2014 YILINDA İŞYURTLARI KURUMU II

E. Diğer Çalışmalar
Türk Telekom A.Ş ile imzalanan protokol kapsamında telefon kartlarında indirim yapılmak suretiyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukların telefonla görüşmelerini daha düşük ücretle gerçekleştirmeleri sağlanırken, yine hükümlü ve tutukların eğitimlerine katkı sunmak amacıyla 2.000 vitamin eğitim paketi hibe alınmıştır.

2011 yılında 124 olan adalet saraylarında bulunan ticari işletme sayısı 2014 yılında 468’e yükselmiş, bu surette bu kurumlarda bankadan kafeteryaya, fotokopi çekiminden sosyal tesislere kadar ihtiyaç duyulan her türlü hizmet kaliteli ve ekonomik olarak verilmeye devam etmiştir.

İşyurtlarında çalışan hükümlü ve tutukların aldıkları ücretlerde % 25 oranında artış sağlanmıştır.

İşyurtları Kurumunun 2014-2018 Stratejik Planı hazırlanmış, basılarak dağıtımı yapılmıştır.

Mobilya ürünlerinin kurumların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarımları yenilenmiştir.

Arşiv çalışmalarında yer tasarrufu sağlayan, arşivlik malzemeyi tozdan ve nemden koruyan “kopmak arşiv sistemimin (üç ayrı ebatta)” üretimine başlanarak, adalet saraylarına ve ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. 

İşyurtları hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan oniki aracın dağıtımı yapılmıştır.

İşyurtları Kurumunun 2015 yılı bütçesi 905.250.000TL olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki I, II, III sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kullanmış olduğu say2000i sistemine 01.01.2015 tarihinden itibaren başlanması konusunda bütün çalışmalar tamamlanmıştır.

Tekstil konusunda gerek teknolojiye gerekse arge çalışmalarına önem verilip, bu alanda üniversiteler ile işbirliği yapılarak, ceza infaz kurumlarının nevresim (30.000 takım), yatak ve yastık (30.000 takım), temizlik ürünleri (sabun, sıvı sabun, temizleyici) gibi ihtiyaçları karşılanmış, kantinlerde kaliteli ve ekonomik çamaşır, gömlek ve kravat ürünlerinin satışına devam edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 300.000 adet değişik türde tekstil ürünü üretilmiştir.     

 
Başta İzmir Güney Bölge ile Bolu Genel Sekreterliği olmak üzere sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yaklaşık elli ayrı tekstil ürünü üretilerek teslim edilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol ile milli parklar ve tabiat parkları alanlarında ihtiyaç duyulan piknik masası, kamelya, yağmur barınağı gibi malzemelerin üretimi yapılmıştır.

Son üç yılda 100.000’den fazla okul sırası üretilerek eğitim kurumlarına teslim edilmiştir.

Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol kapsamında yurtların ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretimi gerçekleştirilmiştir.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarının kıyafetlerinin tasarımı konusunda Gazi Üniversitesi ile çalışma yapılmış, yeni tasarım oluşturularak teknik şartnamesi hazırlanmıştır.

Niğde Açık ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların kesim organizasyonundan 1300 yargı mensubu faydalanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda seksen ceza infaz kurumunun risk analizi ve değerlendirmesi tamamlanmıştır.

İşyurtlarında çalışan yaklaşık 300 personele Erzurum Eğitim Merkezinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmiştir.

Ceza infaz kurumlarımızda görev yapan ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan 60 personelden oluşan bir sistem oluşturulmuş, bu uzmanların katılımıyla iki çalıştay düzenlenmiştir.

İşyurdu atölyelerinde bulunan makinelerin envanteri çıkarılmış, bu kapsamda kaynak israfının önüne geçilmiştir.   

III. Değerlendirme
İşyurtları Kurumu bir yandan hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli bir misyon gerçekleştirirken, diğer yandan ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kurum işlevini sürdürmektedir. Aynı zamanda, bir yandan geleneksel el sanatlarımızın üretimini sürdüren, diğer yandan üretimde son teknolojiyi kullanan bir kurum olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Temel amacı hükümlülere meslek öğretmek veya hükümlülerin sahip oldukları mesleklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olan İşyurtları Kurumu, çalışmalarında ulusal ve uluslararası standartlara uyarak, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili gerekli önlemi almaktaktadır.

Bu alanda Dünyaya bir model olan işyurtları, hükümlülere ceza infaz kurumlarında bulunan atölyelerde veya yapılan protokol gereğince çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağı sağlayan bir sistemdir. Ayrıca, özel sektörle yapılan işbirliğiyle ceza infaz kurumlarında atölyeler kurulmakta ve hükümlülerin çalışmalarına imkân sağlanmaktadır.

İşyurtları, hükümlülere düzenli çalışmaları ve karşılığında ücretlerinin ödenmesi suretiyle “ekonomik”,  meslek öğrenmeleri ve tecrübe kazanmaları dolayısıyla “eğitim” ve sigorta yapılması ile “sosyal” destek olan bir sistemdir.