ELEKTRONİK İZLEME

11 Nisan 2012 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa 15/A maddesi eklenmiştir. Bu madde “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmünü içermektedir.

Elektronik izleme sistemine geçiş sürecinde, 18 Kasım 2011 tarihinde “Denetimli Serbestlik Altındaki Kişilerle Yürütülecek Elektronik İzleme Pilot Uygulaması Hakkında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Pilot uygulama kapsamında; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığında elektronik izleme bürosu ve elektronik izleme merkezi oluşturulmuştur. Elektronik izleme merkezinde görevlendirilen 28 personele “Elektronik İzleme Sisteminin Kullanımı ve Hükümlülerin İzlenmesi Eğitimi” verilmiştir. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüklerinde müdahale ekibinde görev alacak 62 personele “Elektronik Kelepçe Donanım Eğitimi” verilmiştir. Bu eğitimler sonucunda personele; elektronik izleme yapabilme, sistemi kullanabilme ve kelepçe takıp sökme becerileri kazandırılmıştır. Elektronik izleme merkezinde 25 Şubat 2012 tarihinde hükümlülerin elektronik kelepçe ile izlenmesine başlanılmıştır. Pilot uygulamanın sona erdiği 07 Aralık 2012 tarihine kadar 81 kişi elektronik yöntemlerle denetlenerek haklarındaki kararlar infaz edilmiştir.

Mevcut mevzuatımızda yer alan dört karar türünün elektronik izleme yöntemleriyle denetlenmesi mümkündür.

Bunlar;
1- Konutun terk edilmesinin yasaklanmasına ilişkin kararlar,
2- Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme şeklinde verilen kararlar,
3- Belirli bir yerleşim bölgesinin terk edilmesinin yasaklanmasına ilişkin kararlar ile,
4- Alkol kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararlardır.

Pilot uygulamanın sağladığı tecrübelerden yola çıkılarak elektronik izleme sistemine geçişte teknik altyapının oluşturulması ve sistemin kurulması amacıyla “Elektronik İzleme Sisteminin Temin, Tesis ve Kurulumu” ihalesi yapılarak 19 Ekim 2012 tarihinde 3 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereğince; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde elektronik izleme şube müdürlüğüne bağlı elektronik izleme merkezi kurulmuştur. Elektronik izleme merkezi, 5.000 kişinin takibinin yapılabileceği kapasitededir. Elektronik İzleme Merkezi 01.02.2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. Yükümlünün toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle yerine getirilmektedir.

Türkiye’de elektronik izleme tek merkezden izleme yapılmaktadır. Elektronik izleme merkezinde, yedi gün yirmi dört saat aktif izleme yapılmaktadır. 131 denetimli serbestlik müdürlüğünde izleme ve denetim ekipleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ekipler, elektronik izleme merkezinin yönlendirmesi doğrultusunda ihlal durumlarının tespiti, gerekli uyarıların yapılması, elektronik kelepçenin takılması, sökülmesi ve ünitenin kurulmasından sorumludurlar.

Elektronik İzleme
Elektronik İzleme
Elektronik İzleme
Elektronik İzleme
Elektronik İzleme
Elektronik İzleme
Elektronik İzleme