İNGİLTERE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA VE DENETİMLİ SERBESTLİK MERKEZLERİNDE
UYGULANAN “MÜDAHALE PROGRAMLARI”

1. Giriş
Değişik ülkelerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucu, ceza adalet ve infaz sisteminin hedefi, suça sürüklenen kişinin ceza infaz kurumunda iken zamanını verimli ve kurallara uygun geçirmesi, ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra yeniden suça sürüklenmemesi diğer ifade ile topluma kazandırılması için ihtiyacı olan “eğitim” ve “müdahale” programlarının uygulanmasıdır.
Bu ayki yazımda sizlere İngiltere ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik merkezlerinde uygulanan “müdahale programları” hakkında açıklamalarda bulunacağım.
2. İngiltere Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Merkezleri Hakkında Genel Bilgiler
İngiltere’de, 2008 yılından itibaren ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik merkezleri “Ulusal Hükümlü Yönetim Servisi”ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu ülkede, 123 ceza infaz kurumu ile 35 denetimli serbestlik merkezi bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında 84.163 hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup, bunlardan; 11.256’sı tutuklu (7.906’sı yargılaması devam eden, 3.350’si hüküm özlü), 70.919’u (106’sı para cezasını ödememesi nedeniyle hakkında hapis kararı verilen, 4.175’i altı aydan kısa süreli hapis cezasına hükümlü, 2.361’i altı aydan fazla 12 aydan az hapis cezasına hükümlü, 19.565’i 12 aydan fazla 4 yıldan kısa süreli hapis cezasına hükümlü, 26.789’u 4 yıldan fazla hapis cezasına hükümlü, 12.789’u süresi belirsiz hapis cezsına hükümlü, 5.134’ü koşullu salıverilme şartlarını ihlal eden) ve 1988’i diğer cezalara hükümlüdür.
Ceza infaz kurumlarının mevcudu 31 Aralık 2012 tarihi ile karşılaştırıldığında,  %1 oranında artış olduğu görülmektedir. (Offender Management Statistics Quarterly Bulletin, 2014:1-24)
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle denetimli serbestlik merkezlerince 220.242 kişi denetim altında tutulmaktadır.
Dünyadaki rehabilitasyon çalışmalarındaki başarının göstergelerinden biri yeniden suç işleme oranının düşüklük göstermesidir. Bu kapsamda İngiltere’de Nisan 2011 ile Mart 2012 tarihleri arasında (Ministry of Justice, https://www.gov.uk/government/publications/proven-reoffending-statistics-april-2011-march-2012);
a) 600.000 yetişkin ve çocuk hakkında uyarı tedbiri, mahkumiyet kararı veya ceza infaz kurumundan salıverme kararı verilmiş, bunların 160.000’ni ise bir yıl içinde yeniden suç işlemiştir. Yeniden suç işleme oranı % 26,5 olup, bu oran bir önceki yılla karşılaştırıldığında %0,3 oranında düşmüştür.
b) 530.000 yetişkin hakkında uyarı tedbiri, mahkumiyet kararı veya ceza infaz kurumundan salıverme kararı verilmiş ve bunların 130.000’ni bir yıl içinde yeniden suç işlemiştir. Yetişkinlerin yeniden suç işleme oranı ise %25,3’tür.
c) Ceza infaz kurumundan salıverilen yetişkinlerin yeniden suç işleme oranı %45,8 olup, bu oran bir önceki yılla karşılaştırıldığında yeniden suç işleme oranının %1,5 oranında düşmüştür. 12 aydan kısa süreli hapis cezasına hükümlerde yeniden suç işleme oranı % 57,7 olup, 12 ay ve daha uzun süreli hapis cezalarında yeniden suç işleme oranı ise %34,4’tür.  
d) Kamusal cezalar ve hapis cezasının ertelenmesi ile birlikte yükümlülük belirlenen kararlarda, yeniden suç işleme oranı %34 olup, bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu oranın %0,2 oranında düşmüştür.
e) 71.000 çocuk hakkında uyarı tedbiri, mahkumiyet kararı veya ceza infaz kurumundan salıverme kararı verilmiş ve bu çocukların 25.000’ni bir yıl içinde yeniden suç işlemiştir. Yeniden suç işleme oranı %35,5 olup, bir önceki yıla göre %0,3 oranında düşüş göstermiştir.
f) Ceza infaz kurumundan salıverilen çocukların yeniden suç işleme oranı %69,3 olup, bu oran bir önceki yılla mukayese edildiğinde %3,3 oranında düşmüştür.
3. İngiltere Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Merkezlerinde Uygulanan Müdahale Programları
İngiltere’de 2010 yılından 2013 yılına kadar denetimli serbestlik merkezlerinde uygulanan akredite edilmiş müdahale program sayısında yıllara göre düşüş görülmektedir. Denetimli serbestlik merkezlerinde; 2010 yılında 24.972, 2013 yılında ise 16.390 müdahale programı başlamıştır. Tamamlanan müdahale programı sayısı incelendiğinde bu merkezlerde; 2010 yılında 17.545,  2013 yılında ise 10.990 müdahale programı tamamlanmıştır. (Ministry of Justice, 2014:1-25)
Denetimli serbestlik merkezlerinde 2013 yılında;
a) 3.825 “Aile İçi Şiddet Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre üç ayrı şekilde (üç değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 2.842’si tamamlanmıştır.
b) 6.770 “Genel Suçlu Davranış Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre altı ayrı şekilde (altı değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 3.927’si tamamlanmıştır.
c) 2.121 “Cinsel Suç Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre altı ayrı şekilde (altı değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 1.533’si tamamlanmıştır.
d) 2.691 “Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonu İle İlgili Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre yedi ayrı şekilde (yedi değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 2.051’i tamamlanmıştır.
e) 983 “Şiddet İle İlgili Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre dört ayrı şekilde (dört değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 637’si tamamlanmıştır.
Bu Ülkedeki ceza infaz kurumlarında 2010 yılından 2013 yılına kadar uygulanan akredite edilmiş müdahale program sayısında yıllara göre düşüş görülmektedir. Ceza infaz kurumlarında; 2010 yılında 19.528, 2013 yılında ise 12.374 müdahale programı başlamıştır. Bu kurumlarda, 2010 yılında 16.099,  2013 yılında ise 11.116 program tamamlanmıştır. (Ministry of Justice, 2014:1-25)
Ceza infaz kurumlarında 2013 yılında;
a) 252 “Aile İçi Şiddet Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre iki ayrı şekilde (iki değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 250’si tamamlanmıştır.
b) 6.001 “Genel Suçlu Davranış Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre yedi ayrı şekilde (yedi değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 5.546’si tamamlanmıştır.
c) 1.077 “Cinsel Suç Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre sekiz ayrı şekilde (sekiz değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 1.034’si tamamlanmıştır.
d) 3.748 “Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonu İle İlgili Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre on iki ayrı şekilde (on iki değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 3.101’i tamamlanmıştır.
e) 1.296 “Şiddet İle İlgili Müdahale Programı” başlatılmış olup, bu Program hükümlülerin ihtiyaçlarına göre altı ayrı şekilde (dört değişik program halinde) yapılandırılmış ve bu müdahale programlarının 1.179’u tamamlanmıştır.
4. Değerlendirme
İngiltere denetimli serbestlik merkezlerinde; akredite edilmiş beş temel program ile bu programların hükümlülerin ihtiyaçları kapsamında yapılandırılmış yirmi altı alt program, ceza infaz kurumlarında; beş temel program ile bu programların hükümlülerin ihtiyaçları kapsamında yapılandırılmış otuz beş alt program uygulanmaktadır. Bu programlara binlerce hükümlü  katılmıştır.
Ceza infaz kurumlarında “bireysel çalışmalar” önem taşımakta olup, rehabilitasyon çalışmalarından etkili sonuçların alınabilmesi için kişileri suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldıracak (eğitim eksikliği, madde bağımlılığı, öfke kontrolünde güçlük gibi) müdahale programlarının geliştirilmesi ve uygulanması önem arz etmektedir.