Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi - İstanbul

Sıra Program Adı Tarih Toplam Sayı
1 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 21/11/2005 25/01/2006 186
2 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan katiplere yönelik hizmet içi eğitim kursu 12/12/2005 04/01/2006 35
3 ıı. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 18/01/2006 20/01/2006 36
4  Ceza infaz kurumları infaz ve koruma başmemurları, infaz ve koruma memurlarına yönelikuyuşturucu maddeler konulu  hizmet içi eğitim semineri 30/01/2006 10/02/2006 283
5 Adalet bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, sanayi ve ticaret bakanlığı çalışanlarına yetişkin ve çocukların tahliye sonrasında iş bulabilmelerine yönelik hizmet içi eğitim semineri 09/02/2006 10/02/2006 73
6 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerine atanan infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri 13/02/2006 31/03/2006 161
7 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 10/04/2006 09/06/2006 186
8 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 12/06/2006 28/07/2006 134
9 Ceza infaz kurumlarında görevli 1.müdür, 2.müdür, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memurlarına yönelik eğitim standartları eğitimi semineri 12/06/2006 13/06/2006 109
10 II. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 25/07/2006 27/07/2006 25
11 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 11/09/2006 10/11/2006 142
12 II. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 01/11/2006 03/11/2006 22
13 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 06/11/2006 29/12/2006 105
14 Yeni açılacak t tipi kapalı ceza infaz kurumlarının yönetim planını oluşturulması semineri 06/11/2006 08/11/2006 14
15 Ceza infaz kurumlarında hıv/aıds'e ilişkin koruyucu önleyici hizmetlere erişimin arttırılması konulu eğitici eğitimi semineri  13/11/2006 16/11/2006 14
16  Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerinde çalışan psikolog, sosyolog, öğretmen ve sosyal çalışmacılara yönelik çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu eğitici eğitimi semineri 20/11/2006 01/12/2006 16
17 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şubelerinde çalışan psikolog, sosyolog, öğretmen ve sosyal çalışmacılara yönelik çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu eğitici eğitimi semineri 04/12/2006 15/12/2006 16
18 Ceza infaz kurumlarında görev yapan kadrolu şoförlere yönelik hizmet içi eğitimi semineri 20/11/2006 06/12/2006 271
19 Yeni açılacak olan t tipi kapalı ceza infaz kurumlarını tanıtmak amacıyla, bu kurumlarda görev alacak  personele uygulamalı eğitim semineri 04/12/2006 15/12/2006 46
20 Ceza infaz kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik yetişkin eğitimi ve yetişkin 1.kademe okuma yazma sertifika programı 25/12/2006 29/12/2006 64
21 Link bilgisayar a.ş. ile bakanlığımız işbirliği çerçevesinde   ceza infaz kurumu personelini eğitici olarak yetiştirmek için bilgisayarlı muhasebe kursu  18/12/2006 29/12/2006 97
22 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve infaz koruma memurlarına yönelik çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu hizmet içi eğitim semineri  08/01/2007 16/02/2007 300
23  Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 08/01/2007 16/02/2007 172
24 Çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu hizmet içi eğitim seminerinin değerlendirilmesi 27/02/2007 02/03/2007 4
25 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 19/02/2007 13/04/2007 127
26 Ceza infaz kurumu personeline yönelik arşivlerin önemi ve arşivcilik bilgileri konulu hizmet içi eğitim semineri  26/02/2207 02/03/2007 100
27 II. müdür ve inf.kor.bşm. için uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği semineri 12/03/2007 30/03/2007 141
28 Ambar memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri 16/04/2007 27/04/2007 100
29 İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 16/04/2007 02/05/2007 185
30 Ceza infaz kurumlarında görev yapan diş hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri 02/05/2007 04/05/2007 78
31 Ceza infaz kurumlarında görev yapan müdür, ıı.müdür, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik eğitim standartları eğitimi   09/05/2007 11/05/2007 365
32 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik psiko-sosyal yardım programları - intihar ve kendine zarar verme konusunda personelde farkındalık yaratma konulu hizmet içi eğitim semineri 14/05/2007 18/05/2007 73
33 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik psiko-sosyal yardım programları - intihar ve kendine zarar verme konusunda personelde farkındalık yaratma konulu hizmet içi eğitim semineri 21/05/2007 25/05/2007 73
34 Ceza infaz kurumlarında görevli sağlık memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri  30/05/2007 01/06/2007 98
35 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve  öğretmenlere  yönelik alkol ve madde bağımlısı hükümlüler ile çalışlma konulu hizmet içi eğitim semineri  04/06/2007 08/06/2007 50
36 Ceza infaz kurumlarında görevli infaz koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 04/06/2007 22/06/2007 81
37 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli sosyolog, sosyal çalışmacı ve  sosyologlara yönelik hizmet içi eğitim semineri  11/06/2007 15/06/2007 50
38 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve  sosyologlara yönelik çocuk ve genç suçlular ile çalışma konulu hizmet içi eğitim semineri  18/06/2007 29/06/2007 69
39 Ceza infaz kurumlarında görevli teknisyen ve teknisyen yardımcılaraına yönelik hizmet içi eğitim semineri 20/06/2007 18/07/2007 618
40 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 02/07/2007 20/07/2007 101
41  Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 10/09/2007 28/09/2007 204
42 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik uyuşturucu ve yasak maddaler konulu hizmet içi eğitimi semineri  03/09/2007 07/09/2007 201
43 Ceza infaz kurumlarında görevli 2.müdür ve idare memurlarına yönelik eğitim sertifikası eğitimi konulu eğitci eğitimi. 01/10/2007 05/10/2007 136
44 Ceza infaz kurumlarında görevli personele yönelik tema vakfı ile küresel ısınma ve su tasarrufu eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri. 15/10/2007 18/10/2007 84
45 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik cinsel suç  konulu eğitci eğitimi. 22/10/2007 26/10/2007 8
46 Denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik rapor hazırlama sertifikası eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  23/10/2007 03/11/2007 394
47 İnfaz ve korumabaşmemurluğuna görevde yükselme eğitimi  05/11/2007 23/11/2007 199
48 Ceza infaz kurumları infaz ve koruma memurlarına yönelik aday memurluk eğitimi 26/11/2007 25/01/2008 181
49 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına  yönelik aday memurluk eğitimi. 28/01/2008 21/03/2008 152
50 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik dart antrenörlüğü  konulu hizmet içi eğitim semineri. 03/03/2008 10/03/2008 70
51 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönelik uyuşturucu madde konulu eğitici eğitimi 17/03/2008 04/04/2008 5
52 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitim kursu 24/03/2008 11/04/2008 190
53 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik bocce antrenörlüğü gelişim semineri ve hakemliği eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  27/03/2008 03/04/2008 70
54 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  yönetici ve personel eğitim programı konulu hizmet içi eğitim semineri. 16/06/2008 25/06/2008 71
55 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  psiko-sosyal destek programı konulu hizmet içi eğitim semineri. 16/06/2008 20/06/2008 53
56 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik squash antrenörlüğü gelişim semineri ve hakemliği eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri  07/04/2008 15/04/2008 44
57 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı konulu eğitici eğitimi  07/04/2008 18/04/2008 8
58 Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele  istihdam edilebilirlik proje eğitimi  konulu hizmet içi eğitim semineri. 23/06/2008 01/07/2008 438
59 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 07/07/2008 25/07/2008 171
60 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 08/09/2008 26/09/2008 176
61 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 06/10/2008 24/10/2008 186
62 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 27/10/2008 14/11/2008 180
63 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde standart olaramk uygulnması amacıyla öfke kontrolü programı geliştirilmesi konulu toplantı 20/10/2008 24/10/2008 10
64 Cezainfaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine yardımcı olmak ve salıverilme sonrası iş bulma olanaklarının arttırılarak toplumsal uyumlarını sağlamak için bakanlığımız ile enerji ve tabii kaynakları bakanlığı arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde hükümlü ve tutuklulara mantolama eğitimi verilmesi için ( izoder uygulama alanında) eğitici eğitimi  03/11/2008 08/11/2008 20
65 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde standart olaramk uygulnması amacıyla öfke kontrolü programı geliştirilmesi konulu toplantı 14/11/2008   10
66 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde standart olaramk uygulnması amacıyla öfke kontrolü programı geliştirilmesi konulu toplantı 20/11/2008 21/11/2008 10
67 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 17/11/2008 05/12/2008 182
68 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim kursu. 22/12/2008 14/01/2009 186
69 Denetimli serbestlik hizmetlerinin değerlendirilmesi toplantısı 26/12/2008   91
70 Metris 1 ve 2 nolu t tipi kapalı ceza infaz kurumuda görevli infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarına hizmet içi eğitim semineri  22/12/2008 01/05/2009 232
71 Metris 1 ve 2 nolu t tipi kapalı ceza infaz kurumunda görevli infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarından oluşan  toplam 208 personele 19 grup halinde  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/01/2009 01/05/2009 208
72 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 261öğretmene 12-16 ocak 2009 tarihleri arasında birinci grup, 19-23 ocak 2009 tarihleri arasında ikinci grup, 9-13 şubat 2009 tarihleri arasında üçüncü grup olmak üzere üç grup halinde  yenilenen yetişkin ve birinci ve ikinci kademe eğitimi müfredat programı  konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/01/2009 13/02/2009 261
73 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 116 infaz ve koruma memuruna 19/01/2009-06/02/2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir.. 19/01/2009 06/02/2009 116
74 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 45 ceza infaz kurumu kâtibine  19/01/2009-06/02/2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir.. 19/01/2009 06/02/2009 45
75 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli 2 sosyolog, 6 psikolog, 2 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 10 personeline öfke kontrolü programı değerlendirme materyali hazırlama ve kitabın basıma hazır hale getirilmesi ve eğitici eğitimi kılavuzunun hazırlanması amacıyla 19/01/2009-30/01/2009 tarihleri arasında toplantı düzenlenmiştir. 19/01/2009 30/01/2009 10
76 denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli 11 sosyolog, 11 psikolog, 20 sosyal çalışmacı ve 6 öğretmenden  olmak üzere toplam 48 personele  16/02/2009-20/02/2009 tarihleri arasında birinci grup, 23/02/2009-27/02/2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde "öfke kontrolü"  konusunda hizmet içi eğitim semeri düzenlenmiştir. 16/02/2009 27/02/2009 48
77 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli 20 şube müdürü, 11 sosyolog, 8 psikolog, 7 sosyal çalışmacı 10 öğretmen ve 12 infaz ve koruma memuru  olmak üzere toplam 68 personele  30/03/2009-03/04/2009 tarihleri arasında birinci grup, 06/04/2009-10/04/2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde "genel eğitim metotları" eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 30/03/2009 10/04/2009 68
78 Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli  7 sosyolog, 6 psikolog, 9 sosyal çalışmacı ve 10 öğretmen   olmak üzere toplam 32  personele  30/03/2009-03/04/2009 tarihleri arasında birinci grup, 06/04/2009-10/04/2009 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde "grupla çalışma" konulu hizmet içi eğitimi  düzenlenmiştir. 30/03/2009 10/04/2009 32
79 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 147 personele, 13/04/2009-05/06/2009 tarihleri arasında aday memur yetiştirme yönetmeliği kapsamında aday memur yetiştirme eğitimi düzenlenmiştir. 13/04/2009 05/06/2009 147
80 Bakırköy kadın kapalı ceza infaz kurumunda görevli infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurlarından oluşan  toplam 144 personele 12 grup halinde  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2009 31/07/2009 144
81 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik toplam 26 personele 11-15 mayıs 2009 tarihleri arasında alkol ve madde bağımlılığı konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2009 15/05/2009 26
82 Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde görevli 9 uzman  personel  25-29 mayıs 2009  tarihleri arasında öfke kontrol programının değerlendirme ve revizyon toplantısı düzenlenmiştir. 25/05/2009 29/05/2009 9
83 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan aday memurların staj eğitimlerinin yapılması için 23 ıı.müdüre uygulamalı  eğitim yöneticiliği 33 infaz ve koruma başmemuruna uygulamalı eğitim gözetmenliği  hizmet içi eğitim semineri 01/06/2009 05/06/2009 56
84 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 25 personele , 01-12 haziran  2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2009 12/06/2009 25
85 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 25 personele , 31 ağustos-11 eylül  2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2009 11/09/2009 25
86 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  20 psikolog ve 10 sosyal çalışmacıdan oluşan  toplam 30 personele 24/06/2009-26/06/2009 tarihleri arasında ardıç programı kapsamında, hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.. 24/06/2009 26/06/2009 30
87 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 infaz ve koruma başmemuru ve 88 infaz ve koruma memurun dan oluşan toplam 100 personele  06/07/2009-29/07/2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir.. 06/07/2009 29/07/2009 100
88 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığında görevli personel ile Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 8 personele,29/06/2009-03/06/2009 tarihleri arasında  "çocuk müdahale programı- 1 için eğitici eğitimi" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 29/06/2009 03/07/2009 8
89 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 32 şube müdürüne 31/08/2009-04/09/2009 tarihleri arasında  "çocuk müdahale programı- 1 ve çocuk ulusal standartları eğitimi" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 31/08/2009 04/09/2009 32
90 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 137 personele, 07/09/2009-30/10/2009 tarihleri arasında aday memur yetiştirme yönetmeliği kapsamında aday memur yetiştirme eğitimi düzenlenmiştir. 07/09/2009 30/10/2009 137
91 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarından oluşan toplam 26 personele, 12-23 ekim  2009 tarihleri arasında yakın savunma konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2009 23/10/2009 26
92 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ord.prof. dr. sulhi dönmezer, hüseyin turgut, kahramanmaraş ve ankara eğitim merkezleri öğretim görevlileri  ve değişik yer ceza infaz kurumlarında görevli sosyal çalışmacıların katılımıyla yeni göreve başlayacak sözleşmeli infaz ve koruma memurlarının eğitimine yönelik program ve materyal hazırlamak amacıyla bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 12/10/2009 16/10/2009 17
93 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 11 psikolog, 5 sosyolog, 13 öğretmen, 3 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 32 personele  12-16 ekim 2009 tarihleri arasında  "çocuk müdahale programı- 2  eğitimi" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 12/10/2009 16/10/2009 32
94 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 29 şube müdürüne 19-23 ekim 2009 tarihleri arasında  "şube müdürlerine temel mağdur yaklaşımı ve mağdur müdahale programı-1’in  eğitimi" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 19/10/2009 23/10/2009 29
95 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 14 öğretmen, 5 psikolog, 5 sosyal çalışmacı, 9 sosyolog olmak üzere toplam 33 personele 16-20 kasım 2009 tarihleri arasında  "mağdur müdahale programı-2’in  eğitimi" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 16/11/2009 20/11/2009 33
96 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 95  infaz ve koruma memurlarına, 16 kasım – 4 aralık  2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 16/11/2009 04/12/2009 95
97 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 16 şube müdürüne 07-11 aralık 2009 tarihleri arasında  “türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdurlar ve çocuklar ile ilgili çalışmalarının geliştirilmesi projesi” kapsamında “süpervizyon  eğitimi 1" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 07/12/2009 11/12/2009 16
98 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli 16 şube müdürüne 14-18 aralık 2009 tarihleri arasında  “türk denetimli serbestlik hizmetlerinin mağdurlar ve çocuklar ile ilgili çalışmalarının geliştirilmesi projesi” kapsamında “süpervizyon  eğitimi 2" konusunda  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 14/12/2009 18/12/2009 16
99 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 100  infaz ve koruma memurlarına, 7-25 aralık  2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 07/12/2009 25/12/2009 100
100 Ceza infaz kurumlarında görev yapan14 sosyal çalışmacı ve 12 psikologdan oluşan toplam 26 personele “alkol ve madde bağımlılığı programı” için uygulayıcı eğitimi düzenlenmiştir. 21/12/2009 25/12/2009 26
101 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına28 aralık 2009-15 ocak 2010  tarihleri arasında toplam 125 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/12/2009 15/01/2010 160
102 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına28 aralık 2009-15 ocak 2010  tarihleri arasında toplam 125 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/12/2009 15/01/2010 125
103 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14 infaz ve koruma memuru 6 infaz ve koruma başmemuru olmak üzere toplam 20 personele 18-27 ocak 2010 tarihleri arasında ardıç programı kapsamında yönetici ve personel eğitimi programı konusrında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/01/2010 27/01/2010 20
104 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına18 ocak-05 şubat  2010  tarihleri arasında toplam 100  personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/01/2010 05/02/2010 100
105 27-29 ocak 2010 tarihleri arasında ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ord.prof. dr. sulhi dönmezer, hüseyin turgut, kahramanmaraş ve ankara eğitim merkezleri öğretim görevlileri  ve değişik yer ceza infaz kurumlarında görevli ikinci müdür ve psikologların  katılımıyla yeni göreve başlayacak sözleşmeli infaz ve koruma memurlarının eğitimine yönelik hazırlanan  “eğitim programı ile “eğitim materyali”nin gözden geçirilmesi amacıyla bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 27/01/2010 29/01/2010 18
106 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 75 infaz ve koruma memurlarına, 08 – 26 şubat 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 08/02/2010 26/02/2010 75
107 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 24 uzman personele,22-26  şubat 2010 tarihleri arasında;  "çocuk müdahale programı-4 eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/02/2010 26/02/2010 24
108 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ord.prof. dr. sulhi dönmezer, hüseyin turgut, kahramanmaraş ve ankara eğitim merkezleri öğretim görevlileri  ve değişik yer ceza infaz kurumlarında görevli ikinci müdür ve psikologların  katılımıyla 08-19 şubat 2010 tarihleri arasında idare memurlarının hizmet içi eğitimlerine yönelik program ve materyal hazırlamak amacıyla bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 08/02/2010 19/02/2010 14
109 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 100  infaz ve koruma memurlarına, 01-19 mart 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 01/03/2010 19/03/2010 100
110 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 54 infaz ve koruma memuruna,29 mart-02 nisan 2010 tarihleri arasında;  "mağdur müdahale programı-1 eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/03/2010 02/04/2010 54
111 Değişik Ceza infaz kurumlarında çocuklarla çalışan personele yönelik olarak geliştirilen “ardıç programı” kapsamında 22 infaz ve koruma memuruna 15-24 mart 2010 tarihleri arasında “personel eğitim programı” konulu    hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/03/2010 24/03/2010 22
112 Değişik Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan sözleşmeli 75  infaz ve koruma memuruna, 22 mart – 09 nisan 2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/03/2010 09/04/2010 75
113 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan  infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuruna yönelik toplam 25 personeli 12-23 nisan  2010  tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/04/2010 23/04/2010 25
114 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan  infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuruna yönelik toplam 25 personeli 24 mayıs-04 haziran   2010  tarihleri arasında mesleki müdahale teknik ve taktikleri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/05/2010 04/06/2010 25
115 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 31 şube müdürüne, 26-30 nisan 2010 tarihleri arasında;  "mağdur müdahale programı-1 eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/04/2010 30/04/2010 31
116 Değişik Ceza infaz kurumlarında çocuklarla çalışan personele yönelik olarak geliştirilen “ardıç programı” kapsamında 22 infaz ve koruma memuruna 12- 21 nisan  2010 tarihleri arasında “personel eğitim programı” konulu    hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/04/2010 21/04/2010 22
117 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 167 öğretmene   12 nisan-07 mayıs  2010 tarihleri arasında üç grup halinde  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/04/2010 07/05/2010 167
118 Değişik Ceza infaz kurumlarında görevli 46 idare memuruna 26-nisan- 14 mayıs 2010 tarihleri arasında ikinci müdürlük için görevde yükselme eğitimi düzenlenmiştir. 26/04/2010 14/05/2010 46
119 Değişik Ceza infaz kurumlarında infaz ve biriminde görev yapan toplam 40 personele yönelik 10-14 mayıs 2010 tarihleri arasında birinci grup, 17-21 mayıs 2010 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere iki grup halinde uyap hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/05/2010 21/05/2010 40
120 Değişik Ceza infaz kurumlarında görevli 60 idare memuruna17 mayıs- 04 haziran  2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 17/05/2010 04/06/2010 60
121 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına17 mayıs- 04 haziran  2010  tarihleri arasında toplam 30  personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/05/2010 04/06/2010 30
