Çağdaş İnfaz Anlayışı İçerisinde Eğitim ve İyileştirme Alanında Yaşanan Gelişmeler-III

Değerli Okurlar; 

Bu ayki yazımızda, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmalarında önemi yadsınamaz olan, mesleki eğitim çalışmalarından söz etmek istiyoruz.

Ekonomik sebepler, birçok suç türüyle yakından ilişkilidir. Tutuklu ve hükümlülerin salıverilme sonrasında, kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir iş bulabilmeleri, çeşitli sebeplerle hem kendileri ve ailelerinin hem de toplumun yararınadır.

Tutuklu ve hükümlülere, Ülkemizin sosyo-ekonomik koşullarıyla uyum gösteren, geçerli meslekler kazandırılması, Genel Müdürlüğümüzün çok önem verdiği bir konudur. Bu hedef doğrultusunda kurumlarımızda yürütülen mesleki eğitim  çalışmalarının köklü bir geçmişi vardır. Çok geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli iş kollarında yürütülen bu faaliyetler, artık kurumsallaşmıştır. Meslek sahibi olmayan tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat sahibi yapılmaları; meslek ve sanat sahibi olanların, sahip oldukları meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi için, kapalı ceza infaz kurumu aşamasından başlanarak titiz ve yoğun bir çalışma süreci ortaya konulmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kurum öğretmenleri, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çok farklı dallarda mesleki eğitim kursları açmaktadırlar. Bu kurslara devam eden tutuklu ve hükümlülerin edindikleri bilgi ve becerileriyle kurs bitiminde sahip olacakları belgelerin, onların iş bulmalarına katkı sağlaması, öncelikli hedefimize hizmet eden en önemli araçlardandır.

Açık ceza infaz kurumlarında kalma hakkı kazanan hükümlülere, yeni mekânlarında teorik mesleki bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkânı doğmaktadır. Açık ceza infaz kurumları, çalışma yükümlülüğü olan kurumlardır. Bu kurumlarda kalan hükümlüler; kendilerine verilen  çalışma fırsatını kullanırken, bir yandan kendileri ve aileleri için ücret ve sigorta primi imkânı elde etmekte, bir yandan da  tahliye sonrasındaki yaşamlarında çok işlerine yarayacak olan becerileri kazanma fırsatı yakalamaktadırlar. Hiç şüphesiz ki çalışmak; iş tecrübesi ve çalışma disiplini kazandıran, sosyal uyuma yardım eden çok etkili bir eğitim ve iyileştirme yöntemidir.

İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına bağlı olarak yüz seksenden fazla farklı iş kolunda faaliyet gösteren iş yurdu müdürlükleri, mesleki eğitim uygulamalarının ana ayaklarından birini oluşturmaktadır. Endüstriden el işine, inşaattan tarım ve hayvancılığa, üretimden hizmete kadar birçok ana iş kolunda yürütülen faaliyetler, koşullar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ve katılımcılar arasında eşitlik gözetilerek çalışma fırsatı sunmaktadır. Atölye ve tesislerde ücret ve sigorta karşılığında çalışma imkânından, yabancı uyruklu  tutuklu ve hükümlüler de yararlanabilmektedir.

Güzel Ülkemizin vatandaşlarına ve topraklarında bulunan yabancılara ayrım göstermeden tanıdığı imkânlar, özde insana önem veren geleneksel anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca bu durum, insan hakları alanında eriştiğimiz aşamanın da bir göstergesidir. Bizi ulaştığımız noktaya getiren yolda alın teri dökerek her türlü özveriyi gösteren, merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelimize üstün çabaları sebebiyle teşekkür ediyor, Ülkemiz için daha güzel ve müreffeh yarınlar diliyorum.