PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ

2 Ağustos 2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacı ile personel eğitim merkezlerinin kurulması öngörülmüş ve bu eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilât yapısı anılan Kanunda düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı 5 eğitim merkezi bulunmaktadır.

Eğitim Merkezi ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini veren bir kuruluştur. Eğitim Merkezi teşkilât yapısı, Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Öğretim Kurulu, Büro ve bağlı birimler ile Öğretim Görevlilerinden oluşmaktadır.
Eğitim Merkezi Müdürlüğü; müdür ve müdür yardımcısı ve bürodan;

Öğretim Kurulu; eğitim merkezi müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı, şube müdürü, altı öğretim görevlisinden; Büro; şube müdürünün yönetim ve sorumluluğunda yeteri kadar memur ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme; sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale; idarî ve malî işler; sosyal işler ve spor; bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon; öğrenci işleri; araştırma ve geliştirme ile güvenlik birimlerinden;

Öğretim görevlileri; Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan, oluşmaktadır.

Eğitim Merkezlerimizde ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan personele aday memurluk, görevde yükselme, hizmet içi eğitim kursu, hizmet içi eğitim semineri, eğitici eğitimi olmak üzere beş ana başlıkta eğitim verilmektedir.

Eğitim programlarımızın tamamında uluslararası standartlara uygun insan hakları eğitimi verilmektedir.
1. Hizmet Öncesi Eğitim
2. Aday Memurluk Eğitimi
3. Hizmet İçi Eğitim
a) Hizmet İçi Eğitim Kursları
b) Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
4. Görevde Yükselme Eğitimi
Yukarıda yazılı ana eğitimlerin yanında aşağıda belirtilen özel eğitimler de verilmektedir.
1. Eğitimci Eğitimi
2. Konferanslar
3. Eğitim Dışı Faaliyetler
17 Temmuz 2000 - 03 Mart 2017 Tarihleri Arası
Eğitim Merkezi Adı Hizmet İçi
Eğitim
Programı
Hizmet İçi
Eğitim
Kursu
Eğitimci
Eğitimi
Görevde
Yükselme
Eğitimi
Aday
Memur
Yetiştirme
Eğitimi
Hizmet
 Öncesi
Eğitim
 Programı
TOPLAM
CİKPEM Ankara 35.710 867 1.133 860 890 1.610 41.070
CİKPEM İstanbul 24.508 2.436 702 303 1.810 1.597 31.356
CİKPEM Erzurum 21.196 1.268 95 612 2.205 4.150 29.526
CİKPEM Kahramanmaraş 21.219 1.583 0 448 1.726 1.703 26.679
CİKPEM Denizli 10.463 0 56 0 584 641 11.744
TOPLAM 113.096 6.154 1.986 2.223 7.215 9.701 140.375