122 Değişik Ceza infaz kurumlarında çocuklarla çalışan personele yönelik olarak geliştirilen “ardıç programı” kapsamında 27 personele 15-24 mart 2010 tarihleri arasında “personel eğitim programı” konulu    hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/05/2010 02/06/2010 27
123 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev  yapan 30  infaz ve koruma memuruna, 28 haziran- 02 temmuz  2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/06/2010 02/07/2010 30
124 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına 05 – 23 temmuz  2010  tarihleri arasında toplam 111  personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/07/2010 23/07/2010 111
125 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı, öğretmen, sosyolog ve psikologdan oluşan  toplam 15 personele,13-17 eylül 2010 tarihleri arasında;  "mağdur müdahale programı-3 eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/09/2010 17/09/2010 15
126 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı, öğretmen, sosyolog  ve psikologdan oluşan  toplam 15 personele,13-17 eylül 2010 tarihleri arasında;  "mağdur müdahale programı-4 eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/09/2010 24/09/2010 15
127 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli 99 infaz ve koruma memuru ile istanbul adli tıp kurumunda görevli  4 infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 103  personele  20 eylül-08 ekim 2010  tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/09/2010 08/10/2010 99
128 değişik yer ceza infaz kurumlarında görevli sosyal çalışmacı ve  psikologların  katılımıyla yeni göreve başlayacak bakanlık atamalı personelin “aday psikolog ve sosyal çalışmacı eğitim materyali”nin geliştirilmesi  amacıyla 20 eylül-01 ekim 2010 tarihleri arasında  bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 20/09/2010 01/10/2010 13
129 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli 124 infaz ve koruma memuru ile istanbul adli tıp kurumunda görevli  4 infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 128  personele  25 ekim-12 kasım 2010  tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/10/2010 12/11/2010 124
130 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli 123 infaz ve koruma memuru ile istanbul adli tıp kurumunda görevli  4 infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 127  personele  22 kasım-10 aralık  2010  tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/11/2010 10/12/2010 123
131 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli 123 infaz ve koruma memuru ile istanbul adli tıp kurumunda görevli  4 infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 127  personele  13-31  aralık  2010  tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/12/2010 31/12/2010 123
132 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 04 ocak-21 ocak 2011 tarihleri arasında toplam 60 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/01/2011 21/01/2011 60
133 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 32 uzman personele, 10-14 ocak 2011 tarihleri arasında;  "çocuk temel yaklaşım müdahale programı”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir 10/01/2011 14/01/2011 32
134 değişik yer ceza infaz kurumlarında ve eğitim merkezlerinde görevli, şube müdürü, öğretim görevlisi, sosyal çalışmacı, öğretmen, psikolog, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru  katılımıyla kadın ve çocuk ceza infaz kurumu personelinin “ceza infaz sisteminde çalışma ve eğitim projesi”nin geliştirilmesi  amacıyla 10-14 ocak 2011 tarihleri arasında  bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 10/01/2011 14/01/2011 11
135 Değişik Ceza infaz kurumlarında genel bütçe ambarında  görev yapan toplam 72 personele yönelik 17-21 ocak 2011 tarihleri arasında ambar memurları hizmet içi  eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/01/2011 21/01/2011 72
136 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ord.prof. dr. sulhi dönmezer eğitim merkezi öğretim görevlileri ile ceza infaz kurumlarında görevli psikolog ve sosyal çalışmacının katılımıyla 17-21 ocak 2011 tarihleri arasında rehabilitasyon tipi Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele eğitim verilmesi amacıyla "temel eğitim materyali hazırlama" konulu çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 17/01/2011 21/01/2011 13
137 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 25 psikolog ve sosyal çalışmacıya 24 ocak-04 şubat 2011 tarihleri arasında "0-18 yaş ulusal aile programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/01/2011 04/02/2011 25
138 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 24 ocak-11 şubat 2011 tarihleri arasında toplam 75 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/01/2011 11/02/2011 76
139 Ceza infaz kurumlarında çocuklarla çalışan personele yönelik olarak geliştirilen  ardıç programı kapsamında toplam 45 personele "yönetici ve personel eğitimi programı" konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
07/02/2011 16/02/2011 45
140 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 32  personele,  14-25 şubat 2011 tarihleri arasında "çocuk müdahale programı-3" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/02/2011 25/02/2011 32
141 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 300 öğretmene yönelik 14-18 şubat 2011 ile 28 şubat -04 mart 2011 tarihleri arasında iki dönem olarak hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/02/2010 04/03/2011 300
142 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına yönelik 21 şubat -11 mart 2011 tarihleri arasında toplam 77 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/02/2011 11/03/2011 77
143 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici personeller ile ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünde eğitimden sorumlu tetkik hakimi ve şube müdürünün katılımıyla 14-18 şubat 2011 tarihleri arasında "zümre eğitici toplantısı" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. 14/02/2011 18/02/2011 33
144 Ceza infaz kurumlarında göreve başlayan toplam 93 idare memuruna, 14 mart-29 nisan 2011 tarihleri arasında aday memur yetiştirme yönetmeliği kapsamında aday  memur yetiştirme eğitimi düzenlenmiştir. 14/03/2011 29/04/2011 93
145 Metris r tipi kapalı ceza infaz kurumunda görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik,14 mart-22 nisan 2011 tarihleri arasında toplam 75 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/03/2011 22/04/2011 75
146 Değişik yer kapalı Ceza infaz kurumlarında görev yapan yönetici ve diğer birim sorumlularından oluşan toplam 12 personelin katılımı ile 04-08 nisan 2011 tarihleri arasında “kapalı ceza infaz kurumu yönetimi el kitabı” konulu çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 04/04/2011 08/04/2011 12
147 Değişik Ceza infaz kurumlarında görevli 66 idare memuruna 02-20 mayıs 2011 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 02/05/2011 20/05/2011 66
148 Denetimli  serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 54  uzman personele, 02-13 mayıs 2011 tarihleri arasında “çocuk müdahale programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/05/2011 13/05/2011 54
149 Ceza infaz kurumlarında görev yapan değişik unvanda toplam 22 personele 23-27 mayıs 2011 tarihleri arasında “ceza infaz kurumlarında madde bağımlılığında zarar azaltımı projesi” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 23/05/2011 27/05/2011 22
150 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 27 haziran-08 temmuz 2011 tarihleri arasında toplam 187 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/06/2011 08/07/2011 187
151 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 11-22 temmuz 2011 tarihleri arasında toplam 165 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/07/2011 22/07/2011 165
152 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 05-16 eylül 2011 tarihleri arasında toplam 34 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/09/2011 16/09/2011 34
153 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik 05-23 eylül 2011 tarihleri arasında toplam 62 personele yetiştirme eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/09/2011 23/09/2011 62
154 Ceza infaz kurumlarında görev yapan değişik unvanda toplam 170 personele, 14 eylül-05 ekim 2011 tarihleri arasında “ceza infaz sisteminde zarar azaltımı projesi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2011 05/10/2011 170
155 Ceza infaz kurumlarında görev yapan değişik unvanda toplam 28 personele, 19-23 eylül 2011 tarihleri arasında “alkol ve madde bağımlılığı programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/09/2011 23/09/2011 28
156 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 03-14 eylül 2011 tarihleri arasında toplam 60 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/09/2011 14/09/2011 60
157 Ceza infaz kurumlarında çocuklarla çalışan personele yönelik olarak geliştirilen  ardıç programı kapsamında toplam 42 personele 03-12 ekim 2011 tarihleri arasında  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/10/2011 12/10/2011 42
158 Değişik Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik 17 ekim-04 kasım 2011 tarihleri arasında toplam 127 personele yetiştirme eğitimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/10/2011 04/11/2011 127
159 Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik 10-14 ekim 2011 tarihleri arasında toplam 24 personele “öfke kontrol programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/10/2011 14/10/2011 24
160 Ceza infaz kurumlarında göreve yeni başlayan toplam 127 infaz ve koruma memuruna 14 kasım-30 aralık 2011 tarihleri arasında  aday memurluk eğitimi düzenlenmiştir. 14/10/2011 30/12/2011 127
161 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 34 personele, 02-20 ocak 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 02/01/2012 20/01/2012 34
162 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 02-13 ocak 2012 tarihleri arasında toplam 90 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/01/2012 13/01/2012 90
163 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 58 personele, 16 ocak - 03 şubat 2012 tarihleri arasında ikinci müdürlüğe görevde yükselme eğitimi düzenlenmiştir. 16/01/2012 03/02/2012 58
164 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 26 psikolog ve sosyal çalışmacıya 23 ocak-03 şubat 2012 tarihleri arasında "0-18 yaş ulusal aile programı" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/01/2012 03/02/2012 26
165 Ceza infaz kurumlarının sağlık ünitelerinde ve revirlerinde görev yapan  toplam 52 personele, 23 ocak-03 şubat 2012 tarihleri arasında "temel sağlık ve ilk yardım," konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/01/2012 03/02/2012 52
166 Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemurlarına yönelik 06-17 şubat 2012 tarihleri arasında toplam 105 personele kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 17/02/2012 105
167 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 58 personele, 06-15 şubat 2012 tarihleri arasında “yönetici ve personel eğitim programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/02/2012 15/02/2012 58
168 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 23 personele,  28-29 şubat 2012 tarihleri arasında "risk ve ihtiyaç değerlendirme formu" konulu eğitim düzenlenmiştir. 28/02/2012 29/02/2012 23
169 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 125 personele, 05-23 mart 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 05/03/2012 23/05/2012 125
170 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 15 personele, 05-09 mart 2012 tarihleri arasında "grupla çalışma eğitimi" konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 05/03/2012 09/05/2012 15
171 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli toplam 57 personele, 26-30 mart 2012 tarihleri arasında "grupla çalışma eğitimi" ve “yetişkinler için madde bağımlılığı programı eğitimi” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 26/03/2012 30/03/2012 57
