Haber

DEPAR Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

DEPAR – Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin 5. Yürütme Kurulu Toplantısı 14 Temmuz 2016 tarihinde Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı.

Genel Müdürümüz Enis Yavuz Yıldırım başkanlığında yürütülen toplantıya;  Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Belviranlı, Dış İlişkiler Daire Başkanı Halil İbrahim Dizman, Eğitim Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Tetkik Hâkimleri Hüseyin Şık, Mustafa Aydın, Neşe Tok Toptaş, Ülkü Güneş Yüzügüllü, Handan Çağlayan Ömeroğlu ile proje teknik destek ekibi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden uzman personel katıldı.

Genel Müdürümüz Sayın Yıldırım toplantı açılış konuşmasında DEPAR Projesini faaliyetleri ve muhtemel çıktıları açısından büyük ve en önemli projelerimizden biri olarak gördüğünü, proje kapsamında yaklaşık 20 bin hükümlü tutuklu üzerinde yapılan çalışmanın değerli olduğunu ve çalışmayı önemsediğimizi; bu çalışmadan her fırsatta istifade etmek istediğimizi belirtti. Ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin sadece envanterimizde bir proje daha olsun diye yürütülmediğini, somut çıktıların elde edilmesi ve bu çıktıların sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade etti. İnfaz sisteminin en büyük eksikliklerinden birinin yeterli ve etkin ölçme araçlarının olmaması olduğunu, ölçemediğimiz şeyin değerlendirilemeyeceğini ve yönetilemeyeceğini söyledi.

Toplantının ilerleyen dakikalarında, proje lideri Sayın Eva Jimenez tarafından bir sunum yapılarak 2016 yılı Nisan ve Haziran aylarını kapsayan son üç aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ele anlatıldı. Akabinde, projenin önümüzdeki dönem faaliyetleri değerlendirilerek konuyla ilgili proje uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz yetkilileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda, bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 21 Eylül 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Haber
Haber
Haber
Haber