MAKALE

2015 Yılı İlk Beş Ayında İşyurtları Kurumu

Giriş

Ceza infaz sistemimizin önemli bir bölümünü meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek öğrenmeleri, meslek sahibi olan hükümlülerin var olan mesleklerini korumaları ve geliştirmeleri için yürütülen işyurdu çalışmaları oluşturmakta olup, işyurtları 2015 yılı ilk beş ayında gerek hükümlülere sağlanan meslek eğitim olanakları gerekse kapasite kullanım ve kurumsal büyüme olarak gelişimini devam ettirmiştir.  
Bu ayki yazımda işyurtlarının 2015 yılı ilk beş ayında gerçekleştirilen çalışmaları açıklanacaktır.

İşyurtları Kurumu ile Kamu Kurumları Arasında Gerçekleştirilen İşbirliği Çalışmaları

İşyurtları kurumu ile farklı kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları sonunda mesleki eğitim almış hükümlülerin kamu kurumlarında çalışma olanağı sağlanmaktadır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında; 2012 yılında 938, 2013 yılında 1.163, 2014 yılında 1.976 olan çalışan hükümlü sayısı 2015 yılı ilk beş ayında 1.662’ye ulaşmıştır.
Bu işbirliği çalışmaları sonucunda hükümlüler; başta adliyeler, sağlık kurumları, belediyeler, tapu müdürlükleri olmak üzere 109 ayrı kamu kurumunda farklı alanlarda çalışmaktadır.

İşyurtları Kurumu ile Özel Sektör Arasında Gerçekleştirilen İşbirliği Çalışmaları

Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında aldıkları meslek eğitiminin özel sektör tecrübesi ile birleştirmek ve bu sayede ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin daha kolay iş bulmalarını sağlamak amacıyla özel sektör işbirliği çalışmalarına önem verilmektedir.
Bu işbirliği çalışmaları sonucunda 2012 yılında 684, 2013 yılında 1.194, 2014 yılında 1.665 hükümlü özel sektör tarafından çok farklı alanda ceza infaz kurumlarında oluşturulan atölyelerde çalışma olanağı bulmuş, bu sayı 2015 yılı ilk beş ayında 1.112’ye ulaşmıştır. İşbirliği yapılan özel sektör sayısı 55 olarak gerçekleşmiştir.

İşyurtlarında Çalışan Hükümlü Sayısı

Hükümlülerin topluma kazandırma çalışmalarında meslek eğitimin ve bu eğitimin pratiğe dönüştürüldüğü yer olan işyurtları çalışmalarının önemi büyüktür. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında açılan meslek eğitim kurslarına; 2012 yılında 50.684, 2013 yılında 59.040 ve 2014 yılında 75.382 hükümlü katılmış, meslek eğitimi alanlardan 2012 yılında 27.387, 2013 yılında 31.160 ve 2014 yılında 34.114 hükümlü işyurtlarında çalışma olanağı bulmuştur.
İşyurtlarında çalışan hükümlüler; ücret almakta, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortalarından yararlanmakta, ayrıca kar payı almaktadırlar.
2015 yılında usta hükümlülerin aldıkları gündelik ücretler % 25 oranında artırılmıştır. Yine işyurtlarında çalışan hükümlülere toplam 5.610.529 TL kar payı dağıtılmıştır.

İşyurdu ve İşkolu Sayısı

Hükümlülerin aldıkları mesleki eğitimlerin pratiğe dönüştürüldüğü yerler olan işyurtlarının sayısı 2012 yılında 227, 2013 yılında 236, 2014 yılında 250 ve 2015 yılı ilk beş ayında 252’ye ulaşmıştır.
Çalışılan iş kolu sayısı 2012 yılında 160, 2013 yılında 169, 2014 yılında 177 ve 2015 yılı ilk beş ayında 181 olarak gerçekleşmiştir.

Tefrişi İçin Ödenek Tahsis Edilen Adalet Sarayları ve Ceza İnfaz Kurumları

2015 yılı ilk beş ayında; Kars, Bitlis, Keşan, Bingöl, Malazgirt, Zara, Zonguldak, Bozova, Ordu Ek Bina, Karadeniz Ereğlisi, Kars, Kozan, Gönen, Gaziosmanpaşa, İstanbul Bölge İdare, İstanbul Bölge Adliye, Trabzon Bölge Adliye, Van Bölge Adliye, Samsun Bölge Adliye, Bursa Bölge Adliye, Adana Bölge Adliye, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemelerinin tefrişi için ödenek tahsisi edilmiş olup, bu Adalet saraylarının mobilya tefrişi ile arşivlerinin tamamı işyurtları tarafından yapılmıştır.
Aynı dönemde; Menemen, Siverek, Söke Ceza İnfaz Kurumlarının tefrişi için ödenek tahsisi edilmiş olup, bu ceza infaz kurumlarının tefrişi işyurtları tarafından gerçekleştirilmiştir.

