MAKALE

Örnek Projelerimizden Biri” Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi” İle Örnek Ceza İnfaz Kurumlarımızdan Biri “ Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu”

  • Giriş

Dünyada ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin topluma kazandırılması konusundaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte, bu anlamda, bir yandan alan araştırmaları, diğer yandan akademik çalışmalar sürdürülmekte, ülkeler edindikleri bilgi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmaktadır. Bu anlamda Ülkemizde hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda, son derece önemli ve diğer ülkelere örnek çalışmalar devam etmektedir.
Bu ayki yazımda; Dünyaya örnek projelerimizden biri olan ”Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi” ile örnek ceza infaz kurumlarından biri olan “ Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu” hakkında bilgi vereceğim.
II. Örnek Projelerimizden biri ”Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi”
Bilindiği gibi Kars ilimiz sahip olduğu geniş mera alanları nedeniyle hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı şehirlerimizden biridir. Bir yandan Kars ilinin yüksek hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi, diğer yandan ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak suretiyle topluma kazandırmaları amacıyla bu Proje hazırlanmıştır.
Proje 1.000 büyükbaş hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliği, 250 büyükbaş kapasiteli kesimhane ve et işleme tesisinden oluşmakta olup, Proje tamamlandığında bölgenin en büyük entegre tesisi haline gelecektir. Bu Proje sadece büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kesimi ile ilgili olmayıp,  tesisten elde edilecek organik atıkların değerlendirilmesi bakımından da örnek bir işletme durumunda olacaktır.
Yine bu tesisin faaliyete geçmesi ile; bölgede yürütülen hayvancılık çalışmaları için bir “araştırma geliştirme” yeri olacak,  aynı zamanda tesis hayvancılık faaliyetlerinin öğretildiği bir “eğitim merkezi” haline gelecektir.
Başka bir açıdan bu Projenin en önemli sosyal etkisi ekonomik nedenler gerekçesi ile Kars ilinden başka illere göç engellenecektir.
Kars Açık Ceza infaz Kurumunda bulunan ve cezalarını tamamladıktan sonra salıverilecek Kars ve çevre illerde yaşayacak hükümlüler, bu Proje ile hayvancılık yetiştiriciliği, bakımı ve kesim konularında büyük bir tecrübeye sahip olacaklar, ayrıca bu alandaki en iyi “uygulama örneklerini” öğrenecekledir. Sonuç olarak bu hükümlüler salıverilme sonrasına meslek sahibi olarak güçlü bir şekilde hazırlanacaklardır.
Günümüzde Dünyada ve Ülkemizde et ihtiyacı artmakta ve bu kapsamda et ticareti önemini giderek artırmaktadır. Bu anlamda son derece önemli bir talep olup, bu alandaki çalışmalar hayati önemini sürdürmektedir.
Bu Proje başka bir anlamda, Ülkemizin ceza infaz kurumları ile diğer kamu kurumlarının et ihtiyacının karşılaması bakımından önem taşımaktadır. Halen bu ihtiyacın bir kısmını Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından karşılanmakta olup, Kars ilindeki bu tesis faaliyete geçtiğinde ceza infaz kurumları dâhil birçok kamu kurumunun et ihtiyacı bu tesis tarafından karşılanmış olacaktır.
Proje 613 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek olup, toplam proje alanı 120 dönümdür. Tesiste; 4.400 m2 lik kesimhane, 3.200 m2 lik dört adet besi çiftliği, 1.500 m2lik arıtma ve teknik alan bulunacak ayrıca hasta hayvanlar için 350m2lik revir oluşturulacaktır. Bu tesiste; 1 veteriner, 1 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisi ve 70 hükümlü çalışacaktır.
Proje bu yıl başlamakta olup, tesisteki üretimin 2016 yılında başlaması planlanmaktadır. Projenin yatırım ömrü 20 yıl olarak gerçekleşmesi düşünülmektedir.
III. Örnek Ceza İnfaz Kurumlarımızdan biri Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyetin ilk yıllarında askeri birlik olarak kullanılmış, 1949 yılından itibaren açık ceza infaz kurumu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurum, 4.537 dönüm arazi üzerinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 32 ayrı atölyede hükümlülerin topluma kazandırılmaları için mesleki eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Bu ceza infaz kurumunda; 2014 yılında toplam 1.177 hükümlü işyurtları kapsamında aldıkları mesleki eğitimi atölye ve tesislerde pratiğe dönüştürmüş, ücret almış ve sigortaları yatırılmıştır.
Tarımsal faaliyetlerde Ülkemizin en güçlü kurumlarından biri olan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçen yıl; 342.000 kg buğday, 916.000 kg çeltik, 187.274 kg ayçiçeği, 37.171 kg meyve, 104.296 kg sebze, 110.000 kg arpa, 320.000 kg mısır, 4.000 adet ot balyası ve 7.200 adet saman balyası üretilmiştir. 2015 yılında Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 1.500 dekara çeltik, 600 dekara buğday, 800 dekara ayçiçeği, 200 dekara arpa, 75 dekara mısır, 100 dekara yonca ekimi planlanmış, ayrıca 75 dekarda meyvecilik, 80 dekarda sebzecilik, faaliyetlerinin devam etmesi kararlaştırılmıştır.
Tarımsal çalışmalarda olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerinde de önemli başarılara imza atan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2014 yılında; 1.500 büyükbaş hayvan ile 507 küçükbaş hayvan yetiştirilmiş ve kesimi yapılmış, bu işlemler sonucunda 348.670 kg et, 43.225 kg sucuk, 13.622 kg köfte ve 42.416 kg kavurma üretimi gerçekleştirilmiştir.
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu kanatlı hayvan üretiminde de önemli yatırımlar yapılmış olup, Kurumda 6.413.701 adet yumurta üretimi yapılmıştır. Yine kurumda 1.015 kg bal üretimi gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında gıda üretiminde Türk Patent Enstitüsünden “EDAC” markasını alan kurum 2012 yılında İSO 22.000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18.001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikalarını alarak ürün ve kaliteli güvenliği tescillemiştir.
Örnek çalışmaları devam ettiren Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda;

  • Şehir merkezinde bulunan satış mağazası 2010 yılında modernize edilmiştir.
  • Hayvancılık konusundaki çalışmalarını geliştirerek modern besi ahırları ve kesimhane yapılması için proje hazırlanmış, bu proje kapsamında 1.200 büyükbaş ve 2.000 küçükbaş kapasiteli besi ahırlarının ve kesimhane yapımına başlanmış bu çalışmaların bu yıl bitirilmesi planlanmış,
  • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği konusunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 3.500 kapasiteli tavuk kümeslerinin kapasitesi 29.000 çıkartılmış, 94.500 olan yumurta üretimi 812.000 e yükseltilmiş,
  • Arazi ıslah çalışmalarına önem verilmiş 3.145 dönüm olan ekilebilir arazi miktarı 3.520 dönüme çıkartılmış,
  • Edirne Adalet Sarayındaki satış mağazası ve 3 kafeteryanın işletilmesine başlanmış ve 60 hükümlüye istihdam olanağı getirilmiş,
  • Trakya Kalkınma Ajansı ile “Elimin Hamuru İle Geleceğe Güvenle” isimli proje kapsamında fırın atölyesi yenilenmiş ve günlük ekmek üretimi 1.500 e yükseltilmiştir..

IV. DEĞERLENDİRME
Ülkemiz ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin rehabilitasyonu diğer ifadeyle topluma kazandırılması için yapılan çalışmalar konusunda Dünyada önemli tecrübelere sahip ve örnek uygulamaları olan bir ülkedir.

Bu ayki ve önümüzdeki ayki yazılarımda bu çalışmalara önem verilecek, bu yolla örnek uygulamaların Dünya’ya yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.