BİZİM İÇİN EĞİTİM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ülkemizde çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda başlatılan reform çalışmaları kapsamında önemli başarılara imza atıldı. Yüzyılımızın başında yapılmaya başlanan çalışmalarla ceza infaz kurumları her açıdan güçlendirilerek; fiziki imkanlar ile insan kaynakları yönünden iyileştirildi ve insan haklarına uygun uygulamalar açısından da şeffaf hale getirildi.

Son yıllarda inşa ettiğimiz kurumlar birçok yönden bütün dünya için örnek kurumlar haline geldi.

Büyük şehirlerde kampüs tipi yapılanma ile eğitim ve iyileştirme çalışmaları bakımından olumlu sonuçlar alınırken, ekonomik anlamda da sınırlı kamu kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasına imkan sağlandı.

Bunun yanında, çağdaş ceza infaz seçenekleri arasında yer alan denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında uygulamaya konulmasıyla, hapis cezasına alternatif oluşturulması ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli bir boşluk doldurulmuş oldu.

Kendini yenileyen, sürekli gelişen ve büyüyen yapısıyla denetimli serbestliğin önümüzdeki yıllarda vazgeçilmez bir infaz sistemi olarak yerini alacağına inanıyorum.

Genel Müdürlüğümüz ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleriyle sürekli gelişen bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Toplam 43.923 çalışanı ile bugün ülkemizde toplam 355 ceza infaz kurumu ve 134 denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmaktadır.

Eğitim merkezlerimizde 5 aylık hizmet öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan 1.251 infaz ve koruma memuru öğrencisinin ceza infaz kurumlarına, 687 infaz ve koruma memuru öğrencisinin denetimli serbestlik müdürlüklerine atama işlemleri Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlük olarak personelimizin sosyal, moral ve sağlık yönünden güçlü bireyler olmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda olmak üzere, çalışanlarımızı eğitim ve spor etkinlikleriyle sürekli olarak destekliyor, personelimizin düzenlenen çeşitli spor turnuvalarına katılımını, kurumumuzun bu tür etkinliklerde layıkıyla temsil edilmesini teşvik ediyoruz. Nitekim, Ankara Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2013 Kamu Futbol Turnuvasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı 77 takım içerisinde büyük başarı elde ederek 4’üncü oldu. Nisan ayında başlayıp Haziran ayında sona eren turnuvada takımımızı elde ettiği başarı nedeniyle kutluyorum. Teknik heyetten futbolculara kadar tüm personelimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum.

Yine bu anlamda personel eğitimi de çok önemlidir. Modern ceza infaz kurumları inşası tek başına infazdan beklenen amacı gerçekleştirmeye yeterli değildir. Bilindiği gibi infazın en önemli amacı hükümlülerin çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle, kurumlarımızda bulundukları süreyi sağlıklı, üretken ve verimli olarak geçirerek, topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle ceza infaz kurumlarında en büyük görev çalışanlarımıza düşmektedir. İnfazın amacına uygun faaliyetleri yerine getirecek personelin işini en iyi şekilde yapabilmesi, zamanın gelişen ve değişen şartlarına ayak uydurabilmesi gerekmektedir. Personel eğitiminde, eğitim merkezlerimizin çok önemli işlevi vardır. Eğitim merkezlerimizi her türlü eğitim için hazır tutuyoruz. Bu yola çıkarken sadece Ankara Eğitim Merkezimiz vardı. Bugün eğitim merkezi sayısını beşe çıkarmış bulunuyoruz. Epey süredir hazırlıkları süren Denizli Eğitim Merkezi’nde yakında eğitimlere başlıyoruz.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çeşitli projelerle de personelimizi eğitim yönünden destekliyoruz. Daha önce açılışını yaptığımız “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında, personelimizle ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Projeyle, başta kadınlar, çocuklar, yabancı, engelli, yaşlı ve ölümcül hastalığa sahip tutuklu ve hükümlüler olmak üzere “hassas gruplar” ile çalışma konusunda personele eğitim verilecek. Yine uygulanan personel memnuniyet anketi ile onların görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. Ceza infaz kurumlarında çalışanların meslek tanımı yapılacak ve mesleki standartları geliştirilecek. Elektronik bir öğrenme ve geliştirme stratejisi hazırlanacak. Yeni teknolojinin kullanılmasıyla web tabanlı uzaktan öğrenme sisteminin uygulanması sağlanacak. Proje kapsamında, kurum müdürleri ve müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetiminden birinci derecede sorumlu personelin katılımıyla 4 ve 6 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen “Etkin Liderlik ve Yöneticilik Semineri” personelimize yönelik eğitim çalışmalarından birisiydi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik şubelerinde görevli psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmenlere yönelik “0-18 Yaş Aile Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirildi. Afyonkarahisar’da, 10-19 Haziran, 20-29 Haziran, 30 Haziran-09 Temmuz 2013 tarihleri arasında 3 grup halinde yürütülen eğitimlere yaklaşık 600 uzman personelimiz katıldı. Uygulayıcı eğitimini alan uzmanlarımız ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlü ve tutuklular, personel ve personel eşlerine aile eğitimi verebilecek.

Çalışmalarımızda insan hak ve özgürlüklerini gözeterek, mevzuata uygun hareket etmek en önemli ilkemiz olmalıdır. Hepimiz bu anlayışla görevimizi yapmak zorundayız.

Bütün çalışanlarımıza başarılar diler, selam ve sevgilerimi sunarım.