaz kurumlarında infaz bürolarında görev yapan toplam 20 personele yönelik 21-25 haziran 2010 tarihleri arasında uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/06/2010 25/06/2010 20
90 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 200 infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuruna yönelik 21 haziran -09 temmuz 2010  tarihleri arasında üç dönem halinde kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/06/2010 09/07/2010 200
91 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 126 infaz ve koruma memurlarına, 12-30 temmuz 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 12/07/2010 30/07/2010 126
92 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personele 19-30 temmuz 2010  tarihleri arasında  yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/07/2010 30/07/2010 24
93 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 60 idare memuruna 27 eylül-01 ekim 2010  tarihleri arasında   hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 27/09/2010 01/10/2010 60
94 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 151 personele yönelik 04 ekim –12 kasım 2010  tarihleri arasında aday memurluk eğitimi düzenlenmiştir. 04/10/2010 12/11/2010 151
95 Değişik ceza infaz kurumlarında "mahkum kabul büroları"nda görev yapan toplam 47 personele yönelik 18-28 ekim 2010 tarihleri arasında iki dönem halinde uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/10/2010 28/10/2010 47
96 Hüseyin turgut eğitim merkezinde görev yapan toplam 20 infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarına, atatürk üniversitesi öğretim görevlileri tarafından hüseyin turgut eğitim merkezinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/10/2010 22/10/2010 20
97 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 166 personele yönelik 22 kasım -31 aralık 2010  tarihleri arasında aday memurluk eğitimi düzenlenmiştir. 22/11/2010 31/12/2010 166
98 Değişik ceza infaz kurumlarında "mahkum kabul büroları"nda görev yapan toplam 32 personele yönelik 29kasım-10 aralık 2010 tarihleri arasında iki dönem halinde uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/11/2010 10/12/2010 32
99 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 03 ocak-14 ocak 2011 tarihleri arasında toplam 120 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/01/2011 14/01/2011 100
100 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 21 şubat 11 mart ve 14 mart 01 nisan 2011 tarihleri arasında toplam 250 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/02/2011 01/04/2011 250
101 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan eğitimden sorumlu 2. müdür ve öğretmenlere yönelik 8 grupta, 06-08 nisan, 13-15 nisan, 20-22 nisan, 27-29 nisan, 26-28 ekim, 02-04 kasım, 16-18 kasım ve 23-25 kasım 2011 tarihleri arasında toplam 520 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2011 25/11/2011 520
102 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 320 personele 04 nisan- 06 mayıs 2011 tarihleri arasında kişisel gelişim konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/04/2011 06/05/2011 320
103 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 47 personele 11-20 nisan 2011 tarihleri arasında ardıç konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/04/2011 20/04/2011 47
104 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan personele 9-11 mayıs, 16-18 mayıs, 23-25 mayıs ve 30 mayıs- 01 haziran tarihleri arasında toplam 333 personele “kütüphanecilik” hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/05/2011 01/06/2011 333
105 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarının katılımıyla 02-06 mayıs 2011 tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri eğitmen el kitabının hazırlanması konulu çalıştay düzenlenmiştir. 02/05/2011 06/05/2011 13
106 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarının katılımıyla 02-06 mayıs, 23-27 mayıs ve 30 mayıs 01 haziran 2011 tarihleri arasında mağdur müdahale-2,3 ve 4 konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/05/2011 01/06/2011 108
107 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 06-24 haziran 2011 tarihleri arasında toplam 130 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/06/2011 24/06/2011 130
108 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 39 uzman personele 20 haziran -01 temmuz 2011 tarihleri arasında aile eğitimi programı konulu hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 20/06/2011 01/07/2011 39
109 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele 06-17 haziran 2011 tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/06/2011 17/06/2011 20
110 Değişik ceza infaz kurumları ve eğitim merkezlerinde görev yapan uzman ve öğretim görevlilerine yönelik olarak 27-30 haziran 2011 tarihleri arasında “eğitimciler için yaratıcı eğitim teknikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/06/2011 30/06/2011 20
111 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 43 idare memurlarına yönelik 11-15 temmuz, 18-22 temmuz ve 25-29 temmuz  2011 tarihleri arasında uyap konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/06/2011 29/07/2011 43
112 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan kurum 2. müdürü,infaz ve koruma başmemurları ve infaz ve koruma memurlarının katılımıyla 18-22 temmuz 2011 tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri eğitmen el kitabının hazırlanması konulu çalıştay düzenlenmiştir. 18/07/2011 22/07/2011 15
113 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik 5-23 eylül 2011 tarihleri arasında toplam 161 personele yetiştirme eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/09/2011 23/09/2011 156
114 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici personeller ile  şube müdürünün katılımıyla 26-30 eylül 2011 tarihleri arasında "zümre eğitici toplantısı" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. 26/09/2011 30/09/2011 25
115 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 22 personele 26 eylül-7 ekim 2011 tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/09/2011 07/10/2011 22
116 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 36 personele,  19-23 eylül  2011 tarihleri arasında "mağdur müdahale programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/09/2011 23/09/2011 36
117 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik 3-21 ekim 2011 tarihleri arasında toplam 101 personele yetiştirme eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/10/2011 21/10/2011 101
118 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan aday memurlara yönelik 14 kasım 2011 - 30 aralık 2011 tarihleri arasında toplam 161 personele “aday memurluk eğitimi” düzenlenmiştir. 14/11/2011 30/12/2011 163
119 Değişik ceza infaz kurumlarında görev yapan ikinci müdür ve infaz ve koruma başmemurlarına yönelik uygulamalı staj eğitimi yöneticiliği ve gözetmenliği eğitimi konulu program 19-23 aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 19/12/2011 23/12/2011 26
