Haber

Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (DENGE) Açılış Töreni Yapıldı

Kısa adıyla DENGE - Denetimli Serbestlik Gençlik Programı açılışına Adalet Bakan Yardımcısı Bilal UÇAR,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI ve Selahattin MENTEŞ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Tetkik Hakimleri, MFİB Başkan Vekili Emine DÖĞER, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg HABER, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe DUAMELLE katıldı.

Proje, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun (UNICEF) teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  Avrupa Birliği, UNICEF ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanı ile yürütülen 2 milyon avro bütçeli Proje, 21 pilot ilde uygulanacaktır. DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Açılış Töreni Ana Paydaşları Bir Araya Getirdi
Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve UNICEF temsilcilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları törene katılanlar arasındaydı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal Uçar “Avrupa nüfusunda her 6 kişiden biri 18 yaş altı iken, ülkemizde her 3 kişiden biri 18 yaş altındadır. Dolayısıyla bugün 25 milyon kişilik bir kesim olan ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın adalet sistemi içerisinde suç işlemelerini önlemek, içinde bulundukları olumsuz ortamdan çıkarmak ve suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmelerini önlemek öncelikli amacımızdır” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Hansjörg Haber konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Bu yeni girişim Adalet Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği arasında son derece önemli bir alanda yürütülen verimli işbirliğine dikkat çekmektedir: o da, toplumun en kırılgan üyeleri olan çocukların, hak ve yüksek menfaatlerini tam olarak koruyan ve gelecekteki gelişim potansiyellerine zarar vermeyen bir adalet sistemine erişimlerinin sağlanmasıdır."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Philippe Duamelle, şunları ifade etti: “Bu programla Gençlere yönelik Denetimli Serbestlik Sistemi güçlendirilirken, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar ve gençler daha iyi korunacak ve desteklenecektir.  Sonuç olarak, planlanan müdahale programları, ceza infaz kurumlarındaki çocuk sayısının düşmesine, tekrar suç işleme eğiliminin azalmasına ve çocukların toplumla entegreasyonundaki başarının artmasına öncülük edecektir.”

MFİB Başkan Vekili Sayın Emine Döğer ise, “Ben bu fırsattan istifade ederek bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu projenin tüm taraflarına bol şans dilemek istiyorum. Bu projenin verimli sonuçlarının ilgili uzman ve kurumları daha da güçlendireceğini umuyorum. Lütfen Birimimizin, Sözleşme Makamı olarak, ilgili tüm meseleler, sorularınız veya karşınıza çıkabilecek güçlüklerde çözüm odaklı bir yaklaşımla size destek olmak ve sizinle işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını unutmayınız” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:  “Ülkemiz ceza adalet ve infaz sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve her geçen gün uygulama ve kapsama alanı genişleyen Denetimli Serbestlik Sisteminin, hapsedilmenin alternatifi olarak hükümlülerin iyileştirilmesini, toplumla bütünleşmesini ve yeniden topluma kazandırılmasını sağlayan bir sistem olduğunu kabul ederek Genel Müdürlük olarak faaliyetlerinin sürekli yenilenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

 

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber