Çağdaş İnfaz Anlayışı İçerisinde Eğitim ve İyileştirme Alanında Yaşanan Gelişmeler-IV

Çağdaş infaz anlayışımızda eğitim ve iyileştirme alanında yaşanan gelişmeleri ele almayı sürdürüyoruz. Elbette ortaya çıkartılan bütüneserler gibi, eğitimin de odağında ve hedefinde insan vardır. Başkalarının eğitimine ve iyileştirilmesine talip olmuş olanların kendilerinin eğitimi de, talip oldukları görev kadar önemlidir. Bugünkü yazımızda bu konudan, personelin eğitimi alanında yapılan çalışmalardan söz edeceğiz. Tanığı olduğumuz son birkaç yüzyıl, dünyada şaşırtıcı değişme ve gelişmelere sahne olan bir zaman dilimi olmuştur. Teknoloji ve bilişim alanındaki ilerlemelerle gelinen seviye, günümüzde inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Takibinde zorlandığımız değişiklikler kendi seyrinde ilerlerken, bir yandan da sahip olduğumuz bilginin sürekli güncellenmesini gerekli kılıyor. Koşanlardan gerilere düşmemek için, bizim de başka milletlerin insanları kadar donanımlı olmaya ve öyle kalmaya ihtiyacımız vardır.

Gelişmelerin gerisinde kalamayız, kalmamalıyız. Bireyler gibi üretim ya da hizmet alanında görev yapan organizasyonlar da yaşanan değişmeleri görmezden gelemezler. Hem bireysel eksikliklerin giderilmesi hem de ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması için, çalışanların da sürekli olarak eğitilmesine ihtiyaç vardır. Personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve niteliklerin; kurum ve kuruluşların amaçlarına ulaşmasında taşıdığı önem yadsınamaz. İnsan potansiyelinin eğitim yoluyla desteklenmesi, organizasyonlara verimlilik ve kalite artışı sağlarken; bir yandan da kişisel gelişme ve doyuma katkıda bulunarak çalışan memnuniyetini artırır. Genel Müdürlüğümüz, toplum açısından fazlasıyla önem taşıyan bir alanda görev icra etmektedir. Bu vazifenin yerine getirilmesinde öncelikli rol, elbette farklı kademelerde görev yapan çalışanlarımıza aittir. Vazifelerini özel koşullarda icra eden personelin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımıza bir yandan, çeşitli tiplerdeki kurumların ve çeşitli hedef kitlelerinin birbirinden önemli ölçüde farklılık gösteren eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında faydalanacakları eğitimler verilirken, bir yandan da kendilerinin kişisel gelişimlerinin sağlanması, sorun çözme becerilerinin ve motivasyonlarının artırılması amaçlanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalışanlarımızın eğitim yoluyla desteklenmesi, özellikle 2000 yılından sonra büyük bir gelişme göstererek insana yapılan büyük bir yatırıma dönüşmüştür. Çalışanları talibi oldukları göreve hazırlayacak hizmet öncesi eğitim ile mesleki yaşamları sırasında desteklenmelerini ve ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan hizmet içi eğitimi sunmak üzere farklı illerimizde eğitim merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde, bir yandan teorik ve uygulamalı eğitimler yoğun bir biçimde ve sürekli olarak sürdürülürken, bir yandan da Genel Müdürlüğümüzün ve Ülkemizin sınırlarının dışına kadar uzanan dostluk elimiz, çalışmalarımızın birçok farklı kurum, kuruluş ve ülkeyle iş birliği zemininde devam ettirilmesini sağlamıştır.

Eğitim yelpazemizde, yerinde eğitim uygulamalarının da önemli bir rolü vardır. Sahip oldukları benzersiz koşullar sebebiyle özellikle ceza infaz kurumlarımızda görev yapan personele sunulan bu fırsat, teorik eğitimin desteklenmesini sağlarken bir yandan da çalışanlarımıza yaparak, öğrenme imkânı tanıyarak önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Teknolojik yeniliklerden ve fırsatlardan, hem sorumluluk alanımızdaki hedef kitlenin eğitiminde hem de onları emanet ettiğimiz personelimize yönelik eğitim çalışmalarında yaygın olarak yararlanmaktayız. Çok sayıda çalışanımıza, uzaktan eğitim yolu ile zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim vermiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yöntemle, onları iş ve yaşam alanlarından koparmadan, mesleki ve kişisel gelişim eğitimi vermek mümkün olmuştur. Çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi, hiçbir zaman yeterli görmedik. Eğitim ihtiyaçları çok ve çeşitlidir. Çalışanlarımızı önemli ve kendine has koşulları olan mesleklerine, ceza infaz kurumlarında görev yapacak olanları, kendilerini adayacakları benzersiz mekânlara hazırlayacak örgün eğitim kurumlarından henüz mahrumuz. Ancak birçok ülkede uygulamaya konulan bu okulların ilk örneklerini oluşturmak üzere önemli bir hazırlık sürecinin sonuna ulaştığımızı, infaz ve koruma memuru yetiştirecek meslek yüksek okullarının üniversiteler bünyesinde yakında hizmete gireceğinin müjdesini buradan vermek istiyorum. Bu başlangıcın devamı niteliğindeki adımlar üzerinde de düşünmekte ve planlamalar yapmaktayız. Önümüzde aşmakta kararlı olduğumuz daha uzun bir yol var. Bulunduğumuz noktaya gelmemiz kolay olmamıştır. Elbette yapılan bütün çalışmaları burada sıralamak, verilen emekleri ve dökülen terleri satırlara sığdırmak mümkün değildir. Az ya da çok katkıda bulunarak bugünlere ulaşmamızı sağlayan herkese müteşekkiriz. Asıl gücümüz olan insanımızın, çalışanlarımızın azimlerinin eksilmemesi dileğiyle.