Haber

"Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi"(IDECOM) Proje Yönetim Kurulu Toplantısı ve Ulusal Seminer

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+ Plus Programı altında finanse edilerek, Romanya ve Portekiz'den cezaevi, üniversite ve diğer kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumun başvurusuyla kabul edilen ve Genel Müdürlüğümüzün de ortağı olduğu "Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi" (IDECOM-Innovation, Development and Communication for a better education in Prison System) kapsamında, 27 – 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara'da Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde 2 gün süren yönetim kurulu toplantısı ve ulusal seminer gerçekleştirilmiştir.

2014-2017 yılları arasında yürütülecek olan proje ile personel eğitimine yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşım ve girişimcilik ruhu kazandırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında yenilikçilik, girişimcilik, takım çalışması, bilişim teknolojileri ve iletişim becerilerine yönelik eğitim müfredatı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Cezaevi personelinin eğitimi konusunda oluşturulacak eğitim müfredatı ile ilgili bugüne kadar elde edilen çıktıların ve ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan proje faaliyetlerinin proje ortakları ile değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına, Romanya Cezaevleri Yönetimi, Romanya West Üniversitesi, Romanya – Timisoara Cezaevi, Portekiz Cezaevleri Yönetimi, Portekiz IPS Şirketi (Yenilikçi Cezaevi Sistemleri), Portekiz Beira Üniversitesi, Moldova Cezaevleri Yönetimi birimlerinden yetkililer katılım sağlamıştır. Ülkemizi temsilen ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ali YILDIZ, Dış İlişkiler Daire Başkanı Halil İbrahim Dizman, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Proje Bürosu'ndan sorumlu Tetkik Hakimi Hüseyin ŞIK ve ilgili personel katılmışlardır.

Proje kapsamında cezaevi personelinin eğitimine yönelik ihtiyaç analizi çalışması ve oluşturulacak eğitim müfredatı ile ilgili bugüne kadar elde edilen çıktıların paydaşlar, alanında uzman kişiler ve diğer kurum-kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla 28 Ocak 2016 günü, yarım gün süren bir ulusal seminer düzenlenmiştir. Seminerin açılış konuşmasını yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanı Halil İbrahim Dizman; IDECOM projesini, personel eğitim çalışmalarına sağlayacağı katkı dolayısıyla Genel Müdürlük olarak önemli ve yaralı bulduklarını, genelde de bu tür proje ortaklıklarına olumlu yaklaşım göstererek mümkün olduğunca katılım ve katkı sağlama politikasının yürütüldüğünü, bu minvalde Genel Müdürlüğümüzde bulunan Projeler Bürosunun daha aktif olmasına çalışıldığını belirtmiştir. Ardından proje ve çıktılarına ilişkin olarak Şube Müdürü M. Özkan Aslıpek, psikolog Ezgi Çetintürk ve öğretmen Hakkı Saraç tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir. Projenin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ulusal seminere, proje ortaklarının yanısıra yurtdışından Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve İspanya, Türkiye'den Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden personel eğitimi ile ilgili temsilciler katılım sağlamıştır.

 

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber