KURUM PERSONELİ VE İNFAZ HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Ceza infaz kurumlarının çalışma koşullarının, personelimizin görev yaptığı zor şartların bilincinde olduğumu ve Genel Müdürlüğümüzün bütün çalışmalarında personelimizin bu durumunu göz önüne aldığımızı ifade etmek istiyorum. Ceza infaz kurumları gibi kapalı bir ortamda görev yapmanın zorluğunu yakından bilen birisi olarak, ceza infaz kurumları personelinin, çok önemli bir görevi yerine getirdiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Personelimiz bu güne kadar önemli başarılara imza atarken, daha ilerisi için de gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Buradan tüm personelimize teşekkürlerimi iletiyorum.

Genel Müdürlüğümüzün son dönemdeki bazı çalışmalarını buradan sizinle paylaşmak istiyorum.

Modern infaz anlayışına uygun ceza infaz kurumları yapımının hızla sürdürüldüğü bu günlerde, Adalet Bakanlığımızın ve buna bağlı olarak Genel Müdürlüğümüzün temel amaç ve politikası gereği, eski kurumların yerini yenileri alırken yalnızca fiziksel değil, zihinsel değişim ve dönüşüm de hedeflenmektedir. Bu dönüşümün başlıca gereksinimi ise nicelik itibarıyla yeterli, nitelik itibarıyla yetkin personel istihdamıdır. Bir taraftan yeni inşa edilen kurumlara yeni personel alımı yapılmakta, diğer taraftan mevcut kurumlar personel bakımından takviye edilmektedir. Bu ilkeler ışığında 31 Mayıs 2013 tarihli duyuru ile 3015 infaz ve koruma memuru öğrencisi alımı ilan edilmiş olup, sınav işlemleri halen devam etmektedir. Yine bu kapsamda, 21 Mayıs 2013 tarihli duyuru ile 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı, 26 kaloriferci, 322 sağlık personeli (sağlık memuru) alımı yapılacağı ilan edilmiş olup sınav işlemleri halen sürmektedir. 

İnfaz ve koruma memuru öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülakatı eğitim merkezlerinin bulunduğu 5 yer adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılmakta iken; 30 Mayıs 2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Eğitim Merkezlerinin bulunduğu yer komisyonları ile Bakanlık tarafından belirlenecek komisyonlara da sözlü sınav ve mülakatı yapması için yetki verilmiştir. Bu kapsamda, sözlü sınav ve mülakatın daha nitelikli yapılmasını temin etmek amacıyla 10’dan fazla personel alımı yapan komisyonlara müstakil sınav yapması için yetki verilmiş, ayrıca sınav yapacak her bir  komisyon bakımından alınacak personel sayısı 150 ile sınırlandırılmıştır.

12/06/2013 tarihli Olur ile Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri yaz kararnamesi ve Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Uzman Personelinin naklen atamaları ilan edilmiş,199 müdür ve 110 merkez atamalı personelin naklen ataması gerçekleştirilmiştir.

Taşra atamalı personelin (infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, vs.) 2013 yılı genel atama planlaması dahilinde talepleri değerlendirilmiş, bu kapsamda 21/05/2013 tarihli Olur ile 799 personelin naklen atanma talebi uygun görülmüştür.

SAĞLIK DURUMU AĞIR OLAN 81 HüKüMLü VE TUTUKLUNUN CEZASI ERTELENDİ

Bilindiği üzere ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların durumu kamuoyunu en çok meşgul eden konuların başında gelmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik TBMM’de kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 6411 Sayılı Kanun 31.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 3’üncü maddesi ile değişik 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 16’ıncı maddesinin 6’ıncı fıkrası uyarınca; maruz kaldığı ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlü ve tutukluların cezaları ertelenebilmektedir.

Erteleme için hükümlü ve tutuklunun durumunun uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için hükümlü veya tutuklu ilk olarak tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilmektedir. Devlet hastanesince olumlu rapor verilen hükümlülerle ilgili olarak Adlî Tıp Kurumuna başvurulmaktadır. Adlî Tıp Kurumunca, tetkik ve değerlendirme sonucunda hükümlü ve tutuklunun hayatını yalnız idame ettiremeyeceği ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağına karar verilmesi halinde cezanın ertelenmesi söz konusu olabilmektedir. Erteleme işlemi, infazı gerçekleştiren Cumhuriyet başsavcılığının yetkisinde bulunmaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre, bu güne kadar toplam 81 hükümlünün cezası ertelenirken, 46 hükümlü ve tutuklunun durumu devlet hastanelerince, 77 hükümlü ve tutuklunun durumu Adli Tıp Kurumunca uygun görülmemiştir. 35 hükümlü ve tutukluyla ilgili devlet hastanelerinden, 173 hükümlü ve tutukluyla ilgili olarak ise Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.

İŞLEMLERİN HIZLANDIRILMASI İçİN çALIŞMA BAŞLATILDI

Ağır sağlık sorunları nedeniyle cezalarının ertelenmesini bekleyen hükümlü ve tutuklularla ilgili işlemlerin bir an önce sonuçlanması için Sayın Bakanımız ve Müsteşarımızın da talimatlarıyla yoğun gayret sarf etmekteyiz. Tam teşekküllü devlet hastanelerinde işlemleri devam eden hükümlü ve tutukluların bulundukları ceza infaz kurumları ve bağlı bulundukları Cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli çalışma yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir birim oluşturarak, belirtilen yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği  tarihten bu güne, yapılan çalışmalarla ilgili gelinen aşama ve sonuçlarını sürekli değerlendirmekteyiz. Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin daha hızlı yürümesi için gerekli görülen hükümlü ve tutukluların Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakilleri sağlanmaktadır. Adli Tıp Kurumu aşamasında ek tetkik ihtiyacının doğması halinde, sürecin hızlandırılması bakımından İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile irtibatlı çalışılacak hastaneler belirlenmiş ve sonuçların ivedi olarak ulaşmasını sağlayacak çalışma yapılmıştır. Sürecin takibi için Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birlikleri Daire Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün işbirliği içinde hareket etmeleri kararlaştırılmıştır. Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir koordinatör belirlenerek, sürecin takibi ve değerlendirmesi kolaylaştırılmıştır.

RESMİ KIYAFETLER PERSONELİN İSTEĞİNE GöRE HAZIRLANDI

İnfaz koruma başmemur ve memurlarının kıyafetlerinde personelin istekleri ve yakınmaları gözetilerek  değişikliğe gidilmiştir. Yeni kıyafetlerin kumaş seçimi ve tasarımı Gazi ve Ege üniversiteleri işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Personelimizle yapılan anket çalışması doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yazlık tişörtlerin açık mavi, kışlık tişörtlerin ise lacivert olarak üretilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, üretilecek kumaşların standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi için Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ile ortak bir çalışma başlatılmıştır. Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan üniforma kumaşlarının alımında kullanılacak olan şartname ve kalıplar; mont, yazlık ve kışlık tişört ve palaskanın üretimini yapan Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.

Pantolon, yağmurluk, kep ve pardesü-gocuk üretiminin uygun standartlarda yapılabilmesi için Ege üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırmaları Laboratuarınca analiz yapılmaktadır. Analiz sonucu doğrultusunda, Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca üniforma pantolonlarında seri üretime geçilmesi planlanmıştır. Kalite kontrolü için İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı ile Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümünden bir heyet tarafından Haziran ayı içerisinde çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

İAŞE BEDELLERİ ARTIRILDI

İzleme kurulları raporları, çalışanlar ile tutuklu ve hükümlülerden gelen talepler değerlendirilerek hükümlü ve tutuklular ile personelin günlük iaşe bedeli bütçe imkânları ölçüsünde artırılmıştır. Yeni iaşe bedelleri;

- Hükümlü ve tutuklular ile görevi başında bulunan personel için 4,00 TL’den 5,00 TL’ye,
- Ceza infaz kurumlarında barındırılan çocuk hükümlü ve tutuklular için 5,00 TL’den 6,00 TL’ye,
- Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ve süt emziren hükümlü tutuklu anneler ile hamile hükümlü ve tutuklular için 6,00 TL’den 7,50 TL’ye,
- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri için 7,50 TL’den 8,50 TL’ye yükseltilmiştir.

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

çalışma hayatımda, başarıların birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ile hareket edilerek elde edildiğini gördüm. Ceza infaz kurumları çalışanları olarak el ele verirsek büyük başarılara imza atmak çok zor olmayacaktır. Unutmayalım ki başarıya giden yol inanmaktan geçmektedir.

Hepinize sağlık, huzur ve başarılar dilerim.