Amerika Birleşik Devletlerinde İşyurtları Kurumu II

V. İşyurtları Çalışmalarının Tekrar Suç İşleme Oranına Etkisi

Tekrar suç işleme oranı ve bu orana etki eden toplumsal faktörler birçok bilimsel çalışmaya konu olmuşsa da işyurtları çalışmalarına katılımın tekrar suç işleme oranı üzerindeki etkisini titizlikle araştıran çok az çalışma bulunmaktadır. Mevcut araştırmalara göre, işyurtları çalışmalarına katılan tutuklu ve hükümlülerde tekrar suç işleme oranı katılmayanlara göre daha düşük gerçekleşmiştir.

İşyurtlarına katılımın tekrar suç işlemeye etkisini araştıran iki farklı çalışma üzerinde 2006 yılında gerçekleştirilen bir analizde, bu programların tekrar suç işleme oranına etkisi değerlendirilmiştir. Analizin sonuçlarına göre, işyurtları çalışmalarına katılan tutuklu ve hükümlülerde tekrar suç işleme olasılığı çalışmayanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, araştırmacı, işyurtlarında yürütülen programlara yönelik titiz değerlendirmelerin kısıtlı sayıda olmasından dolayı, bu programların tekrar suç işleme oranını azaltma etkisi konusunda kesin herhangi bir çıkarıma varamadığını ifade etmiştir.

VI. İşyurtları Kurumunun Kamu Ve Özel Sektör İle İşbirlikleri
Federal Ceza İnfaz Kurumlarında 2000 mali yılında Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumunun işlettiği işyurdu sayısı 103’tür. İşyurtları Kurumu tarafından işletilen işyurtlarının sayısı 2007 mali yılında 110 ile zirve yapmıştır. 2009 mali yılında ise, İşyurtları Kurumu tarafından işletilen işyurdu sayısı 98'e düşmüştür.
2002 yılında ceza infaz kurumları ile özel şirketler arasında 188 ortaklık kurulmuş ve yaklaşık 3700 tutuklu ve hükümlü (ceza infaz kurumlarının popülâsyonunun %0,3'ünden azı) bu kapsamda istihdam edilmiştir.

VII. Hindistan, Fransa ve Yeni Zelanda Ceza İnfaz Kurumlarındaki İşyurdu Çalışmaları
Hindistan’ın Deburma Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler ceza infaz kurumundaki “çağrı merkezinde” çalışmaktadır. Fransa’da bütün hükümlü ve tutuklular işyurdu çalışmalarda çalışabilmektedir. Tek istisması hakim kararı ile çalışma yasaklanabilmektedir. Çalışma isteğe bağlı olup, çalışma kapsamında endüstri ürünleri ve ev eşyaları üretilmektedir. Hükümlü ve tutuklulara serbest piyasadan üç ve dört kat daha az ücret verilmektedir. Hükümlü ve tutuklular aldıkları ücretin % 80 nini kantin alışverişi için kullanılabilinmekte, % 10 nunu cezaevi idaresinden salıverme sırasında alabilmekte, % 10 nunu mağdura tazminat olarak ödenmek üzere ayrılmaktadır. Yeni Zelanda’da hükümlüler tarım faaliyetlerinde çalışmaktadır. Hükümlülere çalışmaları karşılığında 0.40 ile 0.60 dolar ücret ödenmektedir.

VIII. Değerlendirme
Bu ayki yazımda, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan federal ceza infaz kurumlarındaki işyurdu çalışmalarını aktarmaya çalıştım. Öncelikle bu Ülkedeki 2009 yılında gerçekleştirilen işyurdu faaliyetlerinden 885.000.000 dolar gelir elde edilmiş, ve bunun % 4 ünün hükümlü ve tutuklulara ücret olarak ayrılmıştır. İşyurtlarında 2007 yılı itibariyle 23.700 hükümlü çalışmıştır.

Önümüzdeki ayki yazımda Ülkemizdeki işyurtları çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. Ancak bireyi suça yönelten önemli faktörlerden birinin işsizlik olması nedeniyle, işyurtları faaliyetlerinde amaç meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak, meslek sahibi olan hükümlülerin bu mesleklerini ilerleyen teknolojiye paralel olarak geliştirmelerini temin etmektedir. Bu sayede hükümlüler salıverme sonrası iş sahibi olacaklardır.