KURUMLARDA YÖNETİM ANLAYIŞI

Hiç şüphesiz, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ceza infaz kurumlarımızda çok önemli değişim ve dönüşüm süreci yaşandı. Bu konuda tüm çalışanlarımız gerekli özverileri göstererek çalışmalarına devam etmektedirler. Ceza infaz kurumlarımıza yaptığımız alan ziyaretlerinde ve kurum idarecileri ile yaptığımız toplantılarda kurumlarımızın yönetim ve işleyişi ile ilgili bir takım tespitlerimiz oldu. Bu tespitlerimizi yaptığımız bu ziyaret ve toplantılarda aktarmaya çalışıyoruz.

Ceza infaz kurumlarımıza yaptığımız alan ziyaretlerinde ve kurum idarecileri ile yaptığımız toplantılarda kurumlarımızın yönetim ve işleyişi ile ilgili bir takım tespitlerimiz oldu. Bu tespitlerimizi yaptığımız bu ziyaret ve toplantılarda aktarmaya çalışıyoruz. Bu tespitlerin en önemlilerinden bir tanesi tüm idareci ve çalışanlarımızın yaşadıkları olaylara ve yaptıkları işlere farklı perspektiften bakmalarıdır. Çünkü, bir fotoğrafa hangi açıdan bakarsanız farklı görünmektedir. Kurum idareci ve çalışanlarımızın vermiş oldukları hizmetlerin daha verimli ve etkili hale gelebilmesi için fotoğrafa farklı açılardan bakabilmek ve fotoğrafın görünmeyen kısımlarına odaklanabilmek gerekir. Bu bakış açısı bize eksikliklerimizi görebilme ve bunları giderebilme fırsatı verecektir.

Değerli okurlar; Ceza infaz kurumlarındaki aşırı kalabalıklaşma sorununun, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin de ana sorunlarından biri olduğu hepimizin malumudur. Geniş olmayan bütçe imkanları ile bu sorunla en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Geçmişle kıyaslandığında bugün çok daha iyi durumdayız ancak, yeterli olmadığının farkında olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle altyapı ve araç ihtiyaçlarının giderilemediği, yetersiz kaldığı durumlarda hazine değerinde bir sermayemiz var ki, o da yeteneklerimiz, her boş alanı doldurabilecek olan tecrübeleriniz, iyi niyet ve gayretinizdir. Ceza infaz kurumlarında çalışmak hem son derece riskli hem de üst düzey niteliklere sahip olunmayı gerektiren bir görevdir. Bir yönüyle inşaatçı bir yönüyle bir eğitimci bir diğer yönüyle ise insan psikolojisini dikkate alarak olaylara ve durumlara yaklaşım sergileyeceksiniz. Bu gerçekten sizlerin gerçekleştirdiği üretimin ve hizmetin son derece önemli olduğunun bir göstergesidir.

Bugün Türkiye’de tüm bu kalabalıklaşma, ödenek, altyapı ve sınırlı sayıda personelimizin olmasına rağmen kamuoyunun önüne olumsuz örnekler ile gelmiyorsa, gündeme olumsuz anlamda düşmüyorsa bu başarının içinde hepimizin katkısı vardır. Bu başarıyı el birliği ile gerçekleştirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bu yapılanlar ile yetinmek bizim yetinebileceğimiz bir hedef değildir. Hepimizin taşın altına elimizi sokarak daha fazla üretmek ve hep daha iyisini hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Geniş açıdan bakıldığında sürdürebilir gelişmişlik ve başarı bizim en temel amacımızdır. Kurumsal misyonumuzun getirdiği sorumluluklarımızın yanında hedeflediğimiz çizgiye ulaşmak için el birliği içerisinde hareket ederken kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda kararlarımızı vermeli ve uygulamada boşluk bırakmamalıyız. Değerli okurlar; Ceza infaz kurumlarımızda yaşadığımız temel problemlerimizden bir tanesi de iletişim sorunudur. Gerek personelimizin kendi arasında gerek hükümlü ve tutuklular ile olan iletişimde dengeyi iyi korumalı herkese eşit mesafede ve yapıcı olmalıyız. Çünkü, iletişimi yeterli düzeyde olmayan kurumdan başarı ve hizmet beklemek imkansızdır. Bilgi çağının en etkili aracı olan iletişim kavramının doğru ve etkili şekilde kullanılması kurumsal başarımızı kat be kat artıracaktır. Tüm çalışanlarımızın belirttiğimiz bu hususlara dikkat ederek hizmet edeceği düşüncesine inancımız tamdır.
SESLENİŞ 14 YAŞINDA Hiç şüphesiz ki iletişim kavramının günümüzdeki en önemli iletkeni olan görsel ve yazılı kaynaklar, merkezde ve taşrada sürdürülen çalışmaları ve faaliyetleri tüm genele ulaştırmada en büyük araçtır. Uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren ve sizlerin sesi olan gazetemizin 14. Yılını kutluyoruz. Bir o kadar zahmetli ve büyük emek gerektiren gazetemizin yayına hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma sizlerin nezdinde teşekkür ediyor, daha nice uzun yıllar yayın hayatını sürdürmesini diliyorum.