GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI VE DIŞ GÜVENLİK

Çağdaş ve modern kurumların yapımı, fiziki koşulları uygun olmayan ya da küçük kapasiteli kurumların kapatılması, mevzuatın yenilenmesi, eğitim çalışmaları ve uygulamaları gerek ülkemiz gerekse Uluslar arası düzeyde reform olarak nitelendirildi ve ilgi ile izlendi. Fiziki ve mali yapı, mevzuat, personel ve eğitim alanlarında büyük ve köklü değişimler sağlanarak bugünkü tablo gerçekleştirildi.

Fiziki yenilenmenin tek başına yeterli olmadığının farkında olarak, infazın kalitesini belirleyecek olan ceza infaz kurumu personeline yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar da, öncelikle ifa edilen görevin toplumsal saygınlığı ve sorumluluğu vurgulanarak, merkez ve taşra ilişkileri kuvvetlendirilip, uzman kadrolarca verilen eğitimler ile moral ve motivasyonlarının üst seviyede tutulmasına çalışıldı. Tüm bu çalışmalara ek olarak personelimizin özlük hakları açısından da iyileştirilmesi noktasında önem arz eden yasal düzenlemeler hazırlandı. Siz değerli mesai arkadaşlarımızında yakından takip ettiği, Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın ve Müsteşarımız Sayın Kenan İpek’in de yoğun çaba gösterdiği ve Sayın Bakanımızın ekim ayında yasalaşacağını ifade ettiği “Dış Güvenlik Yasa Tasarısı” özellikle personelimiz açısından çok önemli kazanımlar içermektedir. Dış Güvenlik Yasası, gerek sorumluluk alanının genişletilmesi, gerekse özlük hakları noktasında bir çok yeniliği de beraberinde getirmektedir.

Dış Güvenlik Yasa Tasarısı ile 6136 sayılı Kanununda, emekli olduktan sonra da silah kullanabilecek kamu görevlileri arasına “ f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurluğundan,” ibaresi eklenmek sureti ile bu maddeye göre kanunda belirtilen kurum personeli çalışma hayatında olduğu gibi emekliliklerinde de silah bulundurup taşıyabileceklerdir.

657 sayılı kanunun özel hizmet tazminatı maddesinde yapılan düzenlemeyle, ceza infaz kumrularında görev yapan mühendisler, mimarlar, sosyologlar, teknisyenler, ceza infaz kurumu müdürü, müdür yardımcısı, idare memuru, infaz koruma memuru ve infaz koruma başmemuruna ek özel hizmet tazminatı verilebilecektir.

5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, ceza infaz kurumlarında, ceza infaz kurumu müdürü, müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuruna 90 gün ek fiili hizmet zammı verilmesi öngürülmektedir.

Öte yandan yeni tasarıya göre ceza infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne devri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde aşamalı olarak gerçekleşecek ve bu kapsamda Sayın Bakanımızın açıkladığı üzere dış güvenlik hizmetlerinde görev alacak 25.000 personelin, öngörülen zaman dilimi içerisinde alımı yapılacaktır.

Değerli arkadaşlar,
İç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel amaç, cezaların infazının ve tutukluluğun, disiplin ve düzen içerisinde yerine getirilmesini, hükümlü ve tutukluların can güvenliklerinin sağlanmasını, muhafaza edilmelerini, kendilerine veya başkalarına zarar vermelerinin, ayrıca rehin alma ve ayaklanma gibi olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. Dış güvenlik hizmetlerindeki temel amaç ise, hükümlü ve tutukluların firar etmelerinin engellenmesi, dışarıdan kuruma yapılacak saldırı ve müdahalelerin önlenmesi, sevk ve nakil hizmetleri ile adliye, hastane gibi yerlerde can güvenliklerinin sağlanmasıdır. Dış Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili süreci en başından beri takip etmekle birlikte bu yasanın siz değerli mesai arkadaşlarımıza hem moral ve motivasyon hemde özlük hakları ve mali iyileştirmeler açısından da katkı sağlayacağına ve kurumsal bir yenilenmenin vesilesi olacağına inanıyoruz.

Kurumlarımızda çalışan personelimizin ne kadar büyük fedakarlıklarla görev yaptıklarını ve sıkıntılarını biliyor; atılması gereken adımların bir kısmını bu kanun ile yerine getirmiş oluyoruz. Görevinin zorluk derecesi her ne olursa olsun mesleğinin onurunu koruyan ve her daim iyi birer örnek olma gayretinde olan siz değerli mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda görevini icra etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tasarının kanunlaşarak kurumlarımıza katkı sağlamasını temenni ederken, bir sonraki sayımızda görüşünceye dek hepinize iyi çalışmalar diliyorum.