Değerli Okurlar

Değerli Okurlar,

Öncelikle, devletimizin huzur ve güvenliği için, sadece kendi topraklarında değil, güvenliğimizi tehdit eden veya zulüm gören insanlığın olduğu her yerde, tüm tehditleri ve zulmü ortadan kaldırmak adına, tarih sahnesinde söz almaktan çekinmeyen ülkemizin, üstendiği bu kutlu görevi icra ederken Afrin’de ve bu uğurda topraklarımızda can veren şehitlerimizi, saygıyla ve minnetle anıyorum.

Geçen yüzyıl dünya tarihinde ne kadar önemli dönemeçleri içinde taşımışsa, içinde bulunduğumuz yüzyılında tarih sayfalarında aynı önemle yer alacağı şüphesiz. Devletimiz ve milletimizin bu çağda omuzladığı, güçlü Türkiye olarak gerçekleştirdiği girişimler, tarih sahnesinde söz aldığımız bu dönemde, şehitlerimize ve milletimize olan borcumuzu ödemek için daha çok çalışmaya ve daha güçlü olmaya bizleri zorunlu kılmaktadır. Afrin’de tarihi bir destanın yazıldığı bu günlerde, aynı milli ruh ile mesai mefhumu gözetmeksizin, maddi manevi beklentisi olmadan, askerimiz cephede nasıl mücadele ediyorsa, aynı azimle, kurumlarımızın tarihi yoğunluk yaşadığı bu günlerde üstün bir çalışma gayreti gösteren personelimize, şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.

Bu çağda kurumlar gücünü çalışanlarından almaktadır. Bütün kararlarımızı çalışanlarımız ile birlikte aldığımızı aynı kararlılık ile bunun devamına çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Bu anlamda, mensubu olduğumuz Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz sürekli gelişerek değişimi benimseyen, insan odaklı çalışmalarına devam etmektedir. Şunu belirtmek isterim ki, insan unsurunun temel olduğu bir mesleğe sahip olan siz değerli mesai arkadaşlarımın çalışma koşullarının zorluğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine yapılan ziyaretlerde, personelimizin sorunlarını dinliyor ve çalışma koşullarını daha yakından inceliyoruz. Kurumlarımızda çalışan personelimizin işini daha iyi yapması yine kurumlarımızda kalan hükümlü/tutuklularımız için çağdaş dünya düzenine uyumlu, insan hak ve onurunu esas alan, örnek olacak bir ceza infaz sistemi kurma yolundaki hedef ve çalışmalar devam etmektedir. İnsan haklarına riayet eden, hiçbir durumda insanın onurunu zedelemeyen ve zedelenmesine izin verilmeyen bir sistemdir daimi hedefimiz.

 Bu ay itibariyle, gelişen ve değişen yüzü ile Ceza İnfaz Kurumlarımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz yazı dizisine başladık. Bu ay ve devam eden aylarda, Genel Müdürlüğümüz çatısı altında hizmet veren her bir kurumumuzu, dünyaya örnek teşkil eden gerek personelimizi, gerek tamamlanan ve inşaası devam eden kurumlarımızı, gerekse bu kurumlarımızı topluma kazandırma merkezleri haline dönüştüren çalışmalarımızı Ankara’dan başlamak üzere sizlere tanıtmaya ve anlatmaya çalışacağız. ‘Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır’ anlayışımızın gereği olarak bu ay Çocuk Eğitimevlerimiz ile Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarımızın nasıl birer eğitim yuvası haline dönüştüğünü, fiziki imkânlarını ve ilgili kurumlarla yapılan iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Bizim, icra ettiğimiz görevde çocuklar adına en önemli vazifemiz, onların eğitim ve öğretim dönemlerinde oldukları bu yaş aralıklarında, eğitim ve öğretim servisimiz tarafından geçmiş eğitim bilgileri incelenerek, onlara uygun eğitim takvimi hazırlanmak suretiyle, onların topluma kazandırılması ve ülkemiz için üreten bireyler haline dönüşmeleridir. Bu amaçla hizmet veren kurumlarımızda fedakârca görev yapan personelimize bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyor, değişen ve gelişen dünyada belirlenen hedeflere istenen düzeyde ulaşabilmek için bizlere ve bütün çalışanlarımıza daha çok görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, tüm çalışanlarımıza başarılar diler, sağlıklı ve huzurlu bir yıl temenni ederim.