JAPONYA CEZA İNFAZ SİSTEMİ-II

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında görev yapan personeli yedi gruba ayırmıştır. Bu gruplar; ceza infaz kurumu genel müdür danışmanı, ceza infaz kurumu genel müdürü, ceza infaz kurumu genel müdür vekili, şube müdürü, şube müdür asistanı, kıdemli infaz ve koruma memuru ve kıdemsiz infaz ve koruma memurudur.

İnfaz ve koruma memurları toplam personel sayısının % 90'nını oluşturmaktadır. İnfaz ve koruma memurları, hükümlülerin hem rehabilitasyonundan hemde güvenlik hizmetlerinden sorumludur. Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde bu sistemin farklı olduğu anlaşılmakta olup, Avrupa Ülkelerinde güvenlik ve rehabilitasyon çalışanlarından sorumlu görevliler ayrı olması nedeniyle Japonya'da uygulanan bu sistemin oldukça farklı ve özgün olduğu anlaşılmaktadır.

Japonya'da 2009 yılında 1.600.000 şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma yapılmış ve mahkemelerce 72.000 kişi hakkında hapis cezası verilmiştir. Hapis cezası verilen bu kişilerin % 60 ının hapis cezası ertelenmiş, % 40 ının hapis cezası infaz edilmiştir. 2009 yılı itibariyle suç işleyen ve hapis cezasının ertelenmemesi nedeniyle yaklaşık 28.000 kişi ceza infaz kurumuna alınmıştır.

30.6.2013 tarihi itibariyle Japonya'da toplam hükümlü ve tutuklu mevcudu 64.932'dir. 100.000 nüfus içindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 51'dir. Toplam mevcut içinde tutukluların oranı 10.7, çocukların oranı 0.5, kadınların oranı 8, yabancıların oranı 6.7'dir. 2000 yılında ceza infaz kurumlarının günlük mevcudu 58.747 u iken bu sayı artış göstermiştir. Bu kapsamda; ceza infaz kurumlarının mevcudu 2003 yılında 70.000'e, 2006 yılında 80.000'e, 2009 yılının sonunda 75.250'ye ulaşmıştır. Hükümlü ve tutuklu mevcudu, toplam ceza infaz kurumlarının kapasitesinin % 83'ünü oluşturmaktadır.

2011 yılı itibariyle Japon ceza infaz kurumlarının bütçesi 202.9 milyar yendir. Bir hükümlünün günlük maliyeti 1.452 yendir. Bu miktarın; 514 yeni yiyecek, 37 yeni giyim, 349 yeni elektrik, 56 yeni ısınma, 38 yeni ulaşım, 133 yeni sağlık, 23 yeni eğitim, 78 yeni ödül, 219 yeni diğer malzemeler, 5 yeni diğer giderlerden oluşmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların günlük programı, hükümlüler ve tutuklular için ayrı ayrı planlanmaktadır. Hükümlüler saat 06:45'de kalkmakta, kişisel öz bakımdan sonra sabah sayımı gerçekleştirilmektedir. Sayımın amacı firarları önlemektir. Yine sabah hükümlü ve tutukluların psikolojik veya fiziksel sağlık kontrolü yapılmaktadır. Kahvaltıdan sonra hükümlüler odalarından atölyelere gitmektedir. Elbiselerini değiştirerek iş elbisesi giymektedirler. Atölyelerde; çalışmaya başlamadan önce fiziksel egzersiz yapılmakta, çalışma kuralları konusunda kısa bir bilgilendirme gerçekleştirilmektedir. Atölyelerde çalışma saat 08:00'de başlamaktadır. Çalışma saat 16.40 civarında sona ermektedir. Çalışma süresince; öğle yemeği verilmekte, ayrıca 20 dakikadan fazla kısa aralar gerçekleştirilmekte ve 30 dakikadan fazla fiziksel egzersiz yapılmaktadır. Yine çalışma süresince ziyaretçilerinin gelmesi halinde görüşme izni verilmekte, yine banyo günlerinde banyo yapılabilmektedir. Çalışma saati sonunda hükümlüler odalarına dönmekte ve akşam sayımı yapılmaktadır.

Akşam sayımından sonra akşam yemeği verilmekte ve saat 18:00'dan sonra serbest zaman olarak düzenlenmektedir. Bu zaman içinde hükümlüler uyuyabilmekte, dinlenebilmekte, televizyon seyredebilmekte veya radyo dinleyebilmektedir. Yine bu zaman süresinde hükümlüler kendilerine gelen mektupları okuyabilmekte, mektup yazabilmekte veya salıverilmeden sonraki hayatları için plan yapabilmektedir.

Tutukluların günlük zaman planı hükümlülerinkine benzemekle birlikte, tutuklular için çalışma zorunlu olmayıp, bu süreyi savunma hazırlayarak ve kitap okuyarak geçirebilmektedir.

Ceza infaz kurumlarında tutuklulara kıyafet ve yatak verilmektedir. Ancak tutuklular hükümlülerden farklı olarak kendi tarafından temin edilen kıyafet ve yataklarını kullanabilmekte, uygulamada hemen hemen tutukluların tamamı kendi kıyafetlerini kullanmaktadır.

Hükümlü ve tutuklulara verilen kıyafet ve yatak iklim değişiklikleri göz önüne alınarak mevsimsel olarak değiştirilmektedir. Yine hasta, yaşlı ve yabancı tutukluların özel durumları göz önüne alınarak ilave kıyafet ve yatak sağlanmaktadır.

Eyaletler tarafından gerekli yiyecek ve su hükümlü ve tutuklular sağlanmaktadır. Tutuklulara kendi paraları ile yiyecek almalarına izin verilmektedir.

Yemek öğünlerinin hükümlü ve tutukluların cinsiyeti, sağlık durumları, yaşı, çalıştıkları iş dikkate alınarak yeterli kalori içermesine dikkat edilmektedir. Öğünler genellikle 1.100 kalori ile 1.700 kalori arasında değişmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen “İş ve Refah” konulu Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırmasında; 30-39 yaş grubu erkeklerin günlük kalori ihtiyacının 2.155, kadınlar için 1.689 olduğu belirlenmiştir. Bu rakamlar; ceza infaz kurumlarındaki kalori miktarının, toplumdaki kalori standartları dikkate alındığında yeterli olduğunu göstermektedir. Diğer yandan artan sayıdaki yabancı hükümlü ve tutuklular dikkate alınarak, bu hükümlü ve tutukluların sahip oldukları gelenekler ve dini kurallara göre özel öğünler hazırlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında hazırlanan yiyecekler; hükümlü ve tutukluların sadece en ideal seviyede fiziksel enerji kazandırmamakta, aynı zamanda psikolojik durumlarına etki etmektedir. Bu nedenle; ana yemek dışında hazırlanan garnitürler ile öğünlerin besinsel kalitesi artırılmaktadır.

Hükümlü v tutuklular için; tek kişilik odalar ve grup odaları olmak üzere iki çeşit oda bulunmaktadır. Her odada; masa, çalışma masası ve temizlik malzemeleri standart olarak bulunmaktadır. Günümüzde, bir çok ceza infaz kurumu bakımdan geçirilmekte ve daha modern bir görünüşü kavuşturulmaktadır. Odalar, Anayasa tarafından belirlenen standartlarda aydınlatılmakta ve havalandırılmaktadır. Yine kurumlarda ısıtma sistemi bulunmaktadır.

Hükümlü ve tutuklular haftada iki kez banyo yapabilmektedir. Hükümlü ve Tutuklularla İlgili Asgari Standart Kurallara göre; hükümlü ve tutukluların hafta en az bir kez banyo yapmaları gerekmektedir. Ortalama banyo süresi onbeş dakikadır.

Spor yapmak sağlığı korumak için zorunlu bir aktivitedir. Bu nedenle hükümlü ve tutuklular her gün otuz dakikadan fazla egzersiz yapmaları sağlanmaktadır. Hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda spor açık havada gerçekleştirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan ve sayıları gittikçe artmakta olan yaşlılar ve madde bağımlıları gibi hassas gruplar için daha hafif ve özel spor programları uygulanmaktadır.

Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumlarına alındığında ilk muayeneleri yapılmaktadır. Bu ilk muayene dışında, hükümlü ve tutukların düzenli olarak muayeneleri gerçekleştirilmekte, bunun dışında ihtiyaç halinde her zaman hükümlü ve tutukların muayeneleri yapılmaktadır. Hayat tarzından kaynaklanan rahatsızlıklar kapsamında mide muayenesi ve özel tıbbi çek up yapılmakta, ayrıca bayan hükümlü ve tutuklular için kanser hastalıkları konusunda özel muayene gerçekleştirilmektedir.

Bütün ceza infaz kurumlarına doktor ve tıbbi personel atanmakta, bu personel tarafından hükümlü ve tutukluların ilk muayeneleri, periyodik muayeneleri gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında, Japonya'da dört özel tıbbi merkez bulunmakta olup, bu sağlık kurumlarında ileri tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Bu sağlık kurumlarının bir kısmı Tıbbi Hizmet Kanununa göre hastahane olarak akredite edilmiştir.

Devam edecek