2014’TE DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli okurlar;

Zor, yoğun ama bir o kadar da başarılarla dolu bir çalışma yılını geride bırakarak yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2013 yılındaki başarılı ve gayretli çalışmalarımızın bu yılda da devam etmesini diliyor, yeni yılın hepimize huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi toplumu olarak ifade edilmesi nedeni ile bu çağda kurumların gücünü çalışanlarından aldığını, bu sebeple; bütün yatırımlarımızı çalışanlarımıza yaptığımızı, bütün kararlarımızı çalışanlarımız ile birlikte aldığımızı aynı heyecan aynı kararlılık ile çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Bu anlamda, Genel Müdürlüğümüz sürekli değişimi benimseyen, insan odaklı bir anlayış ile çalışmalarına devam etmektedir.

Şunu belirtmek isterim ki, insan unsurunun temel olduğu bir meslek icra eden siz değerli mesai arkadaşlarımın çalışma koşullarının zorluğunu, daha fazla fedakârlık gerektiren bir mesleği icra ettiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerini zaman zaman ziyaret ederek, personelimizin sorunlarını dinliyor ve çalışma koşullarını yerinde inceliyoruz. Bu ziyaretlerin, gerek özlük hakları gerekse kurum uygulamalarından kaynaklanan sorunların yerinde görülerek çözülmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

Bizlerin amacı, yaptığı mesleği söylemekten çekinen değil, yaptığı işle her daim gurur duyan ve sorunları en aza indirgenmiş bir personel yapısına ulaşmaktır. Bu kapsamda, personel sayısı artırılarak verilen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle personelin daha donanımlı bir hale getirilmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Eğitim çalışmalarımızı standart bir yapıya kavuşturarak tüm personelimizin eğitime alınmasının, hedeflerimize ulaşabilmek açısından önemli olduğunu söylemek isterim. Bu bağlamda, eğitim merkezlerimizde çağdaş infaz anlayışına uygun eğitim programları düzenlenmekte olup, 2014 yılı içinde personelimizin gerekli eğitimleri alması amaçlanmaktadır. Bu hususta da eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimcilerimize büyük görevler düşmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi artan bir eğilim gösteren ceza infaz kurumlarının nüfusu, bu alanda çalışan personelin iş yükü ve sorumluluklarını artırırken yürütülen hizmetin daha kaliteli, verimli ve profesyonel şekilde sürdürülebilmesi için gerekli plânlamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, modern ceza infaz anlayışına uygun olarak gerek yeni ceza infaz kurumlarının hizmete açılması gerekse bazı ceza infaz kurumlarında modernizasyon çalışmaları yapılarak fiziki koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

2013 mali yılında 10 adet yeni ceza infaz kurumu ile 6 adet ek bina ve ek açık ceza infaz kurumları hizmete alınarak, toplam 8.765 kişilik kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında; 2014 yılının ilk 6 ayında inşası tamamlanacak ceza infaz kurumları açılarak 16.748 kişilik kapasite artışı sağlanacaktır. Böylece, ceza infaz kurumlarının kapasite sorununun büyük ölçüde çözüleceği düşünülmektedir.

Bilindiği üzere, ceza infaz kurumlarımız suç davranışı göstermiş kişilerin kapatıldıkları dört duvar arası değil, temel hak ve özgürlüklerin gözetildiği, insan onuruna yakışır bir infaz rejiminin yürütüldüğü yerlerdir. Bu açıdan, bir yandan modern ceza infaz kurumlarının oluşturulmasına yönelik yatırımlar devam ederken bir yandan da hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik eğitim ve iyileştirme programları yürütülmektedir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olarak, 2014 yılında da bahsettiğimiz hedeflerimize ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Unutmamak gerekir ki, değişen ve gelişen dünyada hedeflere istenen düzeyde ulaşabilmek için hepimize daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir.

Hepinize çalışmalarınızda başarılar diler, sağlıklı ve huzurlu yarınlar temenni ederim.