YENİ BİR GÖREVE BAŞLARKEN

Her basamağı ayrı bir kıymette olan ve başka bir önem taşıyan devlet vazifelerinden birini kısa bir süre önce selefimizden devralmış bulunuyoruz. Genel Müdürlüğümüz tarafından basımı ve dağıtımı gerçekleştirilen Sesleniş gazetesi ve Değer dergisindeki köşemizden, bu aydan itibaren okuyucularımıza hitap etme fırsatını bulacağız.

Yeni adım attığımız bu görevde, bizden önce emeği geçmiş olanlara vefa borcumuzun bir gereği olarak, öncelikle ilgililere minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ülkemizin büyük bir tehlike ve tehditle karşı karşıya kaldığı bir zamanda ve olağan dışı koşullar altında böylesine yaşamsal öneme sahip bir Kurumun farklı kademelerindeki görevlerini layıkıyla yerine getirenler, elbette milletimizin gönlünde yerlerini çoktan almışlardır.

Güven duygusunun yaşamsal önem kazandığı bu süreçte, yetersiz sayıdaki çalışanlardan kaynaklanan eksikliği de kapatma çabası içine girerek, mesai tanımadan günler ve geceler boyunca beyin ve beden güçlerini ortaya koyan birçok meslektaşımın ve çalışma arkadaşımın üstün gayretlerine birçoğumuz bizzat şahit olmuşuzdur.

Ülkemizin huzur ve mutluluğu için son derece önem taşıyan görevlerini yıllar boyunca hakkını vererek yürüten kıymetli meslektaşım Sayın Enis Yavuz YILDIRIM başta olmak üzere, hepsi birbirinden önemli sorumluluklarını iyi niyet ve üstün gayret içinde yürüten bütün çalışma arkadaşlarıma, Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Devraldığımız bayrağı bizden sonrakilere açık alınla ve iyi isim bırakarak teslim edebilmek, elbette başta gelen dileğimizdir.

Son bir yılı biraz aşkın dönem içinde yaşadıklarımız, güven duygusunun ne kadar önemli olduğunu hepimize göstermiş bulunuyor. İtimat, toplum düzeni ile birlik ve beraberliğimiz için çimento görevi görmektedir.

Toplum ve bireyler için bu kadar önem taşıyan bu duygunun, kurum ve kuruluşlarımız açısından taşıdığı değer de bir o kadar fazladır. Gerek çalışanlar arasında sağlıklı bir iş birliğinin sağlanıp korunmasında gerekse görev gereği ilişki içinde olunanlarda, hizmet verilenlerde iyi düşünceler oluşturulmasında güven temel etkendir.

Devletin çalışanları olarak hepimiz, Devletimizin birer temsilcisi durumundayız. Bu sebeple kurum ve kuruluşlarımızla muhatap olanların karşılaştıkları davranışların, bizimle birlikte Devletimize mal edildiğini asla akıldan çıkarmamız gerekir. Tutum ve davranışlar bağlılığı ve güveni besleyebileceği gibi; aksine sadakat ve itimat sarsıcı da olabilir ki bu bizim en son arzu edeceğimiz bir durumdur.

Bütün çalışma arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza, zahmetli ama bir o kadar da kıymetli görevlerinde başarılar diliyorum.