Değerli Çalışma Arkadaşlarım

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Ülkemizin içinde bulunduğu bütün zorluklara rağmen kurumumuz ve tüm çalışanlarımız adına başarılı bir yılı tamamladığımızı söyleyerek yazıma başlamak istiyorum. Dilerim girdiğimiz yeni yıl daha başarılı işler yapmamıza vesile olur. 2017 bitti, 2018 bütün umutları ile geldi. 2017 yılında, kurumlarımızın fiziki yapılarında daha güvenli  olarak yapılan değişim dönüşümlerle beraber personelimizin özlük haklarına dair de çok güzel gelişmeler yaşandı.

Fiili hizmet süresi zammı bunun en bariz örneğidir. Ayrıca hükümlü/tutuklulara yönelik artarak devam eden birçok iyileştirme çalışmalarımızda yukarıda bahsettiğimiz başarının en güzel örneklemelerinden biridir. İyileştirme çalışmalarımıza hükümlü/tutuklu ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bize yapılan dönüşlerde zaman zaman ceza infaz kurumlarımızın birer iyileştirme mekânı olarak görüldüğü ifade edilmektedir.

Şüphesiz bu sonuçları almamızda en büyük emeği sizler verdiniz. Gerek kurum idarecilerimiz gerek infaz ve koruma memurlarımız ve elbette eğitim birimlerimizde görev yapan öğretmenlerimiz, psiko-sosyal birimlerde çalışan psikolog ve sosyal çalışmacılarımız… Sizlerin emeği ve gayreti olmadan kurumlarımızın bu noktalara gelmesi mümkün değildir.  Böylesi bir personel yelpazesinde kurumlarımız sadece dört duvar arasında tutulan kişilerin kaldığı bir yer değil aynı zamanda bir üretim merkezi ve iyileştirme mekânı olması, bundan sonra daha iyi işler yapma noktasında heyecanımızı ve azmimizi artırmaktadır.

Özverili çalışmaların 2018 yılında daha da artarak devam edeceğine dair şüphemiz bulunmamaktadır. Bizler de personelimizin yararına başlattığımız çalışmaları daha iyi noktalara getirmek için çalışacağız. Aynı zamanda kurumlarımızın farklı birimlerinde çalışan personelimizin mesleki yeterliliklerini artırmak için beş eğitim merkezimiz ve ilgili kuruluşlar aracılığı ile eğitim faaliyetlerimize son sürat devam edeceğiz.

Eğitim Merkezlerimiz 2018 yılına özellikle UYAP konusunda birime özgü eğitimlere devam ederek işlemlerimizin daha sağlıklı yapılmasına katkıyı sürdürecektir. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde yürütülen salıverme sonrası faaliyetlerde kişilerin sosyal hayata uyumu konusunda önemli bir geçiş aşamasıdır. Yapılan çalışmaları aktaran ve sizlerden gelen haberleri iletmede aracı olan Sesleniş Gazetesi ve Değer Dergisi de aynı duyarlılıkla çıkmaya devam edecektir. Yoğun çabanın sonucu çıkan bu yayınların çalışanlarına da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Sevgili arkadaşlar, yukarıda özet başlıklarla sıraladığımız güzel işlerde bizlerden desteğini esirgemeyen başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere, Bakan Yardımcımız Bilal Uçar, Müsteşarımız Selahaddin Menteş, Müsteşar Yardımcımız Cengiz Öner ve bütün yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmak bizim en temel vazifemiz. Bu vazifemizi yerine getirirken, fedakâr, azimli, heyecanlı ve umudu her türlü koşulda taşıyor ve yaşatıyor olmak meziyetlerini taşıyacağımıza olan inancımız tamdır.

2018 yılının sağlık, huzur getirmesini dileyerek, çalışanlarımıza başarı temenni ediyorum. Hükümlü/tutuklu olarak kurumlarımızda bulunan vatandaşlarımızın da kendileri ve toplum barışı için en doğru olan şekilde donatılarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum.