2014 YILINDA İŞYURTLARI KURUMU

I. Giriş

Ülkemizde 1997 yılında hükümlülere meslek öğretmek veya var olan mesleklerini korumak amacıyla “İşyurtları Kurumu” kurulmuştur. Hükümlülerin topluma kazandırılması için ceza infaz kurumlarında yapılan çalışmalar arasında meslek eğitimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bugün baktığımızda 1997 yılında Ülkemizde oluşturulan “İşyurtları Sisteminin”; son derece iyi bir idari yapısının olduğunu, güçlü bir mevzuat yapısının oluşturulduğunu, merkez ve taşra teşkilatın bütün bir şekilde birleştirildiğini görmekteyiz.

Bu ayki yazımda Ülkemiz için son derece önemli kurumlardan biri olan İşyurtları Kurumunun 2014 yılında yaptığı çalışmaları özet olarak açıklayacağım.

II. 2014 yılında İşyurtları Kurumunda Yapılan Çalışmalar İşyurtları kurumunda bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar beş başlık altında incelenebilir.

A. Hükümlülerin Meslek Edindirmeleri veya Var Olan Mesleklerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde meslek eğitimi verilmektedir. Hükümlüler aldıkları teorik eğitim, ceza infaz kurumlarında işyurdu olarak faaliyet gösteren atölye ve tesislerde pratiğe dönüştürmektedir.

2002 yılında 62 olan işyurdu sayısı, 2013 yılında 236’ya ulaşmıştır. Bu yıl 14 yeni işkolu açılarak toplam işyurdu sayısı 250 olarak gerçekleşmiştir.

İşyurdu ve işkolu sayılarındaki artışa paralel olarak çalışma olanağına sahip olan hükümlü sayısı da artmıştır. 2004 yılında 6.000 olan çalışan hükümlü sayısı 31.11. 2014 tarihi itibariyle 31.514’e ulaşmıştır.

Hükümlülere ceza infaz kurumunun yanında özel sektör ve kamu sektör ile protokoller imzalanarak gerek kamu hizmetlerinde gerekse özel sektör kapsamında çalışma imkanı sağlanmıştır. 2014 yılında; 124 kamu kurumu ve 56 özel sektör kuruluşu ile protokol imzalanmıştır. Bu protokollerle kamu kurumlarında 1.976, özel sektör kurumlarında 1.126 hükümlü çalışma olanağına kavuşmuştur.

Hükümlülere işyurtlarında çalışmaları karşılığı ücret ödenmekte, sigortaları yapılmakta, kar payı verilmekte, ayrıca kendilerinden yemek ücreti alınmamaktadır. Dünya uygulamalarına bakıldığında ülkemizde ceza infaz kurumlarında çalışan hükümlülere son derece güçlü ekonomik ve sosyal haklar sağlandığı görülmektedir.

B. İşyurtlarındaki Çalışan Personelin Eğitimi, İşyurtlarında hükümlülere verilen eğitimin güçlendirilmesi, çalışanların sağlığı ve işyeri güvenliğine dikkat edilmesi amacı ile kurum personeline çeşitli konularda eğitim verilmiştir.

2014 yılında; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 315, UYAP modül uygulanması konusunda 237, fuar organizasyonu konusunda 353, mali mevzuat konusunda 256, Adeko-X mobilya tasarım programı konusunda 8, Maliye Bakanlığı Muhasebe Uygulamaları konusunda 515, işyurdu satış sistemi konusunda 241 olmak üzere toplam 1.925 personele eğitim verilmiştir.

Gerçekleştirilen bu eğitimlerde mesleki eğitimin yanında iletişim, zaman yönetimi, özel sektörle işbirliği, ürün kalite kontrol ve atık yönetim konularında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2014 yılında araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında 242 işyurdu müdürlüğünden gelen talepler incelenerek 1.544 fizibilite raporu düzenlenmiştir.

İşyurdu çalışmaları kapsamında; Niğde, Kalecik, Foça ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumları İSO kalite belgesi almıştır.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından Trakya Kalkınma Ajansı ile proje yapılmış ve bu proje kapsamında “unlu mamuller tesisi” kurulmuştur. Yine Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında, 50 dekar alanda “sertifikalı çeltik tohum” üretimi yapılmıştır.

Salihli C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait 300 dönümlük alan ıslah edilerek tarıma kazandırılmıştır.

Tekirdağ Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, birim alandan daha yüksek tarımsal çıktı elde etmek amacıyla 250 m2’lik serada “Dikey Tarım Aparatı” deneme ünitesi kurulmuştur.

“Serbest Gezen Yumurta Tavukçuluğu” ile “Serbest Gezen Et Tavukçuluğu” projeleri hazırlanmış, iki üniversiteden bu konuda rapor alınmış ve bu sistemin kurulabilmesi amacıyla Foca Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışmalar başlatılmıştır.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ile kamu kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında kamu kurumlarının arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarının bakımı yapılmış ve zeytinler toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Doğu Anadolu ve Serhat Kalkınma Ajansları arasında ön protokol imzalanarak modern bir kesimhane ve 1.000 büyükbaş kapasiteli besi ahırı yapımı için proje hazırlanmıştır.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 1.000 büyükbaş besi ahırı, 2.000 küçükbaş besi hayvan ağılı ile kesimhane ek inşaat yapım çalışmaları devam etmektedir.

D. Fuar Organizasyonları ve Diğer Etkinlikler

2014 yılında dört ayrı fuar organizasyonu gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; 14-19 Mart 2014 tarihlerinde, Antalya Cumhuriyet Meydanında 35 işyurdu müdürlüğünün katılımı ile 2 inci Antalya Fuarı, 06-11 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul-Bakırköy Özgürlük Meydanında 40 işyurdu müdürlüğünün katılımı ile 3 üncü İstanbul Fuarı, 29 Ağustos-7 Eylül 2014 tarihlerinde, 83.İzmir Enternasyonal Fuarında 48 işyurdu müdürlüğünün katılımı ile 8. İzmir Fuarı ve 25-30 Aralık 2014 tarihlerinde, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 102 işyurdu müdürlüğünün katılımı ile 11. Ankara Fuarı düzenlenmiştir.

Fuar organizasyonları dışında 2014 yılında Niğde Açık ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumları tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların kesim organizasyonundan 1.300 Yargı mensubu ve Bakanlık personeli faydalanmıştır.