SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM 2

 Eğitim kavramı o kadar geniş bir anlamı içeriyor ki, bu kavram yaşamımızın temelini oluşturur. 18. yy.’da yaşamış Fransız filozof Helvetius “Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz”  diyor. Kişi, geçmişte yaşadığı tecrübelerin ve öğrenmiş olduğu bilgilerin ürünüdür. Eğitim, bizlere hayatın her alanıyla ilgili bilgi sağlar, değerlerimizi, inanışlarımızı ve hayata bakışımızı etkiler. Hepsinden daha da önemlisi eğitim insanların  geleceğini, iş yaşamını ve sosyal statüsünü, yakınlarına sağlayacağı imkan ve itibarı belirler. Eğitim’in bu büyük ve neredeyse hayatımızın tümünü saran sorumluluğu nedeniyle ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Çağdaş ve verimli eğitim programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerimizi, her geçen gün çıtayı daha da yükselterek sürdürüyoruz.
Ceza infaz kurumlarımızda yaşanan kalabalıklaşmanın 150.000’e ulaştığı bu günlerde, kurumlarımızda huzur ve sükunun sağlanmasında, infaz ve iyileştirme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde görev yapan personelimize teşekkür ediyorum. Yine kendilerine sunulan eğitim, iyileştirme ve işyurdu hizmetlerine katılımları ile bu faaliyetlerimizi anlamlı hale getiren, diğer infaz hizmetlerinin yürütülmesinde personelimizin işlerini kolaylaştıran,  gayretlerimize olumlu geri dönüşlerde bulunarak hizmetlerimizin amacına ulaştığını görmemizi sağlayan hükümlü ve tutukluları tebrik ediyorum. Bu anlamda 2013 yılında,  değişik tip ve modellerdeki ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutuklulardan mesleki eğitim ve işyurdu hizmetlerine toplam 61.239 kişiyi dahil ederek, bu kişilerin meslek edinmiş olarak tahliye sonrasına hazır hale getirilmesini, yönlendirmelerimiz sayesinde ilk orta ve yüksek öğrenime dahil ettiğimiz kişi sayısının her geçen gün artmasının haklı gururunu sizlerle paylaşıyorum
Yaptığımız görev; ceza infaz kurumlarımızda bulunan yaklaşık 150.000 hükümlü ve tutuklu,  denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yaklaşık 200.000 kişi ile bunların ailelerini de düşündüğümüzde faaliyetlerimiz doğrudan 2.000.000 dan fazla kişiyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarında sürdürdüğümüz eğitim ve iyileştirme çalışmaları, Genel Müdürlüğümüz açısından büyük önem taşıyor.
Günümüz itibariyle yeni ceza infaz kurumu inşa çalışmalarının dışında kurumlarımızda sürdürülen eğitim ve iyileştirme çalışmaları aralıksız sürerken, eğitim alanında yapılan yenilikler, projeler ve çeşitli kurumlarla yapılan işbirliği çalışmaları kurumlarımızı birer eğitim yuvasına dönüştürüyor. Genel Müdürlüğümüzce son dönemde eğitim ve iyileştirme konusunda çok önemli adımlar atılıyor.  Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile tutuklu ve hükümlülerin eğitim öğretim kayıt ücretleri ve sınav giderlerinin karşılanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile maddi imkanı olmayan hükümlü ve tutukluların eğitim giderlerinin karşılanması anlamında önemli bir gelişme sağlandı. Sadece hükümlü ve tutukların değil, tüm mesai arkadaşlarımızın sürdürülebilir eğitim kapsamında kendini geliştirmesi ve çağın gereksinimleri noktasında donanımlı bireyler haline gelmesi temel hedeflerimiz arasındadır.
Ceza infaz kurumlarımızda sürdürülen eğitim-öğretim çalışmalarında okuma yazma kurslarına 8 bin 323, ikinci kademe okuma yazma kurslarına 4 bin 661 tutuklu ve hükümlünün katılıyor. Kurumlarımızda açık öğretim ortaokulunda 6 bin 411, açık öğretim lisesinde 13 bin 349, açık öğretim fakültesinde 2 bin 327,  iki yıllık yüksekokul örgün eğitimde 481, 4 yıllık fakülte örgün eğitiminde 168, uzaktan eğitimde 87, yüksek lisans eğitiminde 34, doktora eğitiminde ise 6 tutuklu ve hükümlü eğitim ve öğretimlerini sürdürüyor. 2014 yılında şu an itibariyle ceza infaz kurumlarında 19 bin 61 sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenirken, bu faaliyetlerin dışında 59 bin 40 tutuklu ve hükümlü iş ve meslek kurslarından istifade ederek mesleki gelişimlerine katkı sağlıyorlar. 
Kurumsal eğitim durumu istatistiğine baktığımızda, sürdürülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının kurumlarımızdaki önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu çalışmaların sürdürülebilirlilik esasına göre şekillenmesi, sadece bugün değil, gelecekte de aynı dinamizmi yakalaması amaçlarımız arasındadır.
Gerek kalabalık gerekse mevsim şartları nedeniyle ceza infaz kurumlarının barınma şartlarının daha iyi bir hale getirilmesine özen gösterilmesi, bu konuda gerek su yetersizliği yaşanmaması, gerekse banyo tuvalet gibi diğer fiziki noksanların giderilmeye çalışılması elzemdir.  Bu konuda ceza infaz kurum yönetiminin, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde acil problemleri ivedilikle Genel Müdürlüğe birdirmesi ve bu sorunların en kısa sürede çözülmesi sağlanmalıdır.

BAYRAMLAR KARDEŞ OLMANIN EN GÜZEL
ÖRNEKLERİNİN YAŞANDIĞI ZAMAN DİLİMİDİR
Ramazan ayı ve bayramlar, ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için çok önemli günlerdir.
Ramazan ayı, yardımlaşmanın, kardeş olmanın en güzel örneklerinin yaşandığı zaman dilimidir. Asırlardır barışa ve kardeşliğe öncülük etmiş bir kültürün temsilcileri olarak insan haklarına ilişkin duyarlılığımızla dayanışma içinde olmaya, muhtaç olanın yardımına koşmaya devam edeceğiz. Yine millet olarak Dünya üzerinde yaşanan acıların bir an önce son bulmasını, huzur, barış ve kardeşliğin yeniden tesisini yürekten arzuluyor ve dua ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm personelimizin ve kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde bayram geçirmeyi, bayramın bereketinin, güzelliğinin tüm milletimize, insanlık alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.