Haber

Denge Projesi 2 inci Yürütme Kurulu Toplantısı  Yapıldı

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (DENGE) Projesi 2 inci Yürütme Kurulu toplantısı 14/06/2016 tarihinde Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Genel Müdürümüz Enis Yavuz YILDIRIM, Genel Müdür Yardımcısı M.Fatih BELVİRANLI,  Daire Başkanları Serdar SEZER, Esat IŞIK, Cengiz ÖNER ve Çelebi YILMAZ ile Tetkik Hakimleri, UNICEF, AB Delegasyonu ve MFİB temsilcileri katıldı.

Genel Müdürümüz Enis Yavuz YILDIRIM toplantı açılışında yaptığı konuşmada; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin sadece envanterde bir proje daha olsun diye yürütülmediğini, somut çıktıların elde edilmesi ve bu çıktıların sürdürülebilir olmasını istediklerini, infaz sisteminin en büyük eksikliklerinden birinin yeterli ve etkin ölçme araçlarının olmaması olduğunu, ölçemediğimiz şeyin değerlendirilemeyeceğini ve yönetilemeyeceğini, veri madeni olmadan birtakım istatistikleri üretmenin mümkün olmadığını söylemiştir. Ayrıca tüm yürütme kurulu üyeleri açısından toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunmuştur.

Toplantının devamında UNICEF temsilcisi tarafından projenin geçtiğimiz döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi ve proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 20 Eylül 2016 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

 

Haber
Haber
Haber
Haber