Haber

ECOPRIS Projesi Uluslararası Yönetim Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Erasmusplus Programı kapsamında yürütülen ECOPRIS - Cezaevleri İçin Ekonomik Etkinlikler Projesinin 4. uluslararası yönetim toplantısı Romanya, Portekiz, Türkiye’den proje ortaklarının katılımı ile 23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hüseyin ŞIK ile ulusal proje ekibi ve İşyurtları Daire Başkanlığı uzman yardımcıları katılmıştır.

Altı aylık dönemler halinde gerçekleştirilen uluslararası proje yönetim toplantılarında, projenin geçmiş döneminde yürütülen faaliyetler değerlendirilmiş, önümüzdeki dönem yürütülmesi planlanan faaliyetler ele alınmış ve proje ortakları arasında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün ortağı olduğu, ECOPRIS Projesi AB Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında Erasmus Plus Programı altında sağlanmakta olan yükseköğretim ve mesleki eğitim alanındaki hibe destekleri kapsamında Portekiz Beira Interior Universitesi tarafından hazırlanan ve toplam 3 yıl sürecek uluslararası bir Avrupa Birliği projesidir.

Romanya, Portekiz, Türkiye’den ortaklar ile EuroPris’i (Avrupa Cezaevleri Birliği) bir araya getiren proje, cezaevi personelinin işyurtlarının geliştirmesi ve yönetimi açısından yetiştirilmesi, mahkumların becerilerinin geliştirmeleri için fırsatlar sağlanması ve ayrıca cezaevinin misyonunu gerçekleştirmede kullanmak üzere kendi gelirini yaratması amacını gütmektedir.

Projenin özel hedefleri şunlardır:

Personelin yönetim becerilerini geliştirerek, mahkûmların işyurtları girişimlerinin tümüne katılımlarının desteklenmesi için iş yurtları planı geliştirme konusunda bir eğitim müfredatı oluşturmak,

Proje ortağı 3 ülkede 6 multidisipliner ekip tarafından 3 kısa dönemli uluslararası eğitim etkinliğiyle toplam 36 cezaevi personelini eğitmek suretiyle yenilikçi işyurtları faaliyetleri geliştirmek ve her bir ülkeden 20 mahkûmu dâhil ederek uygulamak,

Kilit paydaşların ve uzmanların ulusal seminerler, geçerlilik çalıştayları, uluslararası etkinlikler ve pilot eğitimler aracılığıyla personel ve mahkûmların iş gücünün yeniden bütünleşmesi faaliyetlerinde toplumun ve iş dünyasının katılımını artırmaktır.

 

Haber