2015 Yılından Beklentilerimiz

Her yeni yıl; yeni umutlar, yeni beklentiler demektir insan için. Gerek kişisel gerekse kurumsal olarak bakıldığında yeni yıl ile birlikte bir takım hedefler belirlenir. Planlanmış amaçlara ulaşmanın ilk adımı geliştirici ancak gerçekçi olan hedefler belirlemektir. Bu açıdan, ilk önce mevcut durumumuzun muhasebesini yapmak, ardından gerek mekân, gerekse zaman açısından bir irdeleme yaparak önceliklerimizi belirlemek gerekiyor. Bir önceki yıl imkanlarımızı nasıl kullandığımızı, neleri başarıp nelerin eksik kaldığını düşünmeliyiz. Bireysel ve kurumsal açıdan bir önceki yıl neler yaptığını bilmeyen yöneticinin ya da kurumun sonraki yılda zaman kullanımındaki verimini artırması son derece güçtür.

Değerli mesai arkadaşlarım; Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiğimiz yıllık değerlendirme toplantısında tüm kurum müdürlerimizle 2014 yılının değerlendirmesini yaparak kurumlarımızda yaşanan sıkıntıları ve problemleri değerlendirirken, 2015 yılından beklentilerimizi ve hedeflerimizi ele aldık. Her kurumun kendine özgü sorunları, sıkıntıları ve hedefleri vardır. Ancak bizim genel hedefimiz, tüm kurumlarımızda hem personel hem de hükümlü ve tutuklular ile daha modern, eğitim iyileştirme çalışmalarında etkin, modern infaz anlayışının benimsendiği daha fazla hizmet üretilebilir bir yapıya kavuşmaktır. Kurum idarecilerimizin genel hedeflerimize ulaşmada en önemli faktör olduğundan hareketle, daha başarılı, sorunlarından değil başarı hikâyelerinden bahsedilen bir kurumsal yapı inşa etmek için herkesin el birliği ile bu hedefe eşit miktarda katkıda bulunması gerekir. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata hazırlanması için çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır.

Hükümlülerin ceza infaz kurumundan salıverilmelerinden sonra iş sahibi olabilmeleri için eğitim çalışmalarının yanı sıra sürdürülen meslek edindirme faaliyetleri bizler için son derece önemlidir. Ülkemizde bulunan 243 işyurdu müdürlüğü aracılığı ile bu çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülmekte ve Genel Müdürlük olarak bu çalışmaları yakından takip etmekteyiz. İşyurtlarında 30.000 civarında hükümlünün çalıştığı dikkate alındığında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların önemli bir kısmına çalışma imkanı sunulduğunu da görebiliriz. Hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması bizim en temel ilkemiz iken, bu zorlu ve büyük sabır gerektiren yolda hepimize önemli ödevler düşüyor. Bu meşakkatli yolda başarılı olabilmek adına elinizden gelen tüm çabayı göstereceğinize yürekten inanıyorum. Özellikle kurum idarecilerimizin, değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri, gerek bireysel gerekse kurumsal iletişimde başarıya ulaşabilme ilkesini benimsemiş olmaları gerekmektedir.

Kurumsal başarı tek başına kazanılan bir kazanım olmayıp, ekip olabilme ve ekip ruhunu sürdürülebilir kılarak kazanılabilen bir sonuçtur. Spordaki terimsel ifadesi ile “Şampiyonluk ekip ruhu ile kazanılır”. Ancak, bu yolda mevcut durumun bilincinde olarak personelinin bireysel yetkinliğinin gelişimine katkıda bulunan, eğitim ve beceri durumuna göre bunu organize edebilen yöneticinin büyük bir aksilik olmadığı sürece başarısız olması çok zordur.

Başarılara nasıl ulaşıldığı ve başarısızlıklarda hangi derslerin çıkarıldığı iyi analiz edilmeli ve yeni hedefler buna göre belirlenmelidir. Hatalarından ders çıkarmayan kişiler ya da kurumlar, başarıyı değil başarısızlığı sürdürülebilir kılmaya devam eder.

Ölçemediğiniz performansı geliştiremez, daimi kılamazsınız. Yeni yıl ile birlikte belirlediğimiz hedeflerin, ulaşılabilir olmasına dikkat etmek performansı geliştirmenin temelidir. Bir kişinin ya da yöneticinin, hedefe yaklaşabilmesi için tüm personeli ile birlikte öncelikle kurumsal misyonu ve vizyonu iyi anlaması, bu hedefe ulaşma noktasında gerekli motivasyona sahip olması gerekir. Hedeflerin kurumsal yapıda heyecan verici olması ve kişisel performans ile ilişkilendirilmesi gerçekten büyük önem taşır. 

Değerli mesai arkadaşlarım;
Her yeni yıl, getirdiği iyimserlik ortamıyla bireylerin olduğu kadar, kurumların ve çalışanlarının da geleceğe dönük umutlarını ve beklentilerini arttırmaktadır. 2015 yılının başarılı ve beklentilerimizin karşılandığı bir yıl olması hepimizin dileğidir.

Hükümlü ve tutukluların cezalarının infazları sırasında onlarla ilgilenen, yol gösteren, onların topluma yapıcı, yararlı ve üretken bireyler olarak dönmeleri için fedakâr bir şekilde çalışan siz ceza infaz kurumları personelimizin yeni yılda da görev bilinci ve sorumluluk şuuru ile yılmadan çalışacağına olan inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Olumlu bir motivasyonla kendinize inanmanız, sahip olduğunuz yeteneklerinizi ve imkânlarınızı verimli bir şekilde kullanmanız kurumsal anlamda bizi hedefimize ulaştıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle siz çalışanlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

Kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın da en kısa sürede sevdiklerine kavuşmalarını, dışarıda sağlıklı bir sosyal yapı içerisinde başarılı bir hayat sürmelerini temenni eder, yeni yılın herkese başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.