Haber

Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi  Projesi’nin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı  Yapıldı

Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı 27 Eylül 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM başkanlığında yapılan toplantıya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ali YILDIZ,   Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Esat IŞIK, Dış İlişkiler Daire Başkanı Halil İbrahim DİZMAN, Tetkik Hâkimleri  Kevser Ceylan KOCA, Şerife GÜNEŞLEYİCİ, Mehmet Emin DOĞAN, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Daire Başkanı Eyüp YILDIZ, Tetkik Hakimi Mehmet Kıvanç KILSIZOĞLU Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Erkan YILDIRIM, Başkontrolör Vedat ERKAL ile Proje Eşleştirme Ortaklarından İngiltere ve Portekiz temsilcileri,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden uzman personel katıldı.

Toplantıda, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ile 15 Temmuz 2016 sonrası süreçte proje takvimindeki yaşanılan gecikmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca projenin önümüzdeki dönem faaliyetleri ve yeni faaliyet takvimi değerlendirilerek konuyla ilgili proje uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz yetkilileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Genel Müdürümüz Sayın Enis Yavuz YILDIRIM elektronik izlemenin Türk Ceza İnfaz sistemi içerisindeki yeri hakkında yaptığı değerlendirmede, “sosyal hayat içerisinde yerine getirilen infazın kapalı bir alanda uygulanana göre daha etkin olduğuna inandıklarını” belirtti. Özellikle “Türkiye’de çok nadir olarak uygulanan çocukların tutukluluğu kapsamında, hürriyetin ağır bir şekilde sınırlandırılması yerine elektronik izleme sisteminin daha iyi bir alternatif” olacağını ifade etti.

“15 Temmuz tarihinde sadece Türkiye’nin değil insanlığın gördüğü en ağır ihanet ve terör saldırısı sonrası, proje takviminde bir takım değişikliklerin olmasının normal olduğunu” belirten Enis Yavuz YILDIRIM, “bu değişikliklerin çok minimal olduğunu, proje ekibinin ve bütün paydaşların proje faaliyetleri ve hedeflerine bağlılığını görmekten mutluluk duyduğunu” ifade etti. YILDIRIM, “bunun Türk milletinin en güçlü yönlerinden biri olan değişime hızla uyum gösterme kabiliyetinin bir göstergesi olduğunu” söyledi.
Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının 13 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.Haber
Haber
Haber
Haber