Hedeflerimiz

Ceza infaz kurumlarımız ile denetimli serbestlik kurumlarında sürdürülen eğitim iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetleri, hükümlü ve tutuklularımızı tahliye sonrası yaşama hazırlamada en önemli çalışmalarımızın başında gelmektedir.

Bu çalışmaların her kurumda aynı düzeyde başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her hükümlü ve tutuklumuzun tahliye sonrası sosyal uyum göstermesi ve birer meslek sahibi olarak istihdama katılması bizim için çok önemli bir başarı olacaktır. Bunu başarabilmek için tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.

Bilgi çağının en önemli kuralı olan donanımlı insan gücüne ulaşmanın temelinde eğitimin var olduğunu bilerek, kurumlarımızda öncelikle eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bunun önemli bir göstergesi olarak da hükümlü ve tutukluların ilköğretimden yüksek lisans ve doktora eğitimlerine kadar tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini adım adım takip ediyoruz. Eğitim, kurumlarımızda olmazsa olmazımızdır. Bu süreçte başarıya ulaşma noktasında, mesai arkadaşlarımıza ve tutuklu ve hükümlülerimize önemli görevler düşmektedir. Herkesin, kurumsal çalışmalarda görevli personelimize yardımcı olacağınıza inanıyorum.

Değerli mesai arkadaşlarım; zor ve bir o kadar da önemli bir görevi el birliğiyle yürüttüğümüzü bu vesile ile ifade ediyorum. Yapılan hizmetin, klasik devlet memuru anlayışının ötesinde çok özel bir anlayış gerektirdiğini, aslında bir gönül işi olduğunu, aynı zamanda da, insâni ve mesleki olarak çok üst vasıflar gerektirdiğini her ortamda sizlerle bir araya geldiğimizde paylaşıyorum. Ancak; bütün gayretlerimize, iyi niyetli çabalarımıza, problemleri öngörüp çözüm tedbirleri alma konusundaki öngörülerimize rağmen, kurumlarımıza ve kurumlarda meydana gelen hadiselere ilişkin, zaman zaman olumsuz haberler yapıldığını ve adeta ceza infaz alanında son on yılda gerçek değişimin ve dönüşümün üzerinin olumsuz bir genel algı yaratılarak örtülmek istendiğini, bu yaklaşım biçiminin de, sîzleri olumsuz etkilediğini görüyor ve biliyoruz. Hemen ifade etmek isterim ki, haberin doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmaksızın, bu tür haberler, bizler için aynı zamanda sistemi gözden geçirme ve yeterli gelişimi gösterememiş yada sorunlu kalmış alanları tespit etme noktasında fırsat yaratmaktadır. Bu haberleri ciddiye alıyor ve her haberi içinde yer alan iddialarıyla birlikte inceliyoruz. Bu bizim sadece görevimiz değil ayrıca vicdani sorumluluğumuzdur. Ancak; bu haberler içerisinde tamamen yanlış ya da olaylar tahrif edilerek verilmiş olanları da dahil olmak üzere, hiç birisi kurumsal özgüvenimizi etkilememekte, kurumsal olarak moralimizi bozmamakta, aksine, daha iyisini yapma konusundaki azmimizi artırmaktadır. Çünkü; yaklaşık elli bin personelimizle birlikte, son on yılda infaz sistemimizin geldiği noktayı ve gelişmiş batılı sistemler içerisinde gelmiş olduğumuz yeri biliyoruz. Gelinen bu noktada her bir çalışanımızın büyük payı olduğu gibi, geçmişinden bu güne bu kurumda görev almış, bu gelişmede payı olan ve bu kurumu yönetmiş olanları da minnetle anıyoruz. Bu tür haberler bizlere bir defa daha gösteriyor ki, gerek kurumlarımızın yöneticilerinin, gerekse kurum çalışanlarımızın, infaz personelinden psiko-sosyal servise, eğitim servisine kadar kurumlarımızda her kademede görev yapan her personelimizin, görev sahasına hakim olması, en küçük bir boşluk bırakmadan, sorumluluğunun bilinci içerisinde görev yapması, özellikle Genel Müdürlüğümüzden gönderilen ve her biri öngörü çalışmalarıyla titizlikle hazırlanmış genel yazıların incelenerek, gerekirse bu yazıların idare ve gözlem kurullarında ya da ilgili alt birimlerde yorumu ve tartışmasının yapılıp, bu yazılarda istenen hususlara titizlikle uyulması konularında duyarlılığın üst seviyede tutulması zorunludur.

Değerli arkadaşlar, 2015 yılında daha müreffeh, sorunları en aza indirgenmiş, personeli mutlu ve huzurlu bir yapıya kavuşmuş bir aile olmak yolunda hep birlikte çaba göstermeliyiz. Sizlerin alandaki başarısı, hepimizin başarısı olacaktır. Bu büyük ailenin her ferdinin kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yapacağından şüphemiz yok. Sizlere olan güvenimiz bizlere bu inancı aşılıyor. Genel Müdürlük olarak her birinizin sorununa çözüm bulabilmek, taleplerini en makul biçimde yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Eksiğimiz çok, sorunumuz çok, ama bunlar bizi başarılı olmak için daha çok motive etmeli.

Geçtiğimiz ay Afyonkarahisar’da gerçekleştirmiş olduğumuz yıllık değerlendirme toplantısında ceza infaz kurumlarında görev yapan kurum müdürlerimizle bir araya geldik. Hangi kurumun ne sorunu var, hangi kurumda hangi çalışmalar yürütülüyor tek tek inceleme ve değerlendirme fırsatı yakaladık. Bu ve benzeri toplantılar, taşradaki sorunları yakından görebilmek noktasında çok yararlı olmaktadır.

Bir dahaki sayıda görüşmek ümidiyle, hepinize hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.