120 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 40  personele, 02-13 ocak 2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/01/2012 13/01/2012 40
121 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 personele, 02-20 ocak 2012 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 02/01/2012 20/01/2012 42
122 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 75 personele, 16 ocak - 03 şubat 2012 tarihleri arasında”idare memurluğuna görevde yükselme eğitimi” düzenlenmiştir. 16/01/2012 03/02/2012 75
123 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personele, 16 ocak- 03 şubat 2012 tarihleri arasında”ikbm görevde yükselme eğitimi”  düzenlenmiştir.  16/01/2012 03/02/2012 100
124 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 140 personele, 13 şubat-02 mart 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 13/02/2012 02/03/2012 140
125 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 30 personele,  05-16 mart 2012 tarihleri arasında  “temel sağlık ve ilk yardım eğitimi” düzenlenmiştir. 05/03/2012 16/03/2012 30
126 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personele, 05-23 mart 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 05/03/2012 23/03/2012 100
127 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20  personele 12-16 mart  2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/03/2012 16/03/2012 20
128 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 48  personele 02-20 nisan 2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/04/2012 20/04/2012 48
129 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 140 personele, 02-20 nisan 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 02/04/2012 20/04/2012 140
130 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 140 personele, 30 nisan-18 mayıs 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 30/04/2012 18/05/2012 140
131 Eğitim merkezinde görev yapan toplam 11 öğretim görevlisine 25-27 nisan 2012 tarihleri arasında “eğitici eğitimi” düzenlenmiştir. 25/04/2012 27/04/2012 11
132 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 140 personele, 21 mayıs-08 haziran 2012 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 21/05/2012 08/06/2012 140
133 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 180 personele, 21 mayıs-08 haziran 2012 tarihleri arasında “kişisel gelişim” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 21/05/2012 08/06/2012 180
134 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 48  personele 04-22 mayıs 2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/06/2012 22/06/2012 48
135 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 72 personele, 11 haziran-20 temmuz  2012 tarihleri arasında “aday memurluk” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 11/06/2012 20/07/2012 72
136 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 64  personele 25 haziran-04 temmuz 2012 tarihleri arasında “ardıç” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/06/2012 04/07/2012 64
137 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 personele, 11-29 haziran 2012 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 11/06/2012 29/06/2012 13
138 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 319 infaz koruma memuru öğrencisine, 30 temmuz-03 ocak 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim semineri” düzenlenmiştir. 30/07/2012 03/01/2013 319
139 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 240 personele, 19 kasım- 07 aralık 2012 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/11/2012 07/12/2012 240
140 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 305 personele, 10-27 aralık 2012 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 10/12/2012 27/12/2012 305
141 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 104 personele, 03-18 ocak 2013 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/01/2013 18/01/2013 104
142 Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak olan toplam 320 infaz koruma memuru öğrencisine, 28 ocak-28 haziran 2013 tarihleri arasında  “hizmet öncesi eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/01/2013 28/06/2013 320
143 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 693 infaz koruma memuru öğrencisine, 04 şubat-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim” programı düzenlenmiştir. 04/02/2013 05/07/2013 693
144 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 285 personele, 27-31 mayıs 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı (samba) programı, öfke kontrol programı ve yetişkinler için genel suçlu davranışı programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/05/2013 31/05/2013 285
145 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 39 personele, 10-21 haziran 2013 tarihleri arasında “aday memur eğitici eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/06/2013 21/06/2013 39
146 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 144 personele, 10-26 haziran 2013 tarihleri arasında”ikinci müdürlüğe görevde yükselme eğitimi” düzenlenmiştir. 10/06/2013 26/06/2013 144
147 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 90 personele, 10-26 haziran 2013 tarihleri arasında”idare memurluğuna görevde yükselme eğitimi” düzenlenmiştir. 10/06/2013 26/06/2013 90
148 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak görev yapacak olan toplam 319 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 26 Ağustos 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”düzenlenmiştir. 26/08/2013 31/01/2014 319
149 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 320 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 02 Eylül 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 02/09/2013 31/01/2014 320
150 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 350 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 21 Ekim 2013-21 Mart 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”düzenlenmiştir. 21/10/2013 21/03/2014 350
151 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 349 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 28 Ekim 2013-28 Mart 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”düzenlenmiştir. 28/10/2013 28/03/2014 349
152 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 131 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 02 Aralık 2013-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 02/12/2013 02/05/2014 131
153 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 252 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 09 Aralık 2013-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 09/12/2013 09/05/2014 252
154 Ceza infaz kurumlarına bağlı İş Yurdu Müdürlüklerinde görev yapan 153 personele 03/02/2014-06/02/2014 tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” konulu eğitim düzenlenmiştir. 03/02/2014 06/02/2014 153
155 Ceza infaz kurumlarına bağlı İş Yurdu Müdürlüklerinde görev yapan 153 personele 10/02/2014-13/02/2014 tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” konulu eğitim düzenlenmiştir. 10/02/2014 13/02/2014 153