172 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personele, 02-20 nisan 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 02/04/2012 20/04/2012 100
173 Ceza infaz kurumlarının sağlık ünitelerinde ve revirlerinde görev yapan  toplam 40 personele, 26-30 mart 2012 tarihleri arasında "temel sağlık ve ilk yardım," konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/03/2012 30/03/2012 40
174 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 26 personele, 09-20 nisan 2012 tarihleri arasında  “0-18 yaş ulusal aile eğitim programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir.  09/04/2012 20/04/2012 26
175 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 personele, 16-20 nisan 2012 tarihleri arasında  “0-18 yaş aile eğitim programı uygulama yönergesi” konulu eğitim  düzenlenmiştir.  16/04/2012 20/04/2012 13
176 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 179 infaz koruma memuru öğrencisine, 24 nisan -26 eylül 2012 tarihleri arasında hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir. 24/04/2012 26/09/2012 179
177 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 22 personele, 09-11 mayıs 2012 tarihleri arasında "araştırma ve değerlendirme formu” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 09/05/2012 11/05/2012 22
178 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 17 personele, 25-29 haziran 2012 tarihleri arasında "yetişkinler için madde bağımlılığı programı eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/06/2012 29/06/2012 17
179 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 185 infaz koruma memuru öğrencisine, 30 temmuz-03 ocak 2013 tarihleri arasında  hizmet öncesi eğitim düzenlenmiştir. 30/07/2012 03/01/2013 185
180 Ceza  infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personele, 03-06 eylül 2012 tarihleri arasında “aday antrenörlük” konulu eğitim düzenlenmiştir. 03/009/2012 06/09/2012 24
181 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15 personele,24-28 eylül 2012 tarihleri arasında “ardıç psiko-sosyal müdahale programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/09/2012 28/09/2012 15
182 Hizmet öncesi eğitim programına devam eden toplam 34 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 27 eylül-12 ekim 2012 tarihleri arasında ilkyardım sertifika eğitimi düzenlenmiştir. 27/09/2012 12/10/2012 34
183 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli toplam 18 personele, 12-16 kasım 2012 tarihleri arasında "öfke kontrolü programı” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 12/11/2012 16/11/2012 18
184 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 21 personele, 05-09 kasım 2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/11/2012 09/11/2012 21
185 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 108 personele, 19 kasım-07 aralık 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/11/2012 07/12/2012 108
186 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 41 aday idare memuruna, 19 kasım-28 aralık 2012 tarihleri arasında aday memur yetiştirme eğitimi  düzenlenmiştir. 19/11/2012 28/12/2012 41
187 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  toplam 27 personele, 21-23 kasım 2012 tarihleri arasında   "uygulamalı eğitim yöneticiliği ve gözetmenliği" konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/11/2012 23/11/2012 27
188 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 63 personele, 10-21 aralık 2012 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/12/2012 21/12/2012 63
189 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 126 personele, 10-27 aralık 2012 tarihleri arasında  “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 10/12/2012 27/12/2012 126
190 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 126 personele, 03-18 ocak 2013 tarihleri arasında “yetiştirme eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 03/01/2013 08/01/2013 126
191 Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezlerinde görev yapan toplam 23 personele, 07-11 ocak 2013 tarihleri arasında “ab proje hazırlama” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 07/01/2013 11/01/2013 23
192 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 41 personele, 14-18 ocak 2013 tarihleri arasında “öfke kontrol programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 14/01/2013 18/01/2013 41
193 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 11 öğretmene, 21-25 ocak 2013 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 21/01/2013 25/01/2013 11
194 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 60 personele, 21 ocak-08 şubat 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 21/01/2013 08/02/2013 60
195 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personele, 28 ocak -01 şubat 2013 tarihleri arasında “grupla çalışma eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 28/01/2013 01/02/2013 20
196 Ceza infaz kurumları ile Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak olan toplam 185 infaz koruma memuru öğrencisine, 28 ocak-28 haziran 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim” programı düzenlenmiştir. 28/01/2013 28/06/2013 185
197 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 185 infaz koruma memuru öğrencisine, 04 şubat-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “hizmet öncesi eğitim” programı düzenlenmiştir. 04/02/2013 05/07/2013 185
198 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 42 personele,11-22 şubat 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 11/02/2013 22/02/2013 42
199 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 16 personele, 25 şubat -06 mart 2013 tarihleri arasında “ardıç” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 25/02/2013 06/03/2013 16
200 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 4 personele, 20-21 şubat 2013 tarihleri arasında “izleme kurulları bilgilendirme toplantısı” düzenlenmiştir. 20/02/2013 21/02/2013 4
201 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 30 personele, 11-20 mart 2013 tarihleri arasında “ardıç” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 11/03/2013 20/03/2013 30
202 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 41 personele, 18-29 mart 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/03/2013 29/03/2013 41
203 Hizmet öncesi eğitim programına devam eden toplam 68 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 14 mart- 12 nisan 2013 tarihleri arasında ilkyardım sertifika eğitimi düzenlenmiştir. 14/03/2013 12/04/2013 68
204 Çocuk eğitimevleri ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında görevli toplam 13 personele, 02-04 nisan 2013 tarihleri arasında “grup liderliği" konulu materyal geliştirme toplantısı düzenlenmiştir. 02/04/2013 04/04/2013 13
205 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 16 personele, 29 nisan-03 mayıs 2013 tarihleri arasında “grupla çalışma eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 29/04/2013 03/05/2013 16
206 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici personeller ile ceza ve tevkifevleri genel müdür yardımcısı, eğitimden sorumlu daire başkanı, tetkik hakimi ve şube müdürünün katılımıyla 24-26 nisan 2013 tarihleri arasında "zümre eğitici toplantısı" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. 24/04/2013 26/04/2013 29
207 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 62 personele, 29 nisan-17 mayıs 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 29/04/2013 17/05/2013 62
208 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele, 06-10 mayıs 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı (samba) programı” konulu eğitici eğitimi  düzenlenmiştir. 06/05/2013 10/05/2013 20
209 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personele, 13-17 mayıs 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için genel suçlu davranışı programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 13/05/2013 17/05/2013 20
210 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 21 personele, 27-31 mayıs 2013 tarihleri arasında “öfke kontrolü programı” konulu eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 27/05/2013 31/05/2013 21
211 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 54 personele, 20 mayıs-14 haziran 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 20/05/2013 14/06/2013 54
212 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personele, 10-14 haziran 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı (samba) programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 10/06/2013 14/06/2013 20
213 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personele, 03-07 haziran 2013 tarihleri arasında “grupla çalışma eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 03/06/2013 07/06/2013 20
214 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 54 personele, 17 haziran-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 17/06/2013 05/07/2013 53
215 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 100 personele, 17-28 haziran 2013 tarihleri arasında “ilk yardımcı sertifika eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 17/06/2013 28/06/2013 100
216 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 personele, 24-28 haziran 2013 tarihleri arasında “öfke kontrolü programı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 24/06/2013 28/06/2013 20
217 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 19 personele, 01-05 temmuz 2013 tarihleri arasında “grup liderliği” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 01/07/2013 05/07/2013 19
218 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 75 personele, 19-23 ağustos 2013 tarihleri arasında “yetişkinler için madde bağımlılığı (samba) programı eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/08/2013 23/08/2013 75
219 Bakırköy ceza infaz kurumunda görev yapan toplam 21 personele,19-23 ağustos 2013 tarihleri arasında “kişisel gelişim” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/08/2013 23/08/2013 21
220 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 54 personele, 19 ağustos-06 eylül 2013 tarihleri arasında “uyap” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 19/08/2013 06/09/2013 54
221 Ceza infaz kurumları ile Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan toplam 17 personele, 22-23 ağustos 2013 tarihleri arasında “sigara, alkol, madde bağımlılığı uygulayıcı eğitim programı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 22/08/2013 23/08/2013 17
222 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak  olan toplam 185 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 26 Ağustos 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 26/08/2013 31/01/2014 185
223 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 185 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 02 Eylül 2013-     31 Ocak 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 02/09/2013 31/01/2014 185
224 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 55 personele, 09 Eylül-27 Eylül 2013 tarihleri arasında “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 09/09/2013 27/09/2013 55
225 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 20 personele, 21 Ekim-25 Ekim 2013 tarihleri arasında “Çocuklar İçin Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı (ÇMP-3)   konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 21/10/2013 25/10/2013 20
226 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 64 ceza infaz kurumu birinci müdürüne, 25 Eylül 2013-11 Ekim 2013 tarihleri arasında “Eğitim Değerlendirme"   konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. 25/09/2013 11/10/2013 64
227 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13 öğretmene, 04-08 Kasım 2013 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitimi"  konulu eğitici eğitimi gerçekleştirilmiştir.
