Haber

DEPAR Projesi 3. Yürütme Kurulu Toplantısı
Resmi adı “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi” olan DEPAR – Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Ocak 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali YILDIZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tetkik Hâkimleri Hüseyin ŞIK,  Faruk KARCI, Mustafa AYDIN, Yusuf ALTAY ile Proje Uzman Ekibi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra, Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden uzman personel katılmıştır.
Toplantıda Ele Alınan Konular
Toplantıda, proje uygulama süresi içinde son üç aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ele alınmıştır. Bu faaliyetlerden en önemlisi ülke genelinde 129 ceza infaz kurumunda toplam 129 uzman tarafından 20.000 hükümlüye yönelik motivasyon, risk ve profil değerlendirme araçlarının uygulanması faaliyetidir. Söz konusu faaliyet kapsamında şimdiye kadar elde edilen veriler konusunda projenin istatistik uzmanı tarafından sunum yapılmıştır. Sunum sonrası, araçların hükümlülere uygulanması faaliyetinin 2016 yılı şubat içerisinde tamamlanması için gerekli çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir.
Toplantıda projenin önümüzdeki dönem faaliyetleri değerlendirilerek konuyla ilgili proje uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz yetkilileri arasında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
DEPAR Projesi neyi hedefliyor?
Proje ile farklı suç geçmişlerine sahip hükümlülerin rehabilitasyonunu ve topluma başarılı bir şekilde yeniden kazandırılmasını sağlayacak tamamen işlevsel bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bireyselleştirilmiş bir ceza infaz sistemi için DEPAR…
Hükümlülerin etkin biçimde değerlendirilmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak müdahale programlarının uygulanması; her hükümlüye aynı müdahaleleri yapmak yerine kişinin ihtiyaçlarına uygun bir müdahale planının belirlenmesi, kısacası infazın bireyselleştirilmesi projenin önceliğini oluşturmaktadır.

Projenin faaliyetleri
DEPAR Projesi beş temel faaliyet üzerine yapılandırılmıştır. Bugüne kadar tamamlanan ve ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek faaliyetler:
Faaliyet 1: Motivasyon ve profil değerlendirme araçlarının geliştirilmesi
Hükümlülerin suç motivasyonlarına göre sınıflandırılması ve kişiye özel müdahale programlarının geliştirilmesi amacıyla motivasyon ve profil değerlendirme araçları geliştirilmiştir.
Faaliyet 2: Risk değerlendirme aracının geliştirilmesi
Faaliyet kapsamında, farklı suç gruplarının risk düzeyleri ve suç nedenleri dikkate alınarak değerlendirilmesi amacıyla, toplam 20.000 hükümlüye yönelik bir risk değerlendirme sistemi kurulacaktır.
Faaliyet 3: Hızlı değerlendirme aracının geliştirilmesi
Toplamda, 20.000 hükümlüye araçlar uygulanarak gerekli veriler toplandıktan sonra, motivasyon ve risk değerlendirme araçlarının kısa versiyonu olan çok aşamalı, kapsamlı ve hızlı bir değerlendirme aracı geliştirilerek YARDM projesi kapsamında geliştirilen araca entegre edilecektir.
Faaliyet 4: Müdahale programlarının geliştirilmesi
Hükümlülere uygulanan değerlendirme araçlarından elde edilen veriler dikkate alınarak, kişiye özel müdahale ve rehabilitasyon programları geliştirilecektir.
Faaliyet 5: Personele eğitim verilmesi
Proje kapsamında, geliştirilecek hızlı değerlendirme aracı ve müdahale programları konusunda tüm psiko-sosyal servis uzmanlarına 2016 yılında eğitimler verilecektir.
Proje kapsamında geliştirilecek olan hızlı değerlendirme aracı ve müdahale programları konusunda ilgili personele gerekli eğitimlerin verilmesi sonrası, projenin 2016 yılı Kasım ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

 

Haber
Haber
Haber
Haber