156 Ceza infaz kurumlarına bağlı İş Yurdu Müdürlüklerinde görev yapan 48 personele 17/02/2014-20/02/2014 tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” konulu eğitim düzenlenmiştir. 17/02/2014 20/02/2014 48
157 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personele 24/02/2014-21/03/2014 tarihleri arasında 2 grup halinde“Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 24/02/2014 21/03/2014 40
158 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 60 personelin katılımı ile 3grup halinde 24/02/2014-14/03/2014 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/02/2014 14/03/2014 60
159 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 63 personelin katılımı ile 3 grup halinde 31/03/2014-18/04/2014 tarihleri arasında “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/03/2014 18/04/2014 63
160 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 300 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Nisan 2014-19 Eylül 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” düzenlenmiştir. 14/04/2014 19/09/2014 300
161 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımı ile 20-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/05/2014 30/05/2014 42
162 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 20-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/05/2014 30/05/2014 19
163 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 10 personelin katılımı ile 23 Haziran-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında “Teknolojik Güvenlik Araçlarının Kullanımı” konulu çalıştay yapılmıştır. 23/06/2014 04/07/2014 10
164 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 127 personelin katılımı ile  24-25 Haziran 2014 tarihleri arasında ”İş Tanımları ve Meslek Standartları Çalıştayı” konulu çalışma yapılmıştır. 24/06/2014 25/06/2014 127
165 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 25 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/08/2014 05/09/2014 20
166 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 60 personelin katılımı ile  25/08/2014-29/08/2014 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/08/2014 29/08/2014 60
167 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 218 personelin katılımı ile  08-26 Eylül 2014 tarihleri arasında "Yetiştirme Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/09/2014 26/09/2014 218
168 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımı ile  15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 40
169 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 39 personelin katılımı ile  15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında iki grup halinde ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 39
170 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 23
171 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  29 Eylül-03 Ekim 2014 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/09/2014 03/10/2014 20
172 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 100 personelin katılımı ile  13-31 Ekim 2014 tarihleri arasında "Yetiştirme Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/10/2014 31/10/2014 100
173 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/10/2014 17/10/2014 22
174 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/10/2014 17/10/2014 21
175 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 46 personelin katılımı ile 03-07  Kasım  2014 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/11/2014 07/11/2014 46
176 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 03-07  Kasım  2014 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/11/2014 07/11/2014 21
177 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımı ile  03-21 Kasım 2014 tarihleri arasında "Yetiştirme Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/11/2014 21/11/2014 42
178 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 10-14  Kasım  2014 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/11/2014 14/11/2014 20
179 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 10-14  Kasım  2014 tarihleri arasında “Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/11/2014 14/11/2014 20
180 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 226 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 03 Kasım 2014-03 Nisan 2015 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 03/11/2014 03/04/2015 226
181 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 10-21  Kasım  2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/11/2014 21/11/2014 22
182 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 197 personelin katılımı ile 24 Kasım- 05 Aralık 2014 tarihleri arasında  4 grup halinde “Yetişkin BİSİS" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/11/2014
27/11/2014
01/12/2014
04/12/2014
25/11/2014
28/11/2014
02/12/2014
05/12/2014
197
183 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/01/2015 16/01/2015 20
184 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  12-23 Ocak 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/01/2015 23/01/2013 21
185 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  26 Ocak-06 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 06/02/2015 22
186 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/01/2015 23/01/2015 20
187 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 30/01/2015 20
188 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 30/01/2015 21
189 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımı ile 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Personel Kaleni İşlemleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 04/02/2015 42
190 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 32 personelin katılımı ile 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 04/02/2015 32
191 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında ”UYAP" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 20
192 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 20
193 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 18
194 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı alınabilecek Tedbirler " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 21
195 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 20
196 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 20/02/2015 20
197 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Yetiştirme Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 27/02/2015 21
198 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı alınabilecek Tedbirler " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 20
199 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 20
200 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımı ile 16 Şubat -06 Mart 2015 tarihleri arasında Yetiştirme Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 06/03/2015 45
201 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı alınabilecek Tedbirler " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 23