04/11/2013 08/11/2013 13
228 80 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerine 04-14 Kasım 2013 tarihleri arasında  "İlk Yardım Sertifikası"konulu Hizmet Öncesi Eğitimi verilmiştir. 04/11/2013 14/11/2013 80
229 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 53 personele, 18 Kasım-06 Aralık 2013 tarihleri arasında “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 18/11/2013 06/12/2013 53
230 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24 personele, 02-06 Aralık 2013 tarihleri arasında “Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 02/12/2013 06/12/2013 24
231 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15 personelle, 20 Aralık 2013 tarihinde “Ceza İnfaz Kurumlarında sigara, alkol,madde bağımlılığı geri bildirim toplantısı” konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 20/12/2013 20/12/2013 15
232 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 80 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 06 Ocak 2014-        16 Ocak 2014 tarihleri arasında “İlk Yardım Sertifikası Eğitimi”programı düzenlenmiştir. 06/01/2014 16/01/2014 80
233 Ceza infaz kurumlarının infaz kalemlerinde görev yapan 68 personelin UYAP'ı etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla  20-24 Ocak,03-07, 10-14,17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde “UYAP” hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/01/2014 21/02/2014 68
234 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 31 personele 03-21 Şubat 2014 tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu eğitici eğitimi Hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 03/02/2014 21/02/2014 31
235 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 27-31 Ocak 2014 tarihleri arasında         "UYAP Öğretmen ve Kütüphane Ekranı" çalıştayı ve ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim iyileştirme çalışmaları ile ilgili hususları düzenleyen 46/1 nolu genelgenin revizesine ilişkin çalıştay yapılmıştır. 27/01/2014 31/01/2014 18
236 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 76 Personele 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında      "Hayat İçin Değişim Programı"  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 03/02/2014 07/02/2014 76
237 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan toplam 6 personelle birlikte 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında “Öfke Kontrol Müdahale Programı Materyal Gözden Geçirme” konulu çalışması yapılmıştır. 17/02/2014 21/02/2014 6
238 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımı ile 03-07 Şubat 2014 "Mektup Okuma Komisyonu Materyal Geliştirme Toplantısı" yapılmıştır. 03/02/2014 07/02/2014 15
239 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımı ile 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında   "Orantılı Güç Kullanımı Materyal Geliştirme Toplantısı" yapılmıştır. 24/02/2014 28/02/2014 15
240 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14 personelin katılımı ile 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında  "Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği” toplantısı" yapılmıştır. 10/02/2014 14/02/2014 14
241 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımı ile 10-12 Şubat 2014  "ARDIÇ Programı Revizyon Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 10/02/2014 12/02/2014 12
242 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 149 Personele 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında "Öfke Kontrolü Programı Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 17/02/2014 21/02/2014 149
243 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 129  personelin katılımı ile 10-13 Şubat 2014 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 10/02/2014 13/02/2014 129
244 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12  personelin katılımı ile 18-20 Şubat 2014 tarihleri arasında "Hükümlü Salıverilme Öncesi Değerlendirme Raporu (SÖDR) Hazırlık Çalıştayı”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 18/02/2014 20/02/2014 12
245 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10  personelin katılımı ile 03- 07 Mart 2014 tarihleri arasında        ''Madde Bağımlıları için Yapılandırılmış Bireysel Görüşme Materyal Gözden Geçirme"  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 03/03/2014 07/03/2014 10
246 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 44  personelin katılımı ile 2 grup halinde  24-27 Şubat 2014 tarihleri arasında 'Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları"  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 24/02/2014 27/02/2014 44
247 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 130  personelin katılımı ile; 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında       ”Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitimi Uygulayıcısı Bilgilendirme Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 24/02/2014 28/02/2014 130
248 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17  personelin katılımı ile 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında  ”Emanet Eşya Birimleri Materyal Hazırlama Toplantısı”  konulu toplantı düzenlenmiştir. 24/02/2014 28/02/2014 17
249 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 68  personelin katılımı ile 25 Şubat 2014 tarihinde ”Kriz ve Travmaya Müdahale”  konulu toplantı düzenlenmiştir. 25/02/2014 25/02/2014 68
250 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 24  personelin katılımı ile 03-28  Mart 2014 tarihleri arasında “UYAP Eğitici Eğitimi” konulu eğitim verilmiştir. 03/03/2014 28/03/2014 24
251 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 69  personelin katılımı ile  03-07 Mart 2014 tarihleri arasında;”ARDIÇ”   konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 03/03/2014 07/03/2014 69
252 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 66  personelin katılımı ile 3 grup halinde  06- 25 Mart 2014 tarihleri arasında;'Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları"  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 06/03/2014 25/03/2014 66
253 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 96  personelin katılımı ile  03-07 Mart 2014 tarihleri arasında; “Fuar Organizasyonları"  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 03/03/2014 07/03/2014 96
254 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 55  personelin katılımı ile  10-14 Mart 2014 tarihleri arasında;”Kişisel Gelişim” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 10/03/2014 14/03/2014 55
255 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 40 Personele  17- 21 Mart 2014 tarihleri arasında "SAMBA" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 17/03/2014 21/03/2014 40
256 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 100 Personele  17/03/2014 – 21/03/2014 tarihleri arasında "Hayat İçin Değişim Programı" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 17/03/2014 21/03/2014 100
257 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 12  personelin katılımı ile  12-14 Mart 2014 tarihleri arasında;”Eğitim İhtiyacının Analizi” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 12/03/2014 14/03/2014 12
258 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 20 Personele 24-28 Mart 2014 tarihleri arasında "SAMBA" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 24/03/2014 28/03/2014 20
259 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 20 Personele  24- 28 Mart 2014 tarihleri arasında "Hayat İçin Değişim Programı" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 24/03/2014 28/03/2014 20
260 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 110  personelin katılımı ile 2 grup halinde  17- 28 Mart 2014 tarihleri arasında ;"Öfke Kontrol  Programı", "Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı" ve "İntihar ve Kendine Zarar Verme Konusunda Personelde Farkındalık Yaratma Programı" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 17/03/2014 28/03/2014 110
261 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 15  personelin katılımı ile  30 Mart 2014 –02 Nisan 2014 tarihleri arasında;” Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Servisi”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 30/03/2014 02/04/2014 15
262 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 13  personelin katılımı ile  31 Mart 2014 – 04 Nisan 2014 tarihleri arasında;” Kriminoloji Dersi Materyal Revizyon Çalışması”  konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 31/03/2014 04/04/2014 13
263 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 56  personelin katılımı ile 07-11 Nisan 2014 tarihleri arasında             ” Kişisel Gelişim” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 07/04/2014 11/04/2014 56
264 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 100 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Nisan 2014-19 Eylül 2014 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı devam etmektedir. 14/04/2014 19/09/2014 100
265 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici personeller ile Eğitimden Sorumlu Daire Başkanı, Tetkik Hakimi ve Şube Müdürünün katılımıyla 02-04 Nisan 2014 tarihleri arasında "Zümre Eğitici Toplantısı" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. 02/04/2014 04/04/2014 49
266 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 66  personelin katılımı ile10-30 Nisan 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde 'Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 10/04/2014
30/04/2014 66
267 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımı ile 07-11 Nisan 2014 tarihleri arasında "Mektup Okuma Komisyonu" eğitimi yapılmıştır. 07/04/2014 11/04/2014 16
268 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 17 Personele 14-25 Nisan 2014 tarihleri arasında "Eğitici Becerileri Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 14/04/2014 25/04/2014 17
269 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52  personelin katılımı ile 07 Nisan 2014-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında    2 grup halinde “Emanet Para Biriminin iş ve İşlemlerinin kontrolü Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 07/04/2014 02/05/2014 52
270 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34  personelin katılımı ile 07-18 Nisan 2014 tarihleri arasında  2 grup halinde “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 07/04/2014 18/04/2014 34
271 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 7  personelin katılımı ile 21-22 Nisan 2014 tarihleri arasında “23 Nisan Etkinlikleri Prova Çalışması” konulu çalışma düzenlenmiştir. 21/04/2014 22/04/2014 7
272 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 100  personele 2 grup halinde 13-23 Mayıs 2014 tarihleri “SAMBA” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 13/05/2014 23/05/2014 100
273 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  26  personelin katılımı ile 13-15 Mayıs 2014 tarihleri  “Kişisel Gelişim Programı Hazırlık Çalışması” konulu çalışmaya katılmıştır. 13/05/2014 15/05/2014 26
274 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  7  personelin katılımı ile 05-07 Mayıs 2014 tarihleri arasında  “İş Yurtları Fuar Etkinliği Orkestra Çalışması” konulu çalışmaya katılmıştır. 05/05/2014 07/05/2014 7
275 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  11  personelin katılımı ile 05-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında  “İş Yurtları Fuar Etkinliği Folklor Çalışması” konulu çalışmaya katılmıştır. 05/05/2014 06/05/2014 11
276 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 36  personelin katılımı ile 2 grup halinde 13-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında “UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 13/05/2014 23/05/2014 36
277 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17  personelin katılımı ile 20-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Eğitici Becerileri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 20/05/2014 30/05/2014 17
278 40 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerine 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde  “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet öncesi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/05/2014 08/05/2014 40
279 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 6  personelin katılımı ile  20-23 Mayıs 2014  tarihleri arasında;           ” Liderlik Dersi Materyal Revizyon Çalışması”  konulu çalışma yapılmıştır. 20/05/2014 23/05/2014 6
280 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20  personelin katılımı ile 28-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında  “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 28/05/2014 29/05/2014 20
281 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 7  personelin katılımı ile  26-30 Mayıs 2014  tarihleri arasında;           ” Yönetim Dersi Materyal Revizyon Çalışması”  konulu çalışma yapılmıştır. 26/05/2014 30/05/2014 7
282 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 59  personelin katılımı ile 26 Mayıs 2014, 13 Haziran 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde “Motivasyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 26/05/2014 13/06/2014 59
283 Ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam 143  personelin katılımı ile  20-21 Mayıs 2014  tarihleri arasında;”İnsan Kaynakları Liderleri Çalıştayı”  konulu çalışma yapılmıştır. 20/05/2014 21/05/2014 143
284 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 48  personelin katılımı ile 26 Mayıs 2014- 27 Haziran 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 26/05/2014 27/06/2014 48
285 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 13 Personele  10-11 Haziran 2014 tarihleri arasında "SAMBA Materyal Gözden Geçirme Çalışması" konulu çalışma düzenlenmiştir. 10/06/2014 11/06/2014 13
286 18 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerine 16-17 Haziran 2014 tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet öncesi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/06/2014 17/06/2014 18
287 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11  personelin katılımı ile 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği Prova Çalışması " konulu çalışma düzenlenmiştir. 28/05/2014 30/05/2014 11
288 Ceza infaz kurumları ve Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 24  personelin katılımı ile 11-13  Haziran 2014 tarihleri arasında  “Güvenli Yaşam Eğitici Eğitimi " konulu eğitici eğitimi verilmiştir. 11/06/2014 13/06/2014 24
