Haber

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Yabancı Uyruklu Hükümlü/Tutukluların Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı yapıldı...

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan yabancı uyruklu hükümlü/tutukluların infaz süreci içerisinde yaşanılan sorunlar,  yurt dışı ülke uygulamaları, bilimsel yaklaşım ve çalışmaların değerlendirildiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Yabancı Uyruklu Hükümlü/Tutukluların Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay 4 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Hakimevinde düzenlendi.

Çalıştayda; konuyla ilgili bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşmak üzere bu alanda çalışan ilgili kurum ve kuruluşlar ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde alanda çalışan ilgili birim temsilcileri bir araya gelmiştir. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan yabancı uyruklu hükümlü/tutukluların infaz süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin ülkemiz ve uluslararası uygulamaların bir arada değerlendirilmesine olanak sağlayan ve oldukça verimli geçen çalıştaya;  Genel Müdürümüz Enis Yavuz YILDIRIM, Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER, Dış İlişkilerden Sorumlu Daire Başkanı Halil İbrahim DİZMAN, Tetkik Hakimleri Hümeyra IŞIK ve Neşe Tok TOPTAŞ, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yusuf GÜLAÇTI, Başkontrolör Nazmi YÜCEL, Şube Müdürleri Nazmiye Aydemir ve Merve ÇAKIROĞLU, Ar-Ge Bürosu Şefi Sultan GÜNEŞ, Psikolog Kezban YAVUZ ve Tuğçe Ciğerim Ateş, Maltepe 3 Nolu L Tipi CİK Birinci Müdürü Ziya Baytam, İskenderun T Tipi CİK Birinci Müdürü Celalettin Çeşme, Bakırköy Kadın Kapalı CİK Birinci Müdürü Nedim Elbistan, Bilecik M Tipi CİK Birinci Müdürü Mustafa Şen, Şanlı Urfa E Tipi CİK Birinci Müdürü İbrahim Denizhan, Gaziantep E Tipi CİK Birinci Müdürü Ali Rıza Yıldırım, Burdur Açık CİK Birinci Müdürü Mehmet Karakaya, Edirne Kapalı  CİK Birinci Müdürü Hasan Dal ile  Dışişleri Bakanlığını temsilen Sezi Anaç Ersoy ve Vedia Sirmen ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü temsilen Avukatlar Gamze Gül Çakır ve Özlem YAĞLI katıldı.

Alanda uygulamada yaşanan sorunların uluslararası perspektifi ile ele alındığı çalıştayda “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Yabancı Uyruklu Hükümlü/Tutukluların Sorunları ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenen ana tema çerçevesinde;

  • Ülkemizde yabancı hükümlü/tutuklularla ilgili ceza infaz kurumlarındaki uygulamalar
  • Ceza İnfaz kurumlarımızda bulunan yabancı tutuklu-hükümlü sayıları ve suç gruplarına göre dağılımları
  • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
  • Uluslararası Alanda Yaşanan Belli Başlı Sorunlar olan; Adalete Erişim, Hapis Harici Önlemler ve Yaptırımlar, Yalıtılmışlık,  Dil Engeli, Göçmen Statüsü, Ayrımcılık,         Kültür ve Din, Yabancı Uyruklu Mahpusların Nakilleri, Cezaevi İdaresi İdare Politikaları ve Stratejileri,  , Sınıflandırma ve Yerleştirme, Dış Dünyayla Temas, Personel, Mahpuslara Yönelik Programlar, Tahliyeye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Destek, Tahliye Sonrası Sınır Dışı, Tahliye Sonrası Tutukluluk,          Hapsedildikleri Ülkede Kalacak Olan Yabancılar konu başlıkları ele alınarak bu başlıklar altında uluslararası uygulamalar çerçevesinde çözüm önerileri tartışıldı.

Yine bu konu başlıkları üzerinde katılımcılar görüş bildirdi ve öneriler sundu.

Çalıştay sonucunda; tüm katılımcılar ve kurumların görüş ve önerilerini içerecek bir rapor oluşturulmasının ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından ceza infaz kurumlarında yürütülen uygulamaların gözden geçirilerek geliştirilmesini içeren çalışma yapılmasına karar verildi.

Haber
Haber
Haber
Haber