Çağdaş İnfaz Anlayışı İçerisinde Eğitim ve İyileştirme Alanında Yaşanan Gelişmeler-V

Değerli Okurlar,

Ramazan ayına ve Bayramı'na rastlayan günleri içeren Haziran sayılı yazımıza, tüm okurlarımızın ve çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Bu özel günlerin Türkiye'miz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olması, yürekten gelen temennimizdir.

Genel Müdürlüğümüzün eğitim ve iyileştirme alanında ortaya koyduğu gelişmeleri ele aldığımız yazı dizimizin bu son bölümünde, infaz hukukumuzda önemli bir yeri olan denetimli serbestlik hizmetlerine değineceğiz.

İnfaz sürecine katılanların, daha donanımlı bireyler olarak salıverilmeleri ve toplumla bütünleşmeleri, Genel Müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır. Bilimin verilerini esas alarak bu amaca ulaşmak için çalışıyoruz.

“Denetimli serbestlik”, hukuk sistemimize katıldığı 2005 yılından bu yana hızlı bir gelişme göstermiş ve önemli aşamalar kaydetmiştir. Durağanlıktan uzak yapısıyla adeta bir canlıyı andıran değişkenliğiyle infaz hukukunda ulaşılan son noktayı gösteren denetimli serbestliğin temel özelliği, denetimin toplum içinde yapılmasıdır. Başka bir deyişle bu usul, cezanın toplum içinde infaz edilmesini esas alır.

Denetimli serbestlik sistemi, bireyin kamuya yararlı bir işte çalışmasına ya da okula devam etmesine imkân sağlar. Bir bağımlıya tedavi yükümlülüğü getirilmesi, kısa süreli hapis cezası yerine bir okulun ya da caminin temizliğini yaparak, ağaç dikip bakımını sağlayarak, bakıma muhtaç insanlara yardım ederek ya da bir büroda çalışarak cezanın çekilmesi, hem hükümlü hem de toplum açısından birçok faydalar ihtiva eder. Bu süreçte, bir yandan bireyin iyileştirilmesi, sosyal ve mesleki becerilerle donatılmasının sağlanması, bir yandan da kamuya verdiği zararın, ücretsiz çalışma yoluyla geri ödetilmesi amaçlanmaktadır.

Daha önceki yazılarımızda temas ettiğimiz eğitim ve iyileştirme çalışmalarının önemi kuşkusuz çok büyüktür. Ne var ki infaz süreci, hükümlülerin sadece ceza infaz kurumunda  kaldıkları dönemden ibaret değildir. Soruşturma aşamasından başlayan bu sürecin bir bölümü, toplum içinde geçer. İnfaz sistemimizin temel bir unsuru hâline gelen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının, birey topluma katıldıktan sonra da devam etmesini önemsemekte ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettirmekteyiz. Soruşturma aşamasından infazın bitimine, hatta infaz sonrası döneme kadar uzanan denetimli serbestlik hizmetleri, bu ihtiyacın karşılanmasına elverişli bir ortam oluşturmaktadır.

Toplumun içinde bulunmanın, eğitim ve iyileştirmeden umulan amaçlara ulaşılmasında büyük bir önemi vardır. Bu durum, bireyin topluma uyumunu kolaylaştırır ve   kazanılmasına yardım eder. Yükümlünün eğitim görmesine ve eğitimini sürdürmesine yönelik çalışmalar yapılırken, rehberlik ve psikolojik destek sağlanırken, bir yandan da onu suça iten sebeplerin ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır.

Denetimli serbestlik çalışmaları, etkili sonuçlar doğurmuştur. Hayatımıza girdiği günden bu yana yüz binlerce insanımızın cezası, denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından infaz edilmiştir. Yüz binlerce kişi hakkında kamu hizmeti kararı uygulanmış, eğitimine devam etme ya da tedavi görme imkânı sağlanmıştır. Toprağımız yeşillenmiş, toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir bölümü bu yolla sağlanmıştır. İnfaz hukukumuz, denetimli serbestlikle daha güçlü bir şekilde gelişmeye devam edecektir.

Eğitim ve iyileştirme alanında 2000 yılından sonra yaşanan gelişmelere değindiğimiz yazı dizimizi bu konuyla noktalıyoruz. Son beş ayda, yaklaşık yirmi yıllık dönem içinde ortaya konulan belli başlı gelişmelere temas etmeye çalıştık. Birçok konuyu ele alamadık, bazı önemli gelişmelere ancak birkaç kelimeyle değinmemiz mümkün oldu. Ele alamadıklarımız, dile getirdiklerimizden kat kat fazladır.

Yapılan iş ve ortaya konulan eser çok büyüktür. Bu eserde pay sahibi olan, sadece Devlet ve Milleti için çalışan yöneticisinden, uzman personeline, memuruna kadar gelmiş geçmiş bütün emek sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini yaparken bir yandan da en büyük kıymet olan insanın iyiliği için çalışanlar, toplumumuzun barışına ve huzuruna katkı sağlamışlardır.