İşyurtları Kurumu Bütçesinde Yapımı Gerçekleştirilen Adalet Sarayları ve Ceza İnfaz Kurumları

İşyurtları kurumu bütçesinden; 2012 yılında 16 adalet sarayı ile 8 ceza infaz kurumunun, 2013 yılında 12 adalet sarayı ile 12 ceza infaz kurumunun, 2014 yılında 11 adalet sarayı ile 13 ceza infaz kurumunun yapımı tamamlanmış, ayrıca bu yıl 22 adalet sarayı ile 23 ceza infaz kurumunun yapımı planlanmıştır.

Yeni Kurulan İşkolları

2015 yılı ilk beş ayında; İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda perde atölyesi kurularak zebra ve stor perde üretimine başlanmış 5.000 metrekare perde üretimi tamamlanmıştır.
İzmir, Gaziantep ve Erzincan Adalet Saraylarının yemekhaneleri işyurtları tarafından işletilmeye başlanmıştır. 
Ankara Adalet Sarayının kafeteryaları, çay ocakları ve satış mağazası Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce işletilmeye başlanmıştır.

Yatırım Yapılan İşyurtları

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunun hayvancılık işkolları modernize edilerek yeni büyükbaş ve küçükbaş hayvan üniteleri kurulmuş ve kapasiteleri artırılmıştır.
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda serbest yumurta tavukçuluğu yapılabilmesi amacıyla inşaat çalışmaları başlatılmıştır. 
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun süt işleme tesisleri alınan makinelerle yenilenmiş, yeni demir atölyesi yapılmış ayrıca serbest et tavukçuluğu yapılabilmesi amacıyla tesis kurulmuştur.
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda süs bitkisi yetiştirmek amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumunun demir atölyesi yapılan bina ile yenilenmiştir.
252 işyurdunun atölyeleri gözden geçirilmiş ve makine ve ekipmanları yenilenmiştir. Bu yenileme çalışmalara örnek; Eskişehir Açık Ceza Kurumunun “tabela atölyesine” dijital baskı, dijital tekstil baskı, lazer kesim ve kazıma makineleri, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunun “tekstil atölyesine” dikiş makineleri, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunun “matbaa atölyesine” kağıt kesme makinesi, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunun “ayakkabı atölyesine” saya dikme makinesi, “marangoz atölyesine” freze ve kenar bantlama makinesi, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunun “marangoz atölyesine” kenar bantlama makinesi,  Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna “marangoz atölyesine” forklift, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunun “tarım işkoluna” yaylı pulluk, merdaneli kultivatör ve diskli tır pulluğu, Foça açık Ceza İnfaz Kurumunun “süt işleme işkoluna” yoğurt dolum makinesi, yumurta kodlama makinesi, “marangoz işkoluna” kenar bantlama makinesi, “zeytincilik iş koluna” zeytin hasat makinesi, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun ”fırın atölyesine” hamur dinlendirme makinesi, Kastamonu Açık Ceza İnfaz Kurumunun “fırın atölyesine” ekmek paketleme makinesi, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunun “mobilya atölyesine” hava kompresörü, körüklü halı sıkma makinesi, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumunun “demir atölyesine” pres makinesi alınmıştır.

Geliştirilen İşbirliği Çalışmaları

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Ankara 9’uncu Bölge, İstanbul 1’inci Bölge ve Rize 12’inci Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanlarında olan milli parklarda kamelya ve oturma grupları işyurtları tarafından imal edilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan defterlerin üretimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce yapılmaktadır.   
Yine bu kapsamda başta askeri birlikler, belediyeler olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşla işbirliği çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer Çalışmalar

Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından infaz ve koruma memurlarının yazlık ve kışlık ayakkabı üretimi yapılmıştır.

Hükümlü ve tutuluların daha ucuz telefonla görüşmelerinin sağlanabilmesi amacıyla Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Türk Telekom A.Ş arasında protokol imzalamış ve bu kapsamda hükümlü ve tutuklular % 26 oranında daha ucuz telefonla görüşme yapabilme olanağına sahip olmuştur.
Bu yıl işyurdu çalışmalarında kullanılmak üzere; üç kamyonet, bir minibüs, bir otobüs ve bir kamyonun alımı yapılarak dağıtımı yapılmıştır.

Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen işyurdu çalışmalarının tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen ve 52 ceza infaz kurumunun katıldığı Antalya, 49 ceza infaz kurumunun katıldığı İstanbul fuarları tamamlanmış, önümüzdeki aylarda Elazığ, Ankara ve İzmir fuarlarının yapılması planlanmıştır.