202 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 23 Şubat-06 Mart  2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 06/03/2015 22
203 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 23
204 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Mutfak Hizmetleri ve Hijyen" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 20
205 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 23
206 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 23
207 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 21
208 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 23
209 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 23
210 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 23
211 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında ”Mutfak Hizmetleri ve Hijyen Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 20
212 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 22
213 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  16/03/2015 20/03/2015 22
214 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Mutfak Hizmetleri ve Hijyen Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 20
215 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 22
216 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 21
217 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımı ile 09-27 Mart 2015 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 27/03/2015 37
218 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  09/03/2015 13/03/2015 21
219 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 22
220 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile  09-20 Mart  2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 20/03/2015 22
221 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 20
222 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 21
223 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 22
224 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 23
225 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 16-20 Mart  2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 21
226 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 16-20 Mart  2015 tarihleri arasında ”Mutfak Hizmetleri ve Hijyen" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 20
227 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 21
228 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ”Personel Disiplin İşlemleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 21
229 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 21
230 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  23/03/2015 27/03/2015 21
231 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 21
232 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Personel Disiplin İşlemleri eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 21
233 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 22
234 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 21
235 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile  23 Mart -03 Nisan  2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 03/04/2015 22
236 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  30/03/2015 03/04/2015 21
237 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 20
238 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Personel Disiplin İşlemleri eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 21
239 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 21
240 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 21
241 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 21
242 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 24  personelin katılımı ile 30 Mart-17 Nisan 2015 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 17/04/2015 24
243 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 21
244 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 21
245 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Yangın ve Acil Durumlara Müdahale  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  06/04/2015 10/04/2015 21
246 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.  06/04/2015 10/04/2015 21
247 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  06-10 Nisan  2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 21
248 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 06-10 Nisan  2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 21
249 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 20
250 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 17/04/2015 23
251 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 39 personelin katılımı ile  06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Kütüphanecilik ve UYAP Ekranları Eğitimi Mazereti" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 17/04/2015 39
252 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
253 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
254 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Kişisel Gelişim Semineri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
255 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
256 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Personel Disiplin İşlemleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
257 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı Alınabilecek Tedbirler Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 21
258 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 205 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 20 Nisan 2015-18 Eylül 2015 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 20/04/2015 18/09/2015 205
259 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 50 personelin katılımı ile 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Değerlendirme Planlama Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 50
260 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2045 23
261 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  04-15 mayıs 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 15/05/2045 22
262 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  11-15 mayıs 2015 tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 21
263 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  11-15 mayıs 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 21
264 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile18-29 mayıs 2015 tarihleri arasında ”Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/05/2015 29/05/2015 22
265 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile18 Mayıs-12 Haziran 2015 tarihleri arasında ”İşaret Dili Eğitimi" düzenlenmiştir. 18/05/2015 12/06/2015 22
266 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  25-29 mayıs 2015 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/05/2015 29/05/2015 23
267 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Gücünü Farket Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2015 24/07/2015 21
268 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2015 24/07/2015 21
269 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2015 24/07/2015 20
270 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2015 24/07/2015 21
271 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/07/2015 24/07/2015 21
272 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 37 personelin katılımı ile  22-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yönetici ve GözetmenliğiEğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/07/2015 24/07/2015 37
273 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”İstihbarat  Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/07/2015 31/07/2015 21
274 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrolü Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/07/2015 31/07/2015 21
275 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  37-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/07/2015 31/07/2015 21
276 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/07/2015 31/07/2015 20
277 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/07/2015 31/07/2015 21
278 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  03-07 Agustos  2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 22
279 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  03-07  Agustos   2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 21
280 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  03-07  Agustos   2015  tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 22
281 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  03-07  Agustos   2015  tarihleri arasında ”Liderlik ve Organizasyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 22
282 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  03-07 Agustos    2015  tarihleri arasında Mektup Okuma Birimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 23
283 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  10-14 Agustos    2015  tarihleri arasında Mektup Okuma Birimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 23
284 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile  10-14 Agustos  2015  tarihleri arasında ”Liderlik ve Organizasyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 21
285 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  10-14 Agustos  2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 22
286 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  10-14 Agustos     2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 21
287 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42 personelin katılımı ile  17-21 Agustos    2015  tarihleri arasında Mektup Okuma Birimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/08/2015 21/08/2015 42
288 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül  2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 19
289 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylü 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 21
290 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 17-21 Agustos    tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/08/2015 21/08/2015 42
291 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 24-28 Agustos    tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/08/2015 28/08/2015 21
292 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 24-28 Agustos    tarihleri arasında ”Liderlik ve Organizasyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/08/2015 28/08/2015 21
293 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  24-28 Agustos  2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/08/2015 28/08/2015 21
294 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  24-28 Agustos  2015 tarihleri arasında ”Duyarlı Kapı ve X-Ray " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/08/2015 28/08/2015 21
295 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 21
296 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında ”Duyarlı Kapı ve X-Ray " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında ”Duyarlı Kapı ve X-Ray " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 37
297 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında ”Protokol Kuralları Yöneticilik ve Ekip Çalışması " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 21
298 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  31 Agustos-04 Eylül  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 21
299 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 21
300 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile   07-11 Eylül  2015  tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri  " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 20
301 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 07-11 Eylül 2015   tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 19
302 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 14-18 Eylül 2015   tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 19
303 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile  07-11 Eylül     2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 19
304 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  14-18 Eylül     2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 20
305 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  07-11 Eylül     2015  tarihleri arasında Mektup Okuma Birimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 20
306 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  14-18 Eylül    2015  tarihleri arasında Mektup Okuma Birimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 20
307 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Protokol Kuralları Yöneticilik ve Ekip Çalışması " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 20
308 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Protokol Kuralları Yöneticilik ve Ekip Çalışması " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 18
309 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 19
310 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 18
311 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 14-18 Eylül Eylül  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 18
312 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile  14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrolü Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 19
313 Ceza infaz kurumlarında görev yapan18 personelin katılımı ile  14-18 Eylül 2015   tarihleri arasında ”Liderlik ve Organizasyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 18
314 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  28 Eylül-02 Ekim 2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 20
315 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  05-09 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
316 Ceza infaz kurumlarında görev yapan19 personelin katılımı ile  28 eylül-02 ekim 2015   tarihleri arasında ”Liderlik ve Organizasyon" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 19
317 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  05-09 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Gücünü Farket Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
