Haber

Tehlikeli Suçlulara ilişkin Bölgesel Semineri

Avrupa Konseyi bünyesinde Tehlikeli Suçlulara ilişkin Bölgesel Seminer 19-20 Ocak 2016 tarihinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilmiştir. Seminere ülkemizi temsilen Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Fatih BELVİRANLI ile Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Emrah ÖZKAN, Emniyet Genel Müdürlüğü IV. Sınıf Emniyet Müdürü Özer BİLGEHAN ve Mütercim G. Ceylan BAHRAMSARI katılmıştır. Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi tarafından 19 Şubat 2014'de kabul edilen Tehlikeli Suçlular hakkındaki CM/Rec(2014)3 sayılı Tavsiye Kararı görüşülmüştür. Bu çerçevede ilgili tavsiye kararının genel çerçevesi, tehlikeli suçlulara ilişkin mevcut yasal eğilimler, risk değerlendirme ilkesi ve risk yönetimi, tehlikeli suçlulara ilişkin adli kararlar (AİHM içtüzüğü ve neticeleri, güvenlik nedeniyle tutuklama ve güvenlik nedeniyle denetim) ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmekle beraber katılımcı ülkelerin görüşlerine sunulmuştur.

 

Tehlikeli Suçlulara İlişkin Tavsiye Kararı...

Tehlikeli Suçlulara İlişkin Tavsiye Kararı (Orjinal Metin)...

İlgili haber kaynağı...

Haber
Haber