289 Ceza infaz kurumları ve Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 17 personelin katılımı ile  02-05  Haziran 2014 tarihleri arasında  “ARDIÇ " konulu hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 02/06/2014 05/06/2014 17
290 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 20 Personele  16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında "Çocuk ve Gençler İçin Madde Bağımlılığı Müdahale Programı Eğitici Eğitimi (GENÇ SAMBA)" konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 16/06/2014 20/06/2014 20
291 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 25  personelin katılımı ile 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında  “Emanet para biriminin iş ve işlemlerinin kontrolü eğitimi " konulu hizmet içi eğitimi semineri düzenlenmiştir. 16/06/2014 20/06/2014 25
292 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16  personelin katılımı ile 16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında  “Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği ve Gözetmenliği Eğitimi " konulu hizmet içi eğitimi semineri düzenlenmiştir. 16/06/2014 18/06/2014 16
293 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11 personelin katılımı ile 09-12 Haziran-20 Haziran 2014 tarihlerinde “Tiyatro Etkinliği Prova Çalışması " konulu çalışma düzenlenmiştir. 09/06/2014 20/06/2014 11
294 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14  personelin katılımı ile 16-20 Haziran-20 2014 Haziran tarihlerinde “Konser Etkinliği Prova Çalışması " konulu çalışma düzenlenmiştir. 16/06/2014 20/06/2014 14
295 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18  personelin katılımı ile 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında “UYAP " konulu hizmet içi eğitimi semineri düzenlenmiştir. 02/06/2014 06/06/2014 18
296 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15  personelin katılımı ile 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde “İstanbul CTE Personeli ve Ailelerinin Buluşma Gecesi " konulu etkinlik düzenlenmiştir. 19/06/2014 20/06/2014 15
297 Ceza infaz kurumları ve Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 23 personelin katılımı ile  25-27  Haziran 2014 tarihleri arasında  “Güvenli Yaşam Eğitici Eğitimi " konulu eğitici eğitimi verilmiştir. 25/06/2014 27/06/2014 23
298 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 31 personele 25 Ağustos-03 Ekim  2014 tarihleri arasında “Aday Memurluk Eğitimi” düzenlenmiştir. 25/08/2014 03/10/2014 31
299 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personele 25 Ağustos-03 Ekim  2014 tarihleri arasında “Aday Memurluk Eğitimi” düzenlenmiştir. 25/08/2014 03/10/2014 21
300 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitap Yönergesinin Güncellenmesi” konulu  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 25/08/2014 29/08/2014 19
301 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 118 personelin katılımıyla 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/09/2014 05/09/2014 118
302 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 28-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 28/08/2014 29/08/2014 20
303 Eğitim merkezinde görev yapan 6 personelin katılımıyla 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında “Çalışma Ziyareti” düzenlenmiştir. 01/09/2014 05/09/2014 6
304 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21  personele 08-12 Eylül 2014 tarihleri “SAMBA Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. 08/09/2014 12/09/2014 21
305 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 49  personelin katılımı ile 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde “Emanet Para Biriminin iş ve İşlemlerinin kontrolü Eğitimi " konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2014 26/09/2014 49
306 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 51 Personele  15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında "Çocuk ve Gençler İçin Madde Bağımlılığı Müdahale Programı Eğitimi (GENÇ SAMBA)" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2014 19/09/2014 51
307 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 56 Personele  08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında "Yetişkinler İçin Madde Bağımlılığı Müdahale Programı Eğitimi" düzenlenmiştir. 08/09/2014 12/09/2014 56
308 Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan 75 Personele  22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında "Öfke Kontrolü Programı Eğitimi" düzenlenmiştir. 22/09/2014 26/09/2014 75
309 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 13-24 Ekim 2014 tarihleri arasında “Motivasyonel Görüşme Materyal Revizyon Çalışması” konulu  çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 13/10/2014 24/10/2014 12
310 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 60 personelin katılımıyla 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında “Motivasyon Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/10/2014 17/10/2014 60
311 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 33 personelin katılımı ile 13-17 Ekim 2014 ve 27-31 Ekim 2014 tarihleri arasında "Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi" düzenlenmiştir. 13/10/2014 31/10/2014 33
312 Ceza infaz kurumlarının infaz kalemlerinde görev yapan 51 personelin UYAP'ı etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla  13-17 Ekim 2014, 20-24 ekim 2014, 27-31 Ekim 2014  tarihleri arasında 3 grup halinde “UYAP” hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/10/2014 31/10/2014 51
313 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14 personelin katılımı ile 13-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Risk Yönetimi Dersi Meteryal Revizyon  konulu çalışma toplantısı düzenlenmiştir 13/10/2014 24/10/2014 14
314 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 28 personelin katılımı ile 27-31 Ekim 2014 tarihleri arasında "Emanet Para Biriminin İş ve İşlemlerinin Kntrolü Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/10/2014 31/10/2014 28
315 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 60 personelin katılımıyla 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında “Motivasyon Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/10/2014 24/10/2014 60
316 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan 50 personelin katılımıyla 17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında “Hayat İçin Değişim Programı Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/11/2014 21/11/2014 51
317 Ceza infaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde  görev yapan 30 personelin katılımıyla 3 grup halinde  17 Kasım -12 Aralık 2014, 15 Aralık 2014-09 Ocak 2015,  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/11/2014      15/12/2014       12/12/2014       09/01/2015       46
318 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 100 infaz ve koruma memuru öğrencisine, 03 Kasım 2014- 03 Nisan 2015 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim” programı düzenlenmiştir. 03/11/2014 03/04/2015 100
319 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerine ve CTE Genel Müdürlüğü Şoförlerine 20-21, 27-28  Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/11/2014     27/11/2014 21/11/2014     28/11/2014 40
320 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımı ile 24 Kasım 2014 tarihleri arasında "Öğretmenler Günü Etkinliği" düzenlenmiştir. 24/11/2014 24/11/2014 45
321 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla 15-26 Aralık 2014, 05-16 Ocak 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/12/2014 26/12/2014 20
322 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 personelin katılımıyla 15-19 Aralık 2015  tarihleri arasında “ Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/12/2014 19/12/2014 36
323 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerine ve CTE Genel Müdürlüğü Personeline  25-26, 29-30 Aralık 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/12/2014      29/12/2014 26/12/2014      30/12/2014 40
324 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  7  personelin katılımı ile 16-19 Aralık 2014 tarihleri arasında “Halk Müziği Orkestra Çalışması” konulu çalışmaya katılmıştır. 16/12/2014 19/12/2014 7
325 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 47 personelin katılımıyla 22-26 Aralık 2015  tarihleri arasında “ Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 22/12/2014 26/12/2014 47
326 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 12 Ocak-06 Şubat 2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 13/01/2015 06/02/2015 16
327 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla 05-09 Ocak 2015  tarihleri arasında “ UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/01/2015 09/01/2015 17
328 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla 12-16 Ocak 2015  tarihleri arasında “ UYAP” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/01/2015 16/01/2015 17
329 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla  05-16 Ocak 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/01/2015 16/01/2015 22
330 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla  19-30 Ocak 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 19/01/2015 30/01/2015 20
331 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımıyla  02-13 Şubat 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 13/02/2015 20
332 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla  26-30 Ocak 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 30/01/2015 17
333 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla  02-06 Şubat 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 17
334 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14 personelin katılımıyla 13-15 Ocak 2015  tarihleri arasında “İKM Öğrencileri Mezuniyet Programı Konser Etkinliği” konulu etkinlik düzenlenmiştir. 13/01/2015 15/01/2015 12
335 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 80 personelin katılımıyla  26Ocak 13 Şubat 2015  tarihleri arasında “ Yetiştirme Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 26/01/2015 13/02/2015 80
336 Ceza infaz kurumlarında görev yapan  9 personelin katılımıyla 02-06 Şubat 2015  tarihleri arasında “İstihbarat Eğitimi Materyal Hazırlama Çalışması” konulu çalışma düzenlenmiştir. 02/02/2015 06/02/2015 9
337 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10 personelin katılımıyla 19-30 Ocak 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu El Kitabı Geliştirme Toplantısı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 19/01/2015 30/01/2015 10
338 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 26-29 Ocak 2015  tarihleri arasında “Pilot Uygulama Geri Bildirim Toplantısı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 26/01/2015 29/01/2015 19
339 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 14 personelin katılımıyla 09-13 Şubat 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 14
340 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 09-13 Şubat 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 17
341 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımıyla 09  Şubat-06 Mart 2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/02/2015 06/03/2015 15
342 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımıyla 09  Mart-03 Nisan 2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 03/04/2015 15
343 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımıyla 06-30 Nisan  2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 30/04/2015 16
344 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 04-29 Mayıs 2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 29/05/2015 16
345 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımıyla 09-13 Şubat 2015  tarihleri arasında “Ceza İnfaz Kurumu Açılış İşlemleri Materyal HazırlamaToplantısı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 09/02/2015 13/02/2015 15
346 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 16-20 Şubat 2015  tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 17
347 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 76 personelin katılımıyla 16-20 Şubat 2015  tarihleri arasında “Değerler Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 20/02/2015 76
348 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 50 personelin katılımıyla 23-27 Şubat 2015  tarihleri arasında “Hayat İçin Değişim Programı Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 51
349 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 16-27 Şubat 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/02/2015 27/02/2015 22
350 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 18-20 Şubat 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/02/2015 20/02/2015 20
351 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 23-25 Şubat 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 25/02/2015 20
352 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 81 personelin katılımıyla  23 Şubat – 13 Mart 2015  tarihleri arasında “ Yetiştirme Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 13/03/2015 81
353 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 23-27 Şubat 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/02/2015 27/02/2015 18
354 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 02-06 Mart 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 18
355 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 25 personelin katılımıyla  02-13 Mart 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 13/03/2015 25
356 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 50 personelin katılımıyla 09-13 Mart 2015  tarihleri arasında “Çocuklar İçin Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı Eğitimi (GENÇ SAMBA)” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 50
357 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 34 personelin katılımıyla 02-06 Mart 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 02/03/2015 06/03/2015 34
358 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 02-06 Mart 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/03/2015 13/03/2015 18
359 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 02-06 Mart 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 18
360 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52 personelin katılımıyla 16 Mart-03 Nisan 2015  tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 03/04/2015 52