318 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  28 Eylül-02 Ekim 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 20
319   28/09/2015 02/10/2015 20
320 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  05-09 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
321 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  05-09 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Çocuk Hakları ve Çocuk tutuklu Hükümlülülerle İletişim Becerileri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
322 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 28 Eylül-02 Ekim  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 20
323 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 05-09 Ekim  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 20
324 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile   28 Eylül-02 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 20
325 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 28 Eylül-02 Ekim   2015   tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 21
326 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 05-09 Ekim  2015   tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 21
327 Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev görev yapan 128 personelin katılımı ile 05 Ekim-13 Kasım 2015   tarihleri arasında ”Aday Memur" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 13/11/2015 134
328 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 21
329 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  12-16 ekim 2015 tarihleri arasında ”Duyarlı Kapı ve X-Ray " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 21
330 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  12-16 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Gücünü Farket Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 21
331 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrolü Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 20
332 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile  19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrolü Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 20
333 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  12-16 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Çocuk Hakları ve Çocuk tutuklu Hükümlülülerle İletişim Becerileri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 20
334 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  19-23 Ekim    2015 tarihleri arasında ”Çocuk Hakları ve Çocuk tutuklu Hükümlülülerle İletişim Becerileri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 21
335 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 12-16 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 22
336 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 19-23 Ekim     2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 21
337 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 12-16 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı alınabilecek Tedbirler " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 21
338 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 19-23 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Firar Girişimlerini Önleme ve Firara Karşı alınabilecek Tedbirler " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 20
339 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 26 personelin katılımı ile 19-23 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Temel İlkyardım Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 26
340 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 12-16 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 20
341 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 19-23 Ekim  2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 21
342 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  19-23 Ekim     2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 20
343 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile  19-23 Ekim     2015 tarihleri arasında ”Mahkum Kabul Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 21
344 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”İstihbarat " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 22
345 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 20
346 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Temel İlkyardım" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 22
347 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Mutfak Hizmetleri ve Hijyen" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 20
348 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Mahkum Kabul " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 20
349 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Cocuk Haklarlı " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 22
350 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 09-13 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Cocuk Haklarlı " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/11/2015 13/11/2015 25
351 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımı ile 02-20 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Yetiştirme " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/11/2015 20/11/2015 45
352 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımı ile  16-20 Kasım     2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 17
353 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile  23-27 Kasım    2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 18
354 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımı ile  16-20 Kasım    2015 tarihleri arasında ”Çocuk Hakları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 17
355 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımı ile  23-27 Kasım    2015 tarihleri arasında ”Çocuk Hakları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 16
356 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımı ile 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 17
357 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Mahkum Kabul " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 18
358 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 19
359 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 20
360 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımı ile 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 17
361 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 19
362 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde, 11-13 Kasım 2015 tarihleri arasında “Yıllık Plan Toplantısıı” konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11/11/2015 13/11/2015 14
363 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 30 Kasım-04 Aralık  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 22
364 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 30 Kasım-04 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 22
365 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 30 Kasım-04 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Protokol Kuralları ve Elip Çalışması" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 22
