Haber

Kurum Müdürleri Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kurum Müdürleri Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Genel Müdürümüz Enis Yavuz YILDIRIM, Genel Müdür Yardımcıları Burhanettin ESER, M. Fatih BELVİRANLI ve Yılmaz ÇİFTÇİ, Daire Başkanları ÇELEBİ YILMAZ ve Fatih GÜNGÖR, Tetkik Hakimi Çiğdem Ekici SAVAŞ ile 15 ceza infaz kurumu müdürünün katılımıyla 10/02/2016 Çarşamba günü Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılmıştır.

Bu yıl eğitim merkezlerinde ilk defa yapılmaya başlanan “Kurum Müdürleri Eğitim Değerlendirme Toplantısı”, "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinin 2016 Yılı Eğitim Plânı" kapsamında farklı zamanlarda periyotlar halinde 5 eğitim merkezinde plânlanmıştır. Toplantılarda; personel eğitim merkezlerinde verilen eğitim programlarının iş yaşamına etkilerinin değerlendirilip, ceza infaz kurumu yöneticilerinin görüş, öneri ve beklentilerinin alınması öngörülmektedir.

Ayrıca iş yaşamında karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin tartışılıp, eğitim gören personel ile eğitim görmeyen personel arasındaki farkların değerlendirilip, eğitim merkezinde hangi personelin hangi eğitimleri alması gerektiğinin belirlenerek raporlaştırılması planlanmaktadır.

 

Haber
Haber
Haber
Haber