361 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 13 personelin katılımıyla 16-20 Mart 2015  tarihleri arasında “İstihbarat Eğitimi Materyal Hazırlama Çalışması” konulu çalışma düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 13
362 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 32 personelin katılımıyla 16-20 Mart 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 16/03/2015 20/03/2015 32
363 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 30 Mart-03 Nisan 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 18
364 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 50 personelin katılımıyla 23-27 Mart 2015  tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 50
365 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 6 personelin katılımıyla 23 Şubat-06 Mart 2015  tarihleri arasında “Grup CTE Prova ve Repertuar Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 23/02/2015 06/03/2015 6
366 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 16-17 Mart 2015  tarihleri arasında “Türk Halk Müziği Konser Etkinliği” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 16/03/2015 17/03/2015 8
367 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Bakım ve Eşiitlik Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 20
368 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 34 personelin katılımı ile 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 23/03/2015 27/03/2015 34
369 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 36 personelin katılımı ile 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 36
370 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 35 personelin katılımı ile 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 35
371 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 34 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 34
372 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 35 personelin katılımı ile 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 35
373 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 30-31 Mart 2015  tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği Prova Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 30/03/2015 31/03/2015 8
374 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 30 Mart-03 Nisan 2015  tarihleri arasında “İstihbarat Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 30/03/2015 03/04/2015 16
375 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 100 personelin katılımıyla 06-10 Nisan 2015  tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 100
376 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 06-10 Nisan 2015  tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve UYAP Kütüphane Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 06/04/2015 10/04/2015 21
377 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 20-24 Nisan 2015  tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve UYAP Kütüphane Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. ########### 24/04/2015 22
378 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımı ile 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”Cinsel Suçlar Konusunda Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. 13/04/2015 17/04/2015 18
379 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 12-13 Nisan  2015  tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 12/04/2015 13/04/2015 8
380 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımı ile 13-15 Nisan 2015 tarihleri arasında ”İşyurtları Genel Faaliyet ve Programları Eğitimi" düzenlenmiştir. 13/04/2015 15/04/2015 40
381 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımı ile 15-17 Nisan 2015 tarihleri arasında ”İşyurtları Genel Faaliyet ve Programları Eğitimi" düzenlenmiştir. 15/04/2015 17/04/2015 40
382 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 45 personelin katılımı ile 20-22 Nisan 2015 tarihleri arasında ”İşyurtları Genel Faaliyet ve Programları Eğitimi" düzenlenmiştir. 20/04/2015 22/04/2015 45
383 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 35 personelin katılımı ile 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında ”İşyurtları Genel Faaliyet ve Programları Eğitimi" düzenlenmiştir. 27/04/2015 29/04/2015 35
384 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 07 Nisan  2015  tarihinde “Tiyatro Etkinliği Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 07/04/2014 07/04/2014 12
385 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 05 Mayıs  2015  tarihinde “Tiyatro Etkinliği Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 05/05/2015 05/05/2015 12
386 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 personelin katılımı ile 20-21 Nisan 2015 tarihleri arasında ”BİSİS" konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/04/2015 21/04/2015 40
387 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 27-30 Nisan 2015  tarihleri arasında “İstihbarat Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 16
388 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 20-22 Nisan 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/04/2015 22/04/2015 20
389 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 04-06 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 06/05/2015 20
390 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 20-22 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 20/05/2015 22/05/2015 20
391 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 5 personelin katılımıyla 04-15 Mayıs 2015  tarihleri arasında Türk Halk Müziği Prova ve Repertuar Yenileme çalışması düzenlenmiştir. 04/05/2015 15/05/2015 5
392 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 61 personelin katılımıyla 04-22 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 22/05/2015 61
393 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 100 personelin katılımıyla 27-30 Nisan 2015  tarihleri arasında “Öfke Kontrolü Programı Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 27/04/2015 30/04/2015 100
394 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 04-08 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve UYAP Kütüphane Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2015 22
395 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 11-15 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Kütüphanecilik ve UYAP Kütüphane Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 22
396 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 100 personelin katılımıyla 25-29 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Kararları ve Uygulamaları Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/05/2015 29/05/2015 100
397 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 30 personelin katılımı ile 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 04/05/2015 08/05/2015 30
398 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 31 personelin katılımı ile 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 31
399 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 31 personelin katılımı ile 18-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 18/05/2015 22/05/2015 31
400 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 29 personelin katılımı ile 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 25/05/2015 29/05/2015 29
401 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 33 personelin katılımı ile 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 33
402 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 11-15 Mayıs 2015  tarihleri arasında “İstihbarat Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 11/05/2015 15/05/2015 15
403 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla  18-29 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 18/05/2015 29/05/2015 20
404 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 12-21 Mayıs  2015  tarihleri arasında “Grup CTE Konser Etkinliği Prova Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 12/05/2015 21/05/2015 8
405 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10 personelin katılımıyla 12-15 Mayıs  2015  tarihleri arasında “Folklor Etkinliği Prova Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 12/05/2015 15/05/2015 10
406 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 14-15 Mayıs 2015  tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği Prova Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 14/05/2015 15/05/2015 12
407 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımıyla 14 Mayıs  2015  tarihindi “Değerlendirme Toplantısı” konulu toplantı düzenlenmiştir. 14/05/2015 14/05/2015 23
408 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 25-29 Mayıs 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/05/2015 29/05/2015 17
409 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 08-12 Haziran 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 18
410 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 08 Haziran  2015  tarihleri arasında “Grup CTE Konser Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 08/06/2015 08/06/2015 8
411 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 11 Haziran  2015  tarihleri arasında “Grup CTE Konser Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 11/06/2015 11/06/2015 8
412 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımıyla 12 Haziran  2015  tarihleri arasında “Grup CTE Konser Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 12/06/2015 12/06/2015 8
413 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 08 Haziran 2015  tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 08/06/2015 08/06/2015 12
414 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 12 personelin katılımıyla 09 Haziran 2015  tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 09/06/2015 09/06/2015 12
415 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 20 personelin katılımıyla 01-05 Haziran 2015  tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2015 05/06/2015 20
416 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 20 personelin katılımıyla 08-12 Haziran 2015  tarihleri arasında “Değerlendirme ve Planlama Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 20
417 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 11 personelin katılımıyla 08-12 Haziran 2015  tarihleri arasında “Yakın Savunma Gösteri Ekibi” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 08/06/2015 12/06/2015 11
418 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 57 personelin katılımıyla 01-05 Haziran 2015  tarihleri arasında “Yetişkin BİSİS Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2015 05/06/2015 58
419 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 01-05 Haziran 2015  tarihleri arasında “Vizyon Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2015 05/06/2015 22
420 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 5 personelin katılımıyla 02-05 Haziran 2015  tarihleri arasında “Eğitimde Psikodrama Çalıştayı” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 02/06/2015 05/06/2015 5
421 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 13 personelin katılımıyla 01-05 Haziran  2015  tarihleri arasında “Acil Durumlara Müdahale ve Kriz Yönetimi Materyal Hazırlama Toplantısı” konulu  toplantı düzenlenmiştir. 01/06/2015 01/06/2015 13
422 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 68 personelin katılımıyla 01-04 Haziran 2015  tarihleri arasında “ARDIÇ/ BİSİSGrup Liderliği Pilot Uygulama  Eğitimi Programı” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 01/06/2015 04/06/2015 68
423 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 10-12 Haziran  2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 10/06/2015 12/06/2015 17
424 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 15-17 Haziran  2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/06/2015 17/05/2015 17
425 Ceza infaz kurumları ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan 14 personelin katılımıyla 29 Haziran -03 Temmuz 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Dersi Meteryal Geliştirme Toplantısı”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/06/2015 03/07/2015 14
426 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan 9 personelin katılımı ile 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında "Eğitim Merkezleri Mevzuatı Yenileme Çalıştayı" düzenlenmiştir. 22/06/2015 26/06/2015 9
427 CTE Genel Müdürlüğü ile eğitim merkezlerinde görev yapan 7 personelin katılımı ile 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi Dersi Meteryal Geliştirme Toplantısı" düzenlenmiştir. 15/06/2015 19/06/2015 7
428 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 09-11 Haziran  2015  tarihleri arasında “ARDIÇ Yönetici Programı Pilot Uygulama Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 09/06/2015 11/06/2015 22
429 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 29  Haziran-24 Temmuz  2015  tarihleri arasında “İşaret Dili Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 29/06/2015 24/07/2015 21
430 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde görev yapan 6 personelin katılımı ile 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında "Personel Mevzuatı Dersi Meteryal Geliştirme Toplantısı" düzenlenmiştir. 15/06/2015 19/06/2015 6
431 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında "Kurumsal İmaj Toplantısı" düzenlenmiştir. 22/06/2015 26/06/2015 20
432 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 6 personelin katılımı ile 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında "İnsan Hakları Dersi Materyal Geliştirme Toplantısı" düzenlenmiştir. 22/06/2015 26/06/2015 6
433 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 4 personelin katılımı ile 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında "Eğitim Videoları Gözden Geçirme Çalışması" düzenlenmiştir. 15/06/2015 19/06/2015 4
434 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 129 personelin katılımı ile 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında "Öfke Kontrol Programı" “Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı” ve “İntihar ve Kendine Zarar  Verme Konusunda Personelde Farkındalık Yaratma Programı” konulu hizmet içi eğitim programı  düzenlenmiştir. 17/08/2015 21/08/2015 129
435 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımı ile 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında "Yeni Açılacak Ceza İnfaz Kurumları El Kitapçığı Hazırlama Çalışması” konulu çalışma  düzenlenmiştir. 06/07/2015 10/07/2015 1
436 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımı ile 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında "Yeni Açılacak Ceza İnfaz Kurumları El Kitapçığı Hazırlama Çalışması” konulu çalışma  düzenlenmiştir. 10/08/2015 14/08/2015 1
437 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımı ile 17-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında "Mektup Okuma Komisyonları El Kitapçığı Hazırlama Çalışması” konulu çalışma  düzenlenmiştir. 17/08/2015 28/08/2015 1
438 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 1 personelin katılımı ile 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında "Eğitim Merkezleri Web Sitesi Güncelleme Çalışması” konulu çalışma  düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 1
439 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 8 personelin katılımı ile 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında "İletişim Zümresi Toplantısı" düzenlenmiştir. 03/08/2015 07/08/2015 8
440 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımı ile 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında "Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi" düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 20
441 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 15 personelin katılımı ile  14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında "İstihbarat”  konulu hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 15
442 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 11 personelin katılımı ile 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında "Ceza İnfaz Kurumu Mahkum Kabul İşlemleri Eğitim Materyali Geliştirme Toplantısı" düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 11
443 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 31 Ağustos-04 Eylül 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 31/08/2015 04/09/2015 17
444 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 22 personelin katılımıyla 17-28 Ağustos 2015  tarihleri arasında “UYAP Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 17/08/2015 28/08/2015 22
445 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 07-18 Eylül 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 18/09/2015 20
446 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52 personelin katılımıyla 07-11 Eylül 2015  tarihleri arasında “Liderlik ve Organizasyon” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 52
447 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52 personelin katılımıyla 14-18 Eylül 2015  tarihleri arasında “Liderlik ve Organizasyon” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 52
448 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52 personelin katılımıyla 05-09 Ekim 2015  tarihleri arasında “Liderlik ve Organizasyon” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 52
449 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 52 personelin katılımıyla 12-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “Liderlik ve Organizasyon” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 52
450 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 158 personelin katılımıyla 25-27 Ağustos 2015  tarihleri arasında “Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA)” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 25/08/2015 27/08/2015 158
451 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 159 personelin katılımıyla 08-10 Eylül 2015  tarihleri arasında “Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA)” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 08/09/2015 10/09/2015 60
452 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 159 personelin katılımıyla 15-17 Eylül 2015  tarihleri arasında “Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA)” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 15/09/2015 17/09/2015 56
453 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 23 personelin katılımı ile 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 07/09/2015 11/09/2015 23
454 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 26 personelin katılımı ile 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında ”Motivasyon Eğitimi" düzenlenmiştir. 14/09/2015 18/09/2015 26
455 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10 personelin katılımıyla 10-11 Eylül 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 10/09/2015   11.09.2015   18/09/2015 10
456 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 10 personelin katılımıyla 16-18 Eylül 2015  tarihleri arasında “Temel İlk Yardım Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 16/09/2015 18/06/2015 10
457 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 50 personelin katılımıyla 28 Eylül – 02 Ekim 2015  tarihleri arasında “İnfaz İyileştirme Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 50
458 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 28 Eylül-02 Ekim 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul Eğitimi”  konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 28/09/2015 02/10/2015 16
459 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 05-09 Ekim 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 17
460 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 05-09 Ekim 2015  tarihleri arasında “İstihbarat  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 09/10/2015 17
461 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 05-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 05/10/2015 16/10/2015 20
462 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 12-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 16
463 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 12-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 17
464 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 12-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 17
465 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 12-16 Ekim 2015  tarihleri arasında “UYAP Ekranları  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 12/10/2015 16/10/2015 17
466 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 86 personelin katılımıyla 19 Ekim-06 Kasım 2015  tarihleri arasında “Yetiştirme  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 19/10/2015 06/11/2015 91
467 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 19-23 Ekim 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul  İşlemleri Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 19
468 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 19-23 Ekim 2015  tarihleri arasında “ UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 18
469 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 11 personelin katılımıyla 19-23 Ekim 2015  tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Tanıtımı Materyali Çalışması” konulu toplantı düzenlenmiştir. 19/10/2015 23/10/2015 11
470 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 02-06 Kasım 2015  tarihleri arasında “ UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 17
471 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 09-13 Kasım 2015  tarihleri arasında “ UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 09/11/2015 13/11/2015 17
472 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 02-06 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 02/11/2015 06/11/2015 16
473 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 26 Ekim-06 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Tiknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 26/10/2015 06/11/2015 20
474 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 22 personelin katılımıyla 09-13 Kasım 2015  tarihleri arasında “Öfke Programı Revizyon ve Materyal Çalıştayı” konulu toplantı düzenlenmiştir. 09/11/2015 13/11/2015 22
475 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 20 personelin katılımıyla 16-27 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mesleki Müdahale Tiknik ve Taktikleri Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 16/11/2015 27/11/2015 20
476 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 16-20 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 16
477 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 30 Kasım-04 Aralık 2015  tarihleri arasında “Mektup Okuma Komisyonu Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 16
478 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 10 personelin katılımıyla 16-20 Kasım 2015  tarihleri arasında “Denetimli Serbestlik Tanıtımı Materyali Çalıştayı” konulu çalışma düzenlenmiştir. 16/11/2015 20/11/2015 10
479 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 09-13 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 09/11/2015 13/11/2015 17
480 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 17 personelin katılımıyla 23-27 Kasım 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 17
481 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 19 personelin katılımıyla 23-27 Kasım 2015  tarihleri arasında “ UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 23/11/2015 27/11/2015 19
482 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 18 personelin katılımıyla 30 Kasım-04 Aralık 2015  tarihleri arasında “ UYAP Ekranları Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 18
483 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 81 personelin katılımıyla 09-27 Kasım 2015  tarihleri arasında “Yetiştirme  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 09/11/2015 27/11/2015 81
484 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 30 Kasım-04 Aralık 2015  tarihleri arasında “Vizyon  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 30/11/2015 04/12/2015 21
485 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 14-18 Aralık 2015  tarihleri arasında “Vizyon  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 14/12/2015 18/12/2015 21
486 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 21 personelin katılımıyla 21-25 Aralık 2015  tarihleri arasında “Vizyon  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 21
487 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 16 personelin katılımıyla 21-25 Aralık 2015  tarihleri arasında “Mahkum Kabul  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 21/12/2015 25/12/2015 16
488 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 23 personelin katılımıyla 16-18 Aralık 2015  tarihleri arasında “Uygulamalı Eğitim Yöneticiliği va Gözetmenliği  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 16/12/2015 18/12/2015 23
489 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 150 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 14/12/2015 27/05/2016 150
490 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 146 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 28 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/12/2015 27/05/2016 146
491 Ceza infaz kurumlarında görev yapan 29 personelin katılımıyla 28-30 Aralık 2015  tarihleri arasında “Personel Kalem  Eğitimi” konulu  hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 28/12/2015 30/12/2015 29
492 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 183 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 14 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 14/12/2015 27/05/2016 147
493 Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan toplam 179 infaz ve koruma memurluğu öğrencisine, 28 Aralık 2015- 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Hizmet Öncesi Eğitim”programı düzenlenmiştir. 28/12/2015 27/05/2016 140
494 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 16 personele 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 18/01/2016 22/01/2016 16
495 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 17 personele 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 25/01/2016 29/01/2016 17
496 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 19 personele 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında "Vizyon Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 04/01/2016 08/01/2016 19
497 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 19 personele 11-15 Ocak 2016 tarihleri arasında "Değer Dergisi Çalıştayı" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 11/01/2016 15/01/2016 19
498 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 16 personele 04-06 Ocak 2016 tarihleri arasında "Personel Kalem Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 04/01/2016 06/01/2016 16
499 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 17 personele 18-20 Ocak 2016 tarihleri arasında "Personel Kalem Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 18/01/2016 20/01/2016 17
500 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 18 personele 25-27 Ocak 2016 tarihleri arasında "Personel Kalem Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 25/01/2016 27/01/2106 18
501 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi, Ceza infaz kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 10 personelin katılımıyla 25 Ocak  2016   tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği Çalışması” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 25/01/2016 25/01/2016 10
502 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 32 personele 01-02 Şubat 2016 tarihleri arasında "Yetişkin BİSİS Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 01/02/2016 02/02/2016 32
503 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi, Ceza infaz kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 12 personelin katılımıyla 01-03 Şubat  2016, 05 Şubat 2016 tarihlerinde “Tiyatro Etkinliği” konulu  etkinlik düzenlenmiştir. 01/02/2016 05/02/2016 12
504 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 17 personele 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında "UYAP Ekranları Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 22/02/2016 26/02/2016 17
505 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 17 personele 15-23 Şubat 2016 tarihleri arasında "Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı Eğitimi (YARDM)" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 15/02/2016 23/02/2016 17
506 Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan 16 personele 18-26 Şubat 2016 tarihleri arasında "Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı Eğitimi (YARDM)" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 18/02/2016 26/02/2016 16
507 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi, Ceza infaz kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan 9 personelin katılımıyla 15 Şubat  2016   tarihleri arasında “Tiyatro Etkinliği” konulu  çalışma düzenlenmiştir. 15/02/2016 15/02/2016 9
    son güncelleme: 08.02.2016