366 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 30 Kasım-04 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Personel Destek" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 24
367 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 30 Kasım-04 Aralık  2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 21
368 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 07-11 Aralık  2015 tarihleri arasında ”UYAP Ekranları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 22
369 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 07-11 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Aile Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 22
370 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 07-11 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 22
371 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımı ile 07-11 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/12/2015 11/12/2015 22
372 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 14-18 Aralık  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 19
373 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 21-25 Aralık  2015 tarihleri arasında ”İstihbarat" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 18
374 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile14-18 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 21
375 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 27 personelin katılımı ile 14-16 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Personel Kalemi Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 16/12/2015 27
376 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 21-25 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 21
377 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 37 personelin katılımı ile 21-25 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Duyarlı Kapı Ve X-Ray Cihazı Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 37
378 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımı ile 21-25 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Hükümlü Disiplin İşlemleri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 21
379 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 21-25 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 20
380 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımı ile 14-18 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Kurumsal İmaj ve İlişki Yönetimi Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 19
381 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımı ile 14-18 Aralık  2015 tarihleri arasında ”Mahkum Kabul Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 23
382 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 180 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 14/12/2015 27/05/2016 180
383 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 176 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 28 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/12/2015 27/05/2016 176
384 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan 347 İKM Öğrencisinin  katılımı ile 14 Aralık 2015-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında ”Hizmet Öncesi Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/12/2015 27/05/2016 347
385 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11 katibin  katılımı ile 04-15 Ocak 2016 tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2016 15/01/2016 11
386 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11 katibin  katılımı ile 18-29 Ocak 2016 tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/01/2016 29/01/2016 11
387 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 İnfaz ve Koruma Memurunun  katılımı ile 04-22 Ocak 2016 tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2016 22/01/2016 40
388 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 İnfaz ve Koruma Memurunun  katılımı ile 25 Ocak-12 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/01/2016 12/02/2016 40
389 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin  katılımı ile 27-29 Ocak  2016 tarihleri arasında ”UYAP Emanet Eşya Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/01/2016 29/01/2016 23
390 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 24 personelin  katılımı ile 20-22 Ocak  2016 tarihleri arasında ”UYAP Emanet Para Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/01/2016 22/01/2016 24
391 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 11-15 Ocak  2016 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/01/2016 15/01/2016 21
392 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin  katılımı ile 25-29 Ocak  2016 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/01/2016 29/01/2016 18
393 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 04-08 Ocak  2016 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2015 08/01/2015 21
394 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10 katibin  katılımı ile 01-12 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Katip Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/02/2016 12/02/2016 10
395 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 17-19 Şubat 2016 tarihleri arasında ”UYAP Ziyaretçi Kabul Ekranları Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/02/2016 19/02/2016 21
396 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin  katılımı ile 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında ”Personel Destek Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/02/2016 26/02/2016 20
397 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 42  İnfaz ve Koruma Memurunun  katılımı ile 15 Şubat-04 Mart tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/02/2016 04/03/2016 42
398 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında ”Öfke Kontrol Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/02/2016 05/02/2016 21
399 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin  katılımı ile 29 Şubat-04 Mart 2016 tarihleri arasında ”Beden Dili ve Diksiyon Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/02/2016 04/03/2016 20
400 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 03-05 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/02/2016 05/02/2016 21
401 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 10-12 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/02/2016 12/02/2016 21
402 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin  katılımı ile 17-19 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/02/2016 19/02/2016 21
403 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin  katılımı ile 24-26 Şubat  2016 tarihleri arasında ”Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/02/2016 26/02/2016 20
404 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 44 İnfaz ve Koruma Memurunun  katılımı ile 07-25 Mart 2016 tarihleri arasında ”Yetiştirme Eğitim" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/03/2016 25/03/2016 44
    son güncelleme: 08.03.2016