Medyanın Oluşturduğu Olumsuz Algıyı Olumluya Çevireceğiz

Cezanın infazında 2000’li yılların başından itibaren uyguladığımız temel felsefemiz, “Anayasa’ya, uluslararası kanunlara ve ulusal mevzuat sistemine bağlı, insan haklarına saygılı olarak cezanın infaz edilmesi; suçlunun yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden topluma kazandırmak ve ıslahını yapmaktır.”

Bu temelden hareketle Genel Müdürlüğümüzün en üst kademesindeki amirinden taşrada kurumlarda görev yapan memura kadar hepimiz ortak bir payda içerisinde hükümlü ve tutukluların önce insan olduğu gerçeğini görerek ve yeniden sosyal yaşama hazırlanması, gerek eğitim ve öğretimi, gerek sosyal ve kültürel eksikliklerini giderilmesi, gerekse psikolojik olarak tahliye sonrası yaşama yeniden adapte olabilmesi noktasında tüm gücü- müzle çalışmaktayız. Ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm personelimizin yaşadığı zorlukları, psikolojik sıkıntıları ve çalışma koşullarının diğer mesleklere göre daha zorlu olduğunu daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Her zaman personelimizin yanında olduğumuzu belirtmekle beraber, yaşadıkları zorlukları yerinde görmek, onlarla bir arada olmak ve sorunları yerinde görmek amacıyla gitmediğimiz kurum, görüşmediğimiz, derdini bilmedi- ğimiz personel kalmayıncaya dek kurum ziyaretlerimize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sizlerin yaşadığı zorluğu ve üzerinizdeki sorumluluğun bilincinde olmakla birlikte, sizlerden beklentilerimizin de arttığını vurgulamak istiyorum. Çünkü, sizler sadece infaz hizmetini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda birer psikolog, birer eğitimci olarak görev sahanız içerisinde hizmet veriyorsunuz. Hükümlü ve tutuklunun tahliyesine kadar geçen süreçte onların bir daha suça bulaşmadan tekrar ceza infaz kurumlarına gelmelerini engelleyecek tüm karar, uygulama, proje ve çalışmalar sizlerin eli ile yürütülüyor. Bu büyük sorumluluğun omuzlarınıza yüklediği ağırlığın yanında, hükümlünün tahliye sonrası bir meslek sahibi olarak sosyal yaşama uyum göstererek üretime katılması ve katma değer üretmesinin vereceği manevi haz hiç bir maddi bedel ile ölçülemez. Zaman zaman gerek film yada dizi gibi görsellerde, gerekse haber, ya da sosyal medya paylaşımlarında hiç haketmediğiniz algı, haber ya da paylaşımlara muhatap olduğunuzu üzülerek görmekteyiz. Bu kadar önemli ve kapsamlı bir görevi yürütürken karşılaşılan bazıları iyi niyetten yoksun bu gibi durumlarda görülmesi gereken eksiklikler tepit edilip çözümler üretildikten sonra moral bozmadan yolumuza devam etmenin kararlılığı ve bilinci içerisinde olacağız. Bizim için “insan onuru” en büyük değerdir. Bizler ceza infaz kurumlarının gerçekten de birer eğitim yuvası, birer katma değer üreten merkezler olmaya başladığını gerek kamuyouna gerek uluslararası alanda gerekse yazılı ve görsel medya da ifade etmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde sizlerde, kanun, tüzük ve yö- netmeliklerden asla taviz vermeden kendi sorumluluk alanlarınızda hizmet üretmeye en iyisini yapmaya devam edeceksiniz. Personelimizi küçük düşürücü, aşağılayıcı, suçlayıcı ve lekeleyici her türlü durum karşısında da Genel Mü- dürlük olarak gerekli girişimleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler için güzel, huzurlu ve sorunları en aza indirgenmiş bir çalışma alanı oluşturmak personelimiz için en birincil hedeflerimizden biridir.