DEĞİŞEN VE GELİŞEN İNFAZ SİSTEMİ

Ülkemizde çağdaş infaz anlayışı doğ- rultusunda başlatılan reform çalışmaları kapsamında önemli başarılara imza atıldı. Yüzyılımızın başında yapılmaya başlanan çalışmalarla ceza infaz kurumları her açı- dan güçlendirilerek, fiziki imkanlar ile insan kaynakları yönünden iyileştirildi ve insan haklarına uygun uygulamalar açısından da şeffaf hale getirildi.

Son yıllarda inşa ettiğimiz kurumlar birçok yönden bütün dünya için örnek kurumlar haline geldi. Büyük- şehirlerde kampüs tipi yapılanma ile eğitim ve iyileştirme çalışmaları bakımından olumlu sonuçlar alınırken, ekonomik anlamda da sınırlı kamu kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasına imkan sağlandı. Bunun yanında, çağdaş ceza infaz seçenekleri arasında yer alan denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında uygulamaya konulmasıyla, hapis cezasına alternatif oluş- turulması ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli bir boşluk doldurulmuş oldu. Kendini yenileyen, sürekli gelişen ve büyüyen yapı- sıyla denetimli serbestlik büyük mesafe kattı. Denetimli serbestliğin önümüzdeki yıllarda daha güçlü ve daha modern bir infaz sistemi içerisinde yerini alacağına inanıyorum. Genel Müdürlüğümüz ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleriyle sürekli büyü- yen ve gelişen bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Toplam 50.376 çalışanı ile bugün ülkemizde toplam 420 ceza infaz kurumu ve 139 denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmaktadır. Eğitim merkezlerimizde 2016 yılı içerisinde 5 aylık hizmet öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan 1.536 infaz ve koruma memuru öğrencisi görevlerine başlamaya hazır hale gelmiştir. Genel Müdürlük olarak personelimizin sosyal, moral ve sağlık yönünden güçlü bireyler olmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızı eğitim ve spor etkinlikleriyle sürekli olarak destekliyor, personelimizin düzenlenen çeşitli spor turnuvalarına katılımını, Uluslar arası turnuvalarda ülkemizin ve kurumumuzun bu tür etkinliklerde layıkıyla temsil edilmesini teşvik ediyoruz. Nitekim, 2016 Kamu Futbol Turnuvasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü futbol takımı çeyrek finale çıkma başarı göstermiştir. Takımımızı elde ettiği başarı nedeniyle kutluyor ileride daha yüksek hedeflere ulaşmasını diliyorum. Ayrıca personel eğitiminin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Modern ceza infaz kurumları inşası tek başına infazdan beklenen amacı gerçekleştirmeye yeterli değildir. Bilindiği gibi infazın en önemli amacı hükümlülerin çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle, kurumları- mızda bulundukları süreyi sağlıklı, üretken ve verimli olarak geçirerek, topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle ceza infaz kurumlarında en büyük görev çalışanları- mıza düşmektedir. İnfazın amacına uygun faaliyetleri yerine getirecek personelin işini en iyi şekilde yapabilmesi, zamanın gelişen ve değişen şartlarına ayak uydurabilmesi gerekmektedir. Personel eğitiminde, eğitim merkezlerimizin çok önemli işlevi vardır. Eğitim merkezlerimizi her türlü eğitim için hazır tutuyoruz. Bu yola çıkarken sadece Ankara Eğitim Merkezimiz vardı. Bugün eğitim merkezi sayısını beşe çıkarmış bulunuyoruz. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çeşitli projelerle de personelimizi eğitim yönünden destekliyoruz. Bütün çalışmalarımızı daha iyi ve daha modern olma yolunda geliştiriyoruz. Çalışmalarımızda insan hak ve özgürlüklerini gözeterek, mevzuata uygun hareket etmek en önemli ilkelerimizden biridir. Hepimiz bu anlayışla görevimizi yapmaya devam etmeliyiz. Bütün çalışanlarımıza başarılar diler, saygılar sunarım.