SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM

Ceza infaz kurumlarında yapılan eğitim çalışmaları bir çok kamu ve gönüllü kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle işbirliği içinde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

 Bizler, her zaman yönetim anlayışımız ve ilkelerimizle idari personelimiz, öğretmenlerimiz ve tüm memurlarımızla birlikte ortak akıl ve “biz” ruhuyla kurumlarımızda sürekli ve sürdürülebilir bir değişim, gelişim ve iyileştirme gayretinde bulunacağız.

Kurumlarımız, misyonunun bir gereği olarak mahkemelerce verilen tutuklama ve hapis cezalarını yerine getirirken aynı zamanda kurumlarımızda geçici kalan hükümlü ve tutukluların  ilgi ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak eğitim faaliyetlerini çok ciddi ele almak durumundadır. Ceza infaz kurumlarında gerçekleşecek her türlü değişim ve gelişim sadece bireyleri ve kurumları değil, aynı zamanda Ülkemizi etkileyebilecek bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, sorumluluğumuzun fazla, yükümüzün ağır olduğunun bilincindeyiz.

Tarihimizden aldığımız, kültürel ve sosyal zenginliğimiz ile bugün var olan beşeri zenginliğimiz sürdürülebilir bir gelişim sağlama noktasında bize güç ve kuvvet vermektedir. Geçmişte daha çok olumsuz haberlerle ve cezaevi isyanları ile gündeme gelen Adalet Bakanlığı, bugün, AB ve uluslararası kuruluş yetkililerinin hazırladıkları raporlarda uluslararası standartları vurgulanan ceza infaz kurumları ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımında devlet kurumları arasında birincilik ödülü alan projeleriyle gündeme gelmektedir. Bütün bunlar toplumun hemen her kesimi tarafından takdir edilmekte, artık geçmişte şikayet eden kesimler bile bu çalışmalar dolayısıyla beğenilerini ifade etmektedirler.

Bilindiği üzere, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması ve suçun tekrarının azaltılması açısından eğitim ve iyileştirme faaliyetleri oldukça önemlidir. Kurumlarda eğitim öğretim çalışmalarını çağdaş uygulamalar doğrultusunda daha ileriye götürmek amacıyla, yaşam boyu eğitim kavramı infazın temel amaçlarından biri ve en önemlisi olarak benimsenmiş, infaz rejiminin de bu temelde gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Nitekim, ceza infaz kurumlarında, bütün eğitim olanaklarına tüm tutuklu ve hükümlülerin erişebilmeleri yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakakalığı ile Bakanlığımız arasında maddi durumu yetersiz hükümlü ve tutukluların açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi, kayıt ücretleri ile sınav giderlerinin karşılanmasına ilişkin var olan işbirliği protokolü yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellenip bu kapsamda imzalanmıştır.

Hedefimiz, personelimiz ile hükümlü öğrencilerimiz için özgür bir eğitim ortamı; huzur ve kardeşliğin hâkim olduğu; yenilikçi ve girişimci kurumlar kurgulamaktır. Modern eğitim yaklaşımlarıyla öğrenciyi merkeze alan, idari çalışanlarıyla “birliktelik ruhunu” oluşturan, tüm paydaşlarıyla “biz merkezli” çalışmalar yürütebilen, geleceği bugünden öngörerek planlamalarını yapan, aziz Ülkemizin kalkınmasında rol oynayan kurumlar oluşturmaktır.
Kalkınma ve gelişme gayreti içerisinde ciddi mesafeler kat eden ceza infaz kurumlarının arzu edilen gelişmişlik düzeyine ulaşması ancak herkesin ortak çabası ile mümkün olacaktır. Ülkemizin kadirşinas insanlarına karşı temel borcumuz  yenilikçi projeler üreterek, örnek bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak, tüm hükümlü ve tutukların kurumda en verimli şekilde zaman geçirmelerini temin ederek topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde salıverilmelerine zemin hazırlamaktır.

Bu anlamda yapılan ve yapılacak tüm çalışmalarda paydaşlarımıza her türlü destek ve katkıyı sunmalı; bu yöndeki girişimlere sürekli yüksek düzeyde yardımcı olmalıyız. Hükümlü ve tutuklularımızın sorumluluk bilinci, bilgi, deneyim ve donanıma sahip olarak kurumdan ayrılmaları için bütün imkânlar kullanılmakta; tüm personelimiz bu uğurda her türlü özveriyi göstermektedir. Sadece eğitim ve öğretim konusunda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da çok çeşitli imkânlar sunarak, sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamaktayız.

İnanıyorum ki, hükümlü ve tutuklularımız da kendilerine sağlanan bütün mekan ve imkanların bilincinde olarak, sorumluluk anlayışıyla hareket edecektir.

Bu  değerlendirmeler  ışığında, yeni Protokolümüzün tüm paydaşlarımıza ve kurumlarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum.  

Saygı ve